Kommentarer: 44
2. september, 2011

Shafi Adan

Shafi Adan (f. 1991) er student i siviløkonomi ved Handelshøyskolen BI, medeier og styremedlem i bedriften Work for You og styremedlem i Minotenk.

Kidnapper vår religion

I islam har ingen mennesker rett til å dømme andre. Ingen muslimer kan påstå eller beskylde en annen troende for ikke å være troende. Vi unge muslimer må ta et oppgjør med fundamentalismen.

Ethvert menneske har et unikt DNA. Det er ikke to personer i hele denne store verden som er identiske med hverandre. Vi handler ulikt, vi oppfører oss ulikt, har ulike personlige karakteristikker og vi har en ulik persepsjon av virkeligheten vi lever i.

Når det kommer til hva slags persepsjon du har, er det avhengig av hva slags forståelse du har av virkeligheten du lever i, hvilke mål du har lyst til å oppnå med din  «agenda », og hva du egentlig ønsker å se.

Det som både er fantastisk og forferdelig med menneskehjernen, er at den kan se akkurat det den ønsker å se.

Koranen sier at den som dreper et menneske, skal anses som å ha drept hele menneskeheten.

Ingen kan dømme
I saken om Islam Net, som Minerva publiserte i går, kommer det frem at Fahad Qureshi, leder av Islam Net, har en persepsjon av islam som majoriteten av muslimer ikke vil kunne si seg enig i.

Jeg vil heller påstå at Qureshi har en egen agenda. Han  «kidnapper » vår religion islam og bruker den til å legitimere sine egne, fundamentalistiske meninger.

Nå er ikke jeg noen lærd innen islam. Men jeg vet at det er en Surah i Koranen som sier at den som dreper et menneske, skal anses som å ha drept hele menneskeheten. Det samme står det i de 10 bud i islam.

En annen ting med islam, er at vi ikke har prester eller en pave som kan  «tilgi » våre synder og fungere som en  «mellommann » for oss og Gud, ettersom ethvert menneske er like mye verdt i islam.

Dermed sier islam også at intet menneske har rett til å dømme et annet menneske. Det kan bare Allah gjøre. En muslim kan ikke påstå eller beskylde en annen troende for ikke å være troende. Dette bør Qureshi ta en nærmere titt på.

Vår religion holder på å bli kapret av slike fundamentalister. Ingen andre kan stoppe kidnapperen enn oss selv.

Vi må ta et oppgjør
Jeg sier meg enig med en av dem som kommenterer saken på VG.no: Grupperinger med slike fundamentalistiske meninger er like lite ønsket som nynazister.

Ja, vi bor i et land med ytringsfrihet. Vi lever i et demokrati. Du har lov til å mene det du ønsker å mene. Men det er ikke ønskelig med grupper som vil undergrave vårt samfunns og vår religions verdier med slike holdninger som Qureshi demonstrerer.

Til alle andre muslimer i Norge: Vår religion holder på å bli kapret av slike fundamentalister. Ingen andre kan stoppe kidnapperen enn oss selv.

Et lite fåtall ungdommer med fundamentalistiske tanker og meninger skal ikke få kidnappe religionen vår og bruke det til å fremme deres holdninger. Det er på tide at vi tar et oppgjør med  «vår ungdom »

 • Shafi Adan (f. 1991) er student i siviløkonomi ved Handelshøyskolen BI, medeier og styremedlem i bedriften Work for You og styremedlem i Minotenk.
Minervas serie om islam:  Kristian Meisingset 1.9:  Motstandere av dødsstraff kan ikke være muslimer. Shafi Adan 2.9:  Kidnapper vår religion. Zeshan Qureshi 3.9:  Minotenk fører godtroende muslimer bak lyset. ”Somalieren” 3.9:  Ja, jeg er en konservativ muslim imot dødsstraff. Shoaib Sultan 4.9:  Mangel på folkeskikk. Usman Asif 7.9:  Ingen er islams representant. Khadija Khalid 14.9:  Muslimer som meg finnes også.
Kommentarer: 44
 • Tom K

  Takk for en fin artikkel :)

 • Tom K

  edit : nei ikke artikkel. For tidlig om morgenen for meg enda.

