Kommentarer: 21
16. juni, 2012

Ellen Reiss

Ellen Reiss (f. 1979) har master i litteraturvitenskap, jobber som skribent og fotograf og har skrevet reportasjeboken "Søstre: Hvordan unge, muslimske kvinner skaper sin egen frihet". Ellenreiss.no.

Akademiske silkehansker på Islam Net

Er det god forskning når man tolker alt i beste mening? Jeg stusser på professor Ulrika Mårtenssons gjengivelse av Islam Nets Nordic Peace Conference 2012.

Både jeg og professor Ulrika Mårtensson (NTNU) deltok i april på Nordic Peace Conference, arrangert at den omdiskuterte organisasjonen Islam Net.

I den anledningen skrev jeg et essay på Minervanett som Mårtensson nå kritiserer. Hun hevder jeg drar «slutsatsen att detta är en problematisk form av islam karakteriserad av könssegregering och bokstavstro, och att deltagarna är okunniga om implikationerna av vad som predikades under konferensen».

Så forteller Mårtensson om sin egen forståelse av arrangementet. Det er i og for seg ingen feil i poengene til Mårtensson, men hun gjør en slett jobb når hun ignorerer konteksten og kontroversene rundt Islam Net som organisasjon, samt foredragsholdernes virke utover akkurat denne konferansen.

Det er ingen hemmelighet at foredragsholderne til Islam Net har tilknytning til en svært konservativ muslimsk tolkningstradisjon, salafismen.

Tilknytning til salafisme

Mårtensson fremhever at konferansen var «oväntat medryckande», noe jeg for så vidt er enig i, og avslutter artikkelen med en slags appell til andre akademikere om at «kvaliteten på ett konferenspaper är helt avhängig av hur bra föreläsarens skämt är». Jeg håper det var et forsøk på en spøk, for ellers stiller jeg meg svært undrende til hvilke akademiske konferanser islamforskeren Mårtensson deltar på. Å vektlegge innlevelse og evnen til humor som kvalitetssikring  på et arrangement med åpenbart kontroversielle meninger, gir et uheldig inntrykk av en forsker med en ukritisk og isolert forståelse av både konferansen, foredragsholderne og organisasjonen bak.

I mitt essay tok jeg også med en vurdering av hva Islam Net presenterer på sine diskusjonsforum, tidligere erfaringer fra debatter og uttalelser fra informanter i arbeidet med min bok Søstre: Hvordan unge, muslimske kvinner skaper sin egen frihet.

Det er heller ingen hemmelighet at foredragsholderne til Islam Net, til tross for sin noe glansbildepregede fremvisning av islam, har tilknytning til en svært konservativ muslimsk tolkningstradisjon, salafismen. En tradisjon hvor verken religionsfrihet eller rettigheter for kvinner står høyt i kurs.

Dialog er ikke bare preken

En av mine påstander var at konferansen ikke innbød til en dialog. Dialog innebærer utveksling av meninger, ikke bare preken. Mårtensson trekker inn Jürgen Habermas’ religionsessays hvor han hevder at religiøse og ikke-religiøse medborgere deler et ansvar for å finne felles berøringspunkter om hva som er det allmenne gode.

“Det förutsätter, enligt Habermas, att religiösa medborgare kan översätta sina religiöst formade argument till termer som kan förstås också av icke-religiösa. Icke-religiösa medborgare har ansvar att ta religiösa medborgares argument på allvar, som bidrag till debatten om ’det allmänna goda’”. Mårtensson mener Islam Net har vilje til å gå inn i en slik oversettingsprosess, men at det mangler vilje fra allmenheten til å gå dem i møte.

Jeg forstår at Mårtensson forsøker å trekke frem de «felles berøringspunktene», men jeg vil hevde at man også må møte de religiøse «oversettelsene» med legitim motargumentasjon og kritisk tenkning. Jeg opplever ikke Islam Net som spesielt velvillige til å finne felles berøringspunkter, tvert imot hevder de ofte å ha funnet det eneste rette svaret, og de er delvis uvillige til å delta på arenaer hvor de selv ikke sitter med regien.

Haramister

Jeg er enig med Mårtensson i at «Norska muslimer har [ett] ansvar att förklara och leva islam så att allmänheten förstår att muslimer är goda människor som bidrar positivt till samhället», men jeg er uenig i neste påstand: «Konferensens föreläsningar bidrar till detta genom att förklara vad rätt islam är.» Mange muslimer og ikke-muslimer vil være sterkt uenige i at det faktisk finnes en «riktig islam», for ikke å snakke om at det var «riktig islam» som ble presentert på konferansen.

Her er også noe av problemet til Islam Net. Man trenger ikke surfe lenge på diskusjonsforumet deres for å oppleve at medlemmene hevder å sitte inne med «riktig islam» og slår kraftig ned på meningsmotstandere, både muslimer og ikke-muslimer. De som er uenige, blir ofte stemplet som «kafir» – frafallen og ikke-troende. Et eksempel er denne tråden (som også startet en lengre og svært fruktbar debattrekke på Minervanett).

