Kommentarer: 1
8. juli, 2011

Eirik Løkke

Eirik Løkke (f. 1980) er rådgiver i Civita og medlem av Minervas redaksjonsråd.

To dager med Phillip Blond

Omringet av vakre omgivelser ved sørkysten av England, inviterte den britiske tankesmien Res Publica sammen med Wilton Park til en to dagers konferanse med tematikken «Big Society and Europe». Som en av Civitas utsendte fikk jeg gleden av å følge særs interessante prestasjoner og påfølgende delta i diskusjoner om hvordan velferdsstjenester i fremtiden kan organiseres bedre enn i dag. Og ikke minst fikk jeg gleden av å tilbringe to dager med Phillip Blond, forfatteren av boka «Red Tory» og mannen bak David Camerons politiske visjon «Big Society».

Jeg er usikker på hvor godt Minervas-lesere kjenner Phillip Blonds og hans arbeid. Han har vært omtalt tidligere både i nettutgaven og på papir, men om du ikke skulle ha lest noe av Blond, tør jeg påsto at du har gått glipp av noe vesentlig. Hans evne til å utøve samfunnskritikk iform av grundige analyser og skarp penn har bidratt til å gjøre Phillip Blond til en konservativ intellektuell i det ypperste internasjonale selskap, noe NY Times spaltist David Brooks (på mange vis en samme type konservativ) bemerket i en av sine svært leservennlige kommentarer.

Phillip Blond er en annerledes konservativ enn tradisjonelle britiske toryer, og man lytter svært godt etter når han fremfører sine resonnementer. Blond kritiserer like gjerne høyresiden som venstresiden – høyresiden (her definert som markedsliberalister i sin reneste form) fordi de er for lite opptatt av «social justice» og i den grad de er det, foreskriver feil medisin. Den såkalte trippledown-effekten har rett og slett ikke virket etter teorien. Blonds hovedkritikk av venstresiden er deres ønske om å sentralisere, standardisere og utforme en «one size fits all», hvilket verken er ønskelig eller hensiktsmessig i et samfunn som består av ulike individer, grupper og småsamfunn med tilpassede behov.

Phillip Blonds analyse bygger på fire hovedproblemer som tilsammen konstiturerer «The broken Society»

- Det økonomiske problemet: Konsentrasjon av velstand hos de rikeste

- Det sosiale problemet: Eroderingen av sosial kapital

- Sivilsamfunnetsproblem: For få mennesker involverer seg i samfunnet

- Maktproblemet: For mye makt har konsentrert seg i hendene på staten

En konsekvens av denne analysen er, i følge Blond, at staten ikke evner å levere gode nok velferdstjenester og trenger reformer, hvilket også mye av konferansediskusjonen gikk med til. Hvordan reformere offentlige tjenester slik at de fungerer til det beste for landets innbyggere, i Storbritannia så vel som andre europeiske land? (som for øvrig var godt representert på konferansen). Ikke minst blir dette et særs viktig tema i den kommende kommunevalgkampen.  Plassen tillater meg ikke å gå særlig i detalj, men essensen i Phillip Blonds Big Society er politiske løsninger som fremmer økt deltakelse fra alle borgerne, som i større grad evner å finne lokale løsninger på lokale problemer, fremfor nasjonale mastodonter som eksempelvis NHS.

David Camerons parafrasering av Maggie Thatchers «There`s no society» til «we recognise that there is something called society, its just not the same as the state» er en formulering som nok ganske sikkert enten er skrevet – eller inspirert av Phillip Blond og det  er vanskelig å se hans argumentasjon uavhengig av den særegne formen for klassesamfunn som britene selv definerer seg som. Blond mener at klassesamfunnet står i fare for å bli et kastesamfunn ettersom den beste prediksjonsvariablen for hvor bra man lykkes senere i livet, ifølge Blond er personens postnummer. Desto mer gledelig at Phillip Blond, ut fra et grunnleggende konservativt utgangspunkt, adresserer spørsmål om sosiale muligheter og hvordan samfunnet (ikke nødvendvis staten) kan fasilitere økte muligheter også for dem med et vanskeligere utgangspunkt.

Å tilbringe to dager med Phillip Blond var et stort privilegium, det skal bli svært interessant å følge hans tenkning videre. Du anbefales å gjøre det samme.

  • Eirik Løkke (f. 1980) er medlem av Minervas redaksjonsråd
Kommentarer: 1