 • http://www.geeljire09.wordpress.com Mohamed

  Fremragende skrevet!

 • wasabi

  Kommentaren er slettet fordi den bryter med Minervas kommentarpolicy.

 • Mahammad Rah

  Hei.
  Jeg synes at artiklene er stort sett bra. Men det er noe ved den «ayet» verset du referer til. For det står «den som dreper en uskldig person», og det er til syvende og sist menneskene ved fortolkning av de såkalte hellige tekstene som avgjør skyldsspørsmålet. Men selve budskapet er jeg for. for skal man tro sharialoven så er følgende aktivitet straffes med døden.

  1- «hudustraffen» Altså straffen for blassfemi og apostersi (frafall)er døden. I shaffi skolen så påstås det at til og med den som ikke utfører utfører bønnen, straffes med døden. Selksuell omgang for gifte steines. Kapping av hender for tyveri, og pisking for seksuell forhold mellom ugjifte par.Og kapping av venstre fot og høyre arm for den som beskjemper relogionen, homofili dømmes med døden. Og disse henter argumenter fra koranen og hadisene.

  2- «qisas» som er tann for tann og øye for øye prinsippet. Altså den som dreper en, skal drepes tilbake.

  det er som sagt verser i koranen og hadis utsagn som støtter disse handlingene. Men det er ikke sagt at koranen og hadisene ikke inneholder fredelig verser. For det er noe kontradiksjon i religionen. Skal man forstå selve religionen, så må en forstå den kronologi. for noe nye verser har erstatte gamle verser som fortsatt også ståt i koranen.

  For min del som en tidligere religiøs person, så er jeg imot slike straffer, fordi de fleste forskninger viser at dødstraff ikke nyter i beskjempelsen av kriminalitet. Og skal man drepe et menneske for troens skyld, så er det ikke noe mer enn barabrisk handling.

 • arild nordby

  Hei, Shafi!
  Jeg tror på din oppriktighet, og også på den avskyen du viser overfor de standpunktene Fahad Qureshi har gjort seg til talsmann for.

  Jeg tror også på at du er alvorlig bekymret over hvordan det du ser på som små, dedikerte ekstremistgrupper skal karre til seg en ufortjent plass i den offentlige debatten som en slags «representanter» for alle muslimer her til lands.

  Derfor synes jeg det er flott at du er deg din plikt bevisst til å gå i rette med slike standpunkter, og håper du og dine likesinnete i tiden fremover blir markante aktører i vår felles norske offentlighet.

 • Flisespikkeren

  «Ethvert menneske har et unikt DNA. Det er ikke to personer i hele denne store verden som er identiske med hverandre»

  Eneggede tvillinger har nøyaktig samme DNA….

  Du kan nok fortsatt hevde at de ikke er identiske, fordi det er andre ting enn arv som utgjør en person, men DNAet er ikke unikt… : )

  (Den naturvitenskapelige unøyaktigheten påvirker dog ikke det gode poenget ditt)

 • http://sparhell.no/knut/ Knut Sparhell

  @Flisespikkeren: Når det først skal spikes flier: Eneggede tvillinger har stor sett samme DNA, men ikke nøyaktig. Se http://www.forskning.no/artikler/2008/februar/1203430039.74

 • Shafi Adan

  Takk for hyggelige kommentarer. Mahammad Rah, jeg hadde vært ignorant om jeg hadde påstått at det ikke finnes vers i koranen som åpner for «øye for øye», men da må man få med helhetsbilde og ikke kun en liten del slik Qureshi gjorde. Kommunikasjon handler om hvordan du formulerer deg og hvordan motparten tolker det du sier, og jeg påstår at måten Qureshi formulerer seg på kan virke veldig provoserende og misvisende.
  Arild, akkurat derfor jeg har valgt å skrive. Jeg ønsker ikke at Qureshi skal fremstå som Islam’s ansikt utad i samfunnet. Jeg påstår heller på ingen måte at jeg passer denne rollen noen bedre enn ham. Jeg mener heller at den rollen skal være forbeholdt folk som leder i Islamsk råd og andre kompotente individer med en formell utdannelse. På samme måte som prester har utdannelse innen kristendommen og funger som talsmenn.