De googler vekk sitt eget moralske kompass.

Prosjektkoordinator i tenketanken Minotenk, Amin Elfarri, kaller denne type debattdeltakere «haramister» (begrepet ble lansert da han deltok som informant i Maren Tvetereids masteroppgave). Haramister er mer opptatt av hva som til enhver tid er galt å gjøre i følge islam, enn å bruke sin egen rettighetsforståelse eller fornuft. De argumenterer ved å søke opp videoer og sitater fra ulike nettsider – noen fundamentalistiske – for å finne svar på helt hverdagslige dilemmaer. De googler vekk sitt eget moralske kompass.

Finnes ingen «riktig islam»

I mitt arbeid med boken Søstre intervjuet jeg leder for Islam Net, Fahad Qureshi (han trakk seg senere). Jeg ønsket å snakke om hvordan man som ung muslim skal kunne orientere seg i alle kildene som blir lenket til. Hvordan kan man vite at noen har rett fremfor andre, hvis noen er farlige, eller hvis ens egen samvittighet forteller en noe annet enn det nettsidene oppfordrer til?

Han mente at leserne ikke gjør noen form for tolkning gjennom seleksjonen av sitater. Heller ikke gikk han med på at det å være født og oppvokst i Norge med norsk utdannelse og kultur kan gi en annen moralforståelse enn den for eksempel en pakistansk ung mann har. En annen informant fikk problemer med å svare på helt enkle ting om rettferdighet og demokrati fordi vedkommende ikke hadde satt seg inn i hva islam mener.

Mårtensson kommenterer at Islam Net beskyldes for å ha fundamentalistiske tendenser. De tolker ikke islamske skrifter mer bokstavelig, men «de tolkar dem för vägledning i situationer där andra muslimer inte bryr sig om att göra det». Det er en farlig påstand. Den kan tas til inntekt for at muslimer som mener man må styre livene etter andre prinsipper enn de religiøse – for eksempel demokratiske eller humanistiske – verken er gode muslimer eller praktiserer islam riktig.

Når Mårtensson flere steder bruker begrepet «rett islam» om det som ble presentert på konferansen, lurer jeg på om hun impliserer at andre muslimer med andre tolkninger og praksiser ikke praktiserer riktig islam?

Hjerter fulle av tomme kalorier

I et innlegg på opplystemuslimer.no beskriver Nils-Inge Graven intoleransen i islam: «De største utfordringene med islam er forbundet med det håpløst intolerante synet på homofili og apostasi, samt utbredt kvinneundertrykkelse. Dette er noe man finner hos langt flere muslimer enn de som tradisjonelt kalles ’fundamentalister’».

Så stiller Graven det retoriske spørsmålet: «Skal vi takke islam, eller har humanismen lokket frem mer spiselige religionsvarianter?» Det er et godt poeng i møte med ungdom. Det er når man lærer å tenke kritisk og selvstendig, at endring kan skje.

Jeg kritiserte i mitt essay foredragsholder Abdur-Raheem Greens bruk av en metafor knyttet til tomme hjerter og junk food. Mårtensson påpeker, med rette, at valget av metafor ikke er tilfeldig. «Forskning visar att vissa grupper med bakgrund i muslimska länder lider mer av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes som följd av dåligt kosthåll och dålig förebyggande hälsovård än befolkningsgenomsnittet». Hun mener mange blant publikum kan relatere seg til metaforen, og at Greens budskap om at rett islam gir en følelse av indre fred, hjelper individer i en pågående kamp mot skadelig avhengighet. Bedriver Green kostholdsrådgivning?

Ifølge Green har alle som ønsker å høre på musikk, drikke alkohol eller se på filmer, hjertene fulle av tomme kalorier.

Det Green også gjorde med lignelsen var å svartmale en «vestlig» livsstil med påstanden om at alle som ønsker å høre på musikk, drikke alkohol eller se på filmer, har hjertene fulle av tomme kalorier. Han ønsket kanskje å lokke med fred i hjertet, men samtidig skapte han et skille som isolerer tilhengerne fra samfunnet ellers.

Få barn tidlig

Mårtensson trekker frem som en positiv tolkning at foredragsholderne hevet ekteskapsaldersgrensen til 16 år, og ikke ni som islam ofte blir kritisert for å regne som grensen.

Men da er det også nødvendig å trekke frem foredragsholdernes klare oppfordring til de unge jentene i salen om å gifte seg og få barn tidlig. Det er ingen vits i å vente særlig lenger enn 18 år, hevdet Hussain Yee. For det er flott å være ung mor og bestemor. Yees oppfordring hindrer både likestilling og integrering. Unge kvinner uten utdannelse bør altså tilbringer livet i hjemmet som husmor og reproduksjonsansvarlig. Dette er et trekk vi kjenner igjen fra innvandrerfamilier.