  Hehe naturfag har aldri vært mitt sterkeste fag, men takk for rettelsen =)

 • Shafi Adan

  Med kompotente indvider med formell utdannelse, mener jeg spesifikk utdannelse innenfor Islam.

 • Anna

  @ Glimrende Shafi Adan – måtte vi få mer av slikt!

  Et lite korrektiv: i (katolsk) kristendom er det bare Gud som kan gi «tilgivelse og fred». Det at Kristus gir apostlene del i sin makt til «å binde og løse» må ikke misforstås dit hen at mennesker kan ha, eller er blitt gitt, guddommelige egenskaper. Kun Gud har den egenskapen.

  Men noe jeg har lurt på lenge er om ikke den egaliteten du nevner kan skape uklare lære-embeder, og at dette kan være årsaken til at enkeltpersoner og grupper kupper religionen som du sier? Måten islam forvalter sitt trosgrunnlag på minner meg om norsk kristen dissentertradisjon. Der kan legfolk uten særlige teologiske kvalifikasjoner utnevne seg selv til prester og danne menigheter, og på denne måten ta og få autoritet over andre. Jeg blir alltid like forundret hver gang f.eks Usman Rana inntar en regelrett presterolle i offentigheten og utlegger islam. Rana er medisiner, og i mine øyne dermed en sivilist som kan debattere offentlig så mye han orker, men han har ingen teologisk læreautoritet. Eller har han det innen islam? For han opptrer som en mann med et embede. Likedan med Qereshi i Islam Net.

  Er det da en enhetlig og helhetlig trosforståelse når den implisitt åpner for slik fragmentering, eller det du kaller kupp? Går det an å snakke om kupp i det hele tatt hvis alle har lik rett til å innta en lære-autoritet? Da må i så tilfelle du, Shafi Adan, ha like stor rett til å innta dette embedet som disse andre :-)

 • Bror

  Flott artikkel med gode poenger. Det er alltid slik at noen få kan ødelegge veldig mye for mange andre. Men, hvis ikke flere som deg tar et oppgjør med «kidnapperne» er jeg redd saken er tapt.

 • Inger Aguilar

  Bra Shafi!

 • marokkaneren

  Problemet med holdningene til IslamNet er slik jeg ser det ikke at de er for dødsstraff i prinsippet (jeg mener at det er helt uproblematisk å ha dette standpunktet), men den galopperende intoleransen og hangen til takfir som demonstreres overfor folks som ikke er enige med dem. Det er fullstendig mangel på den adab (folkeskikk) som er en grunnleggende verdi i Islam.

 • arild nordby

  «Jeg mener heller at den rollen skal være forbeholdt folk som leder i Islamsk råd og andre kompotente individer med en formell utdannelse. »

  Et lite spørsmål, Shafi:
  Islamsk Råd har ikke evnet å ta avstand fra dødsstraff for homofile i islamsk styrte land.
  Er det slik du ønsker at «dine egne» ledere bør opptre?

 • Carolus1

  Shafi Adan: Fint at tar et oppgjør med Qureshis tolkning av islam. Det er viktig at muslimer som deg, Mohamed (som er klarere i sitt forsvar for menneskerettigheter enn mange «liberale» ikke-muslimer) og Mahammad Rah (som kommer med tankevekkende synspunkter) fortsetter å delta i offentlig diskusjon med islamismekritikk.

  Likevel vil jeg, liksom Nordby, sette spørsmålstegn ved at lederne av Islamsk Råd skulle være «kompetente» islamfortolkere som muslimer underforstått bør følge. Jeg kan ikke se at Islamsk Råd har gjort seg fortjent til en slik posisjon, bl.a. med tanke på sin uklare holdning i spørsmålet om dødsstraff for homofili. Dessuten har organisasjonen en åndelig veileder, den mektige Qaradawi, som har hyllet holocaust. Dette er meget alvorlig.

 • marokkaneren

  @Carolus1: Jeg merker meg at man stadig påstår at IRN har Al-Qaradawi som «åndelig veileder». Tør man be om hva som legges i dette? Spesielt med tanke på IRNs gjentatte avvisning av en slik tilknytning? Hvordan er det i det hele tatt mulig for en paraplyorganisasjon som favner et vidt spekter av islamske teologiske retninger å ha en enkelt lærd som åndelig veileder?

 • Carolus1

  Det er mulig «åndelig veileder» ikke er helt presist nok som betegnelse her. Uansett har ledelsen i Islamsk Råd såpass stor respekt for Det europeiske fatwarådet som er ledet av Qaradawi, at de sendte en forespørsel til rådet i et så viktig spørsmål som homofiles rett til liv (de ønsket altså «veiledning»). Intet religiøst organ har større teologisk tyngde for europeiske muslimer enn Det euroepiske fatwarådet, og dets leder er en av verdens viktigste sunniislamske teologer. Er du uenig i noen av disse påstandene?

 • Shafi

  Jeg er som sagt ingen lærd og vet ikke hva Islam sier om dette ordrett, men har forstått det slik at homofili ansees som synding og hvor det er noe som er mellom Gud og det individet som synder ved dommedagen. Ergo, jeg har ingen rett til å steine eller drepe en homofil, eller en som drikker alkohol(det anses som synding) det er noe mellom det individet og Gud. Jeg skrev dette innlegget fordi jeg er møkka lei folk som skal snakke på vegne av alle muslimer, men likevel fremme sine egne meninger og kamuflere det inn i religion, så jeg vil helst være forsiktig med å uttale meg om dette slik at jeg ikke fremmer min personlige mening, og kamuflere det inn i Islam ettersom jeg ikke vet ordrett hva Islam sier om det.. Men det jeg siktet til var at IRN har mer «ekspertise» innen for Islam enn både meg og Qureshi, og at de skal fungere som talerør i stedet for at ungdommer i starten av 20 årene skal snakke på vegne av godt over 1 mrd mennesker og en religion som er ca 1400 år gammel. Besvarte jeg spørsmålet?

 • gardisten

  shafi fremmer mange gode synspunkter, kan med trygghet si at han taler for flertallet av norsk muslimsk ungdom. Det er sant som han sier, taushet gjør mer skade enn nytte, noen må stå frem og fortelle norge og resten av verdenen at disse skrullingene kun snakker vrøvl. Desverre så kan man ikke respektere alle synspunkter, det er ikke disse menneskene som skal lede debatten, det er ikke de som skal representere religionen, det er oss og sånne som shafi! oppegående reflekterte og ikke minst utdannede mennesker med en oppvekst i det norske samfunnet som gir dem en «first hand» forståelse og kunnskap om hvordan religion og kultur best kan og bør integreres i norge.

  ingen er «kompetente» tolkere av religion, idag har alle sin egen definisjon av religion, islam kan tolkes på flere tusen måter, folk tolker forskjellig. Man lever forskjellig, og religon har en ulik plass i livet til folk, ingen kan dømme hverandres definisjon av religionen. Det er ikke sikkert religionen betyr like mye for en person som den betyr for en annen, poenget er at fundamentet er der, og at tankegangen er der. Godvilje, gjensidig respekt og annerkjennelse for de sentrale og viktigste punktene i religionen er det som gjør deg til muslim, ikke om du er for eller imot dødstraff! Sånne ting angår ikke 99% norsk muslimsk ungdom idag, vi er vanlige ungdommer plassert i den idealistiske livsstilen med de samme samsunnsforventningene som norsk ungdom, så nei vi trenger ikke nødvendigvis ha synspunkter og dyp kunnskap om religionen og dens debaterte tema !

 • gardisten

  homofili IDAG 2011 = alle har sitt eget syn, de fleste har ingenting imot det, ingen bryr seg, folk har for mye å foreta seg enn å bry seg om dette. Folk må få leve livet sitt, om man er muslim eller ikke så er det ingen grunn til å ANTA ELLER FORVENTE at vedkommende skal ha et fiendtlig syn på homofile. Det er praksisen, teorien vet jeg desverre ingenting om. For siste gang vi er normale og vanlige folk som lever her, tar høyere utdanning jobber og betaler skatt, og til slutt skal vi pensjonere oss som alle andre.

  Den nye generasjonen er ikke interessert i å innføre islamsk styre eller noen som helst form for sharia lover. De som mener at religion bør være styreform i en demokratisk stat…(beklager at jeg sier det på denne måten) har desverre lite å gjøre i en debatt bestående av løsningsorienterte og dialoginteresserte oppegående individer.

  Fundamentet slik jeg forstår i de fleste religioner er at man skal leve et godt liv som et godt menneske, gjøre gode gjerninger og ta avstand fra alt det negative. En person som med sine synspunkter og handlinger ønsker å fremme det motsatte kan desverre ikke dømme andre om hvorvidt de er godt troende eller ikke…

 • Arnvid Aakre

  arild nordby og Carolus1: «problemet» og «fordelen» med Islamsk Råd er vel at de skal være en paraplyorganisasjon for mange tolkninger/retninger av islam. Det er først og fremst som enkeltpersoner vi må ta avstand fra dødsstraff for homofile – uansett hvilken religion (eller ateisme) en tilhører.

  Det viktige i dette innlegget er som Shafi skrev: «Jeg skrev dette innlegget fordi jeg er møkka lei folk som skal snakke på vegne av alle muslimer, men likevel fremme sine egne meninger og kamuflere det inn i religion»

  For en del år siden skrev jeg en artikkel som het «Never Mind, Just Crossing the Moon» – og la meg sitere meg selv for en gangs skyld:

  «One of my friends in Luxor is the grand Sufi Sheikh here, famous for helping anyone in need – so Muslims and Christians both come to him for help and advice. One day I went up to him and told him that I had to become Muslim. He looked at me without believing, and then said: «Are you stupid?»

  To this he instantly added: «do you really believe God needs a paper, you know Islam – so why those papers?» After explaining my personal reasons, he answered: «okay, but then you must promise me something first». In the second before he continued, I expected he would say something «traditional» – but he said: «If you want to know more than you know about Islam – never listen to a Muslim». I was baffled, but he continued: «Nobody can tell you the whole truth, so read, think and evaluate for yourself. Allah talks best directly or through his holy books».»

  La meg legge til at bror til denne sufi sheikhen i dag er «Grand Imam of Al Azhar» – og deler brorens holdning i denne sak.

  Det er derfor jeg også blir forbannet som Shafi når andre skal snakke på vegne av meg. Islam er mye, muslimer er mange og svært forskjellige, noen er som Fahad Qureshi – og de fleste like forskjellige som alle andre.

 • arild nordby

  Hei, shafi!

  Det jeg syns er litt synd er at det virker som du har en overdreven respekt til de som kaller seg «lærde», istedet for å ta utgangspunkt i din EGEN samvittighet, og opplevelse av ditt religiøse ståsted.

  Er ikke nettopp samvittigheten din «den indre stemme», der du opplever hva som er riktig og galt?

  Hvorfor lar du en «lærd» plassere seg mellom deg, og den guden du ønsker å være lydig mot?

  Kort og godt:
  Jeg opplever at du har svært viktige tanker, med en oppriktig god vilje, men at du burde i en sterkere grad STOLE PÅ DEG SELV, og ta med deg den innsikten du får fra din egen samvittighet i møte med dem som teknisk sett er «mer lærd» enn deg selv.
  Kanskje DU har mye å lære bort til dem, og ikke bare omvendt? :-)

 • Cassanders

  For så vidt mange gode poenger her, og ikke minst oppmuntrende holdninger.
  Men igjen må jeg be om litt presisjon i begrepsbruken.

  Folk flest er ut til å bruke begrepene TRO og RELIGION om hverandre, -som synonymer.
  Det er de IKKE! her er en nyttig gjennomgang: http://en.wikipedia.org/wiki/Religion
  Se særlig andre avsnitt.

  Jeg tror en ville ha en ryddigere debatt og få mere innsikt hvis en blir seg mer bevisst på disse forskjellene.

  Det fenomenet som nødvendigvis alltid vil ha individuelle særtrekk er Tro (og dere ar gjort rede for hvorfor TRO i stor grad er individuell), men RELIGION har nettopp en sosial dimensjon hvor STRUKTURER (symboler, kilde(skrift) troshandlinger , trosutøvelse oss) er sentrale.
  Her vil det vanligvis oppstå hierarkier med autoriteter, definisjoner av inn-gruppe, ut-gruppe, operasjonaliert moral (aksepterte og ikke-aksepterte handlinger og holdninger osv.

  For øvrig vil kanskje noen ha glede av denne : http://www.mit.edu/people/dpolicar/writing/prose/text/godTaoist.html
  Som på en spenstig måte omhandler noe av de individuelle aspektene ved tro(sic).

  Til slutt. Jeg vil tillate meg å utfordre selve hovedpoenget. (Kidnapping av religionen). Mange religiøse ser ut til å ta for gitt at deres ( eller om en er überøkumenisk) alle religioner egentlig er (om du vil: essensielt er) gode.
  Alle negative sider ved deres religion blir dermed «menneskelige» perverteringer av av den guddommelige «perfeksjonen».
  Men når en samenlikner religioner (som har sannhetspåstander om verdens og guds(gudenes) vesen) som ikke kan være sanne samtidig, er det nokså åpenbart at religioner som sådan -også i sitt vesen ikke kan være sanne. Og dermed heller ikke «gode» i en streng betydning av ordet.

  Cassanders
  In Cod we trust

 • arild nordby

  For å illustrere poenget mitt, Shafi:
  Jeg mener å ha lest en hadeeth en gang som dreide seg om en gammel beduin som var innom Medina å skulle be.
  «Problemet» var at han ikke helt husket formene, jeg tror han rotet med rekkefølgen av ord, eller med gestene under bønnen.

  De andre muslimene dels spottet ham for hans uvitenhet, og dels var de sjokkert over hans «vantro».
  Fordi han ikke kunne de «riktige» tingene.

  Så kom Profeten selv, og han var rasende.
  Men, han var ikke rasende på beduinen, men på de andre.

  Og han lekset opp for dem at det var mer SANN tro og fromhet i den gamle beduinens forsøk, enn i deres egne selvtilfredse beherskelse av de «riktige» formene.

  Altså:
  At det er den INDRE fromhet som er det vesentlige, mens den ytre formen er bygget opp for å hjelpe den enkelte troende til å uttrykke denne fromheten.

  Det kan være viktig nok å lytte til de som har studert lenge og vel, men i prosessen med å studere kan det godt være at enkelte går seg vill, og glemmer bort det aller viktigste..

 • marokkaneren

  Arild Nordby: «Det kan være viktig nok å lytte til de som har studert lenge og vel, men i prosessen med å studere kan det godt være at enkelte går seg vill, og glemmer bort det aller viktigste.»

  Det er sjelden jeg er enig med deg, men her er jeg faktisk det. Den hadithen illusterer på en meget god måte hvilken adab (hvilke manerer) som en muslim skal ha. Den sier ikke at det er OK å be feil, men at det absolutt IKKE er OK å spotte og angripe en person.

  Den rette måten å korrigere og informere er alltid med respekt og ydmykhet, ikke med spott og uthenging. Og så må man være villig til å være uenig med en person uten at man dermed gjør det personlig eller til en sak om tro/vantro. Når man krysser disse grensene, så mener jeg at man bryter med islamske prinsipper på helt grunnleggende plan.

 • marokkaneren

  Carolus1: «Intet religiøst organ har større teologisk tyngde for europeiske muslimer enn Det euroepiske fatwarådet, og dets leder er en av verdens viktigste sunniislamske teologer. Er du uenig i noen av disse påstandene?»

  Jeg er ikke uenig i noen av disse påstandene, men det er langt fra de overnevnte påstander til det du påstår, om at Al-Qaradawi har en spesiell stilling og er en «ledestjerne». Rådet består av et 30-talls selvstendige lærde, med svært varierende tilnærming og syn. En antagelse om at Rådets mening er det samme som Al-Qaradawi syn demonstrerer en fullstendig mangel på forståelse for Rådets funksjon og dynamikk. Det du egentlig driver med er guilt-by-association argumentasjon.

  En annen ting er at man kan ha høy grad av respekt for Al-Qaradawi som lærd, og til med generelt være tilhenger av hans tilnærmingsmåte i fiqh (som langt fra er ukontroversiell islamsk sett også), uten at man dermed er enig med ham i alle spørsmål. Guilt-by-association er dermed problematisk også på dette grunnlag.

 • Shafi

  Jeg ser det du sikter til Arild og skal ta det meg videre:) Jeg vil på den andre siden presisere at jeg ikke lar en lærd komme mellom meg og min gud ettersom vi er likestilte forran Gud, og min tro er min tro.

 • Carolus1

  Marokkaneren: Da er vi altså enige om at Qaradawi er en svært viktig sunniteolog, og om fatwarådets prestisje (på tross av en viss teologisk divergens innad i rådet, la oss ikke glemme at Qaradawi er såvel grunnlegger som leder av rådet, så hans spesielle betydning bør nok ikke glemmes). Jeg kan ikke se at anklagen om «guilt by association» er treffende her. Islamsk Råd Norge (IRN) har en klar forbindelse til fatwarådets leder: Rådet forholder seg til fatwarådet i menneskerettighetsrelaterte spørsmål, og IRN-ledelsen har i praksis vist stor respekt for Qararadawi.

  Jeg skal forsøke å underbygge den siste påstanden med et eksempel. Da Qaradawis Holocaust-uttalelser først ble omtalt i pressen, var reaksjonen fra IRN svært unnfallende. Shoaib Sultan, generealsekretær i IRN, ville ikke kommentere uttalelsen og henviste til Senaid Kobilica, leder av IRN. Kobilica ville heller ikke uttale seg, men viste til Basim Ghozlan, leder av det islamske forbundet. Sistnvente omtalte Qararawi som «en repsektert religiøs leder», men ville ikke kommentere hans «politiske uttalelser» (jfr. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=558567 – som om et slikt skille mellom «religion» og «politikk» gir noen mening i en slik kontekst! 16/2-09 skrev Kobilica På IRNs egne sider: «Om det er slik at Yusuf al-Qaradawi hyller Holocaust synes jeg det er uakseptabelt fra en som er en viktig religiøs referanse for mange muslimer». Omsider kom det altså kritikk av Qaradawi – Holocaust-hyllesten var «uakseptabel».

  Hvorfor var IRN så forsiktige i denne saken? Kan det skyldes at Qaradawi faktisk nyter svært stor teologisk prestisje i IRN? Og hvorfor vil rådet fortsatt forholde seg til et veiledningsorgan ledet av en jødehatende ekstremist (som i tillegg støtter dødsstraff for homofile og frafalle som «motarbeider» islam)? Jeg vil gjerne høre dine svar på disse spørsmålene.

 • http://facebook.com/belal123 Said belal Bani Hashem

  Kommentaren er slettet fordi den bryter med Minervas kommentarpolicy.

 • Pingback: Minotenk fører godtroende nordmenn bak lyset « minerva

 • marokkaneren

  Carolus1: Jeg kjenner til den saken du nevner, hvor det ble fremstilt at IRN nektet å uttale seg. Jeg vet kjenner Shoaib personlig og vet at han mente seg og IRN feilrepresentert. Basims uttalelse er ikke kontroversiell i det hele tatt. Det er et faktum er at Qaradawi generelt er en meget høyt respektert lærd blant sunnimuslimer, og IRN kunne sikkert skrive under på det samme. Det betyr imidlertid ikke at man ser på ham som en teologisk retningslinje. Jeg har også stor respekt for Qaradawi, og en rekke andre muslimske lærde, uten at jeg dermed går god for eller anser meg bundet av det de sier. Jeg tviler på at det er annerledes for IRN.

  Det Europeiske Fatwarådet ER selvfølgelig relevant for muslimer, og vil fortsette å være det, uavhengig av hvem som er dets leder. Du glemmer at islam ikke har et strengt hierarki, og at Qaradawi ikke har noe større formell myndighet enn andre høyt kvalifiserte lærde (det er flere på hans nivå i Rådet). Rådet treffer sine beslutninger basert på konsensus, hvor alle medlemmer har lik stemme. Jeg tipper at Qaradawis myndighet overfor andre lærde i Rådet er omtrent like stor som IRNs leders (en imam selv) overfor andre imamer i Norge, hvilket er minimal. Det er institusjonen, ikke personen i lederposisjon, som er viktig i begge tilfeller.

 • Pingback: Ja, jeg er som en konservativ muslim prinsipielt imot dødsstraff « bak rosa burkaer og gule mullahskjegg

 • Carolus1

  Marokkaneren: Du svarer ikke på det jeg spurte om. Hvorfor reagerte IRN slik i denne saken? Hvis Sultan følte at rådets syn ble fremstilt galt i pressen, burde han ha i etterkant klart og tydelig ha gjort rede for sitt og rådets syn på Qaradawis uttalelser. Gjorde han det? Isåfall har jeg ikke fått det meg. Uansett: Vitner ikke rådets unnfallenhet overfor Qaradawis menneskefiendtlige uttalelser om en overdreven respekt for ham?

  Mitt overordnede poeng er at IRN har stor respekt for en teolog (selv om de også respekter andre skriftlære) med ekstreme synspunkter. Forstår du at det setter IRN i et meget tvilsomt lys for ikke-muslimer (og liberale/sekulære muslimer, vil jeg anta)?

 • Pingback: Mangel pÃ¥ folkeskikk er lite islamsk « minerva

 • Pingback: Ja, jeg er en konservativ muslim imot dødsstraff « minerva

 • http://www.paradoxuncreated.com Paradox Uncreated

  Fint å se noen som går imot det sektarianske, etter å ha sett mye aktivitet fra sektarianske websider. Ikke bare islamnet.no, men også islam.no imam.no, og sikkert flere.

  Demokratiets ånd er viktig. Jeg følger ikke at disse stedene modereres i denne ånd, i trosfrihetens ånd, et veloppført demokratis ånd.

  Jeg følger ikke at mye av den «tolkningen» som gjøres der, er i samsvar med høy intelligens heller.

  Det å kalle folk vantro, fordi de ikke tror på dødstraff, eller andre ting, som f.eks følger Koranen Alene, eller har et mystisk/esoterisk syn på religion, er hverken korrekt, eller aksepterbart.

  Fred!

 • SHAH NISAR

  1.Det finnes dødstraff i Islam.
  2.Staten skal dømme en culprit i Islam men du kan ikke bedømme en ikke muslim
  pga hans holding eller handling etc.
  3.Det er ikke dødsstraff for homofili eller vantro.

 • Pingback: » Alle tolkninger kan utfordres

 • Pingback: » Muslimer som meg finnes også

 • Pingback: » Ingen er islams representant

 • Pingback: » Kidnapper vår religion

 • Howie Bringshill

  Jeg syns det er veldig fint hvis alle muslimer er liberale og Koranen er full av godhjertet visdom, men jeg har ett problem… Det virker på meg som om Fahad Qureshi har en veldig mye lettere jobb med å argumentere for sitt syn basert på Koranen enn det de liberale har …
  Side opp og side ned forteller om hvor forferdelige de vantro er og at det er en kontinuerlig krig om herredømmet på jorden.
  Siden jeg ikke tror på islam (eller noen annen religion), hvem skal jeg si har rett her? De jeg egentlig liker (men som baserer sin forståelse på hvordan de VIL at islam skal være) eller de jeg misliker (men som er ærlige med hva Koranen faktisk sier)?

 • Børge Bahr Naseer Blåtind

  Fred

  Jeg ser du skriver om rabiate imamer. Jeg tror tror ikke at integrering og opplysning er løsning. Ja integrering demper konflikter, men den underliggende årsak er der fremdeles.

  Grunnen til muslimers konflikt mot storsammet er at de bygger Islam på to kilder, Koranen og Hadith. Dermed vil det være mange legender/hadith som er historier som fyrer opp under denne konflikt.

  Den eneste løsning, den eneste permanente løsning er opplysning og undervisning om hva hadith er og hvorfor de må avvises som kilde.

  Jeg har samlet en del bøker, se linker under, men boken «Sense og sensibility in Islam» burde bli oversatt til norsk og brukt aktivt mot de negative krefter som hevder å representere Islam.

  Free English book refuting Hadith and understand the Quran for download in PDF format:
  http://www.box.net/shared/5tgzvctcf5

  Gratis norske bøker som motbeviser Hadith og for å forstå Koranen til å laste ned:
  http://www.box.net/shared/vgb9l8ma0h

  Disse bøker viser hva Islam er og ikke er fra Koranen.

  Hvis du kunne få ut dette, så ville du virkelig kunne bekjempe Hatets predikanter og deres dumhet.

  For those that want to know what Islam is freed of superstition and Hadith (legends) I recommend the book:
  «Sense and sensibility in Islam» av Abdul Elah Nazer