I en kronikk i dagbladet skriver lærer Assad Nasir om den lave sysselsettingen blant innvandrerkvinner: «Altfor mange norskpakistanske kvinner står utenfor arbeidslivet og dermed det norske samfunnet.» Det er ikke en trend vi ønsker at skal fortsette i neste generasjonsledd. Det kan skape familier som risikerer fattigdom og kvinner som ender opp i økonomisk uføre hvis mannen enten mister sin inntekt eller går fra dem. Kanskje får man også en økning i gruppen kvinnelige minstepensjonister.

Den varianten av islam som ble presentert på konferansen, har elementer som står i åpenbar konflikt med humanistiske og demokratiske prinsipper.

Ta av silkehanskene

Ja, det skjer en ending i islam. Muslimer tolker og tenker annerledes om religionen sin i Norge enn i Saudi-Arabia, og jeg er den første til å ønske det velkommen. Men vi er ikke fremme enda. Den varianten av islam som ble presentert på konferansen, har elementer som står i åpenbar konflikt med humanistiske og demokratiske prinsipper.

Som Mårtensson hadde jeg det kjempegøy på fredskonferansen. Jeg lo av foredragsholdernes vitser. Jeg snakket med tøffe, smarte jenter. Jeg smilte og ble varm inni meg når alle i salen gav en klem til sidemannen.

Men å ensidig trekke frem det positive, og hele tiden legge godviljen til, vil aldri føre til et nyansert bilde av virkeligheten. Flere og flere muslimer står frem og oppfordrer det norske samfunnet til å ta av silkehanskene i møte med islam. Det er nedlatende å mene at man ikke skal kunne stille seg prinsipielt kritisk til religionen.

Jeg er ikke overbevist av Mårtenssons argumentasjon og stiller meg undrende til at artikkelen er skrevet av en fagperson hvis forskningsfelt er islam. Mårtensson sier selv i et intervju at samtale er viktig: «Dialog tyder ikkje at ein gir etter, men at ein byr på motstand, og syner til alternativ.» Det er det jeg har forsøkt å gjøre. Så jeg avslutter med å gjenta min påstand fra mitt forrige essay: Forståelse er ikke det samme som ukritisk aksept. Dialog er ikke det samme som misjonering.

Innlegget er først publisert på PluRel-bloggen (Religion i pluralistiske samfunn ved UiO).

Kommentarer: 21

Minervavenn til artikkelannonse

 • arild nordby

  Mårtensson fremmer også grove feil, som denne:
  «Traditionerna (som är från 600-talet) säger att äktenskap kan ingås vid 9 års ålder och fullbordas vid 13.»

  Nei.
  I henhold til samtlige hadith-tradisjoner, som eksempelvis Bukhari og Sahih Muslim inngikk Muhammed ekteskap med Aisha da hun var 6 år, og fullbyrdet det da hun var ni.

  • arild nordby

   NB!
   Dette var ikke ment som en avsporing, men påpeking av Mårtenssons slumsethet, og overdrevne velvilje til å forstå i beste mening.
   Slikt sett er det kanskje en ekstra fasett til Ellen Reiss’ kommentar, en kommentar jeg syns bør ha hovedfokus videre i debatten, og der andre, som likesom til meg vil påpeke andre fasetter ikke gjør disse til hovedpunkter til trådens videre gang

 • http://graveren.blogspot.com Lars Forseth

  http://hurryupharry.org/2012/06/14/labour-and-extremism-jeremy-corbyn-and-abdur-raheem-green/ denne Green? Da ville jeg ikke vært der… Det er forskjell på å være åpen, og å ha hull i hodet (eller få det)…

 • Erik Gifford

  I artikkelen over står det:
  «Den varianten av islam som ble presentert på konferansen, har elementer som står i åpenbar konflikt med humanistiske og demokratiske prinsipper».
  Dette er vel en selvfølgelighet da det vel neppe finnes noen variant av islam som ikke er i konflikt med humanistiske og demokratiske prinsipper.

  • Ivar Eriksen

   Islam har vist seg uforenlig med demokrati, menneskerettigheter og humanisme, og kvinners rettigheter.

   I den grad det finnes spor av disse verdiene i et muslimsk samfunn, så er det fordi dette er et sekulært-muslimsk samfunn, som Tyrkia. I den grad Islam får råde på egne premisser, forsvinner også verdiene.

   Det er ikke uten grunn at samtlige muslimske samfunn i verden er økonomisk, kulturelt og demokratisk tilbakestående i verden i dag. Er dette kanskje tilfeldig?

   Er man «islamofob» (og nærmest moden for en form for behandling) om man er skeptisk til en religion som fremstår?slik?

 • gunnar

  Skillet mellom akademisk og politisk arbeid er mer tåkete i Sverige enn i Norge, skjønner jeg.

  • Odin

   Og i det akademiske er det viktigere at fotnotene er korrekt satt opp, enn at det er noe innhold i teksten, eller at denne har noe med virkeligheten å gjøre.

 • arild nordby

  Et annet grunnleggende problematisk aspekt ved Mårtenssons innstilling, finnes i siste setning i dette sitatet:
  «Traditionerna (som är från 600-talet) säger att äktenskap kan ingås vid 9 års ålder och fullbordas vid 13. I Norge idag är 16 lägsta lagliga åldern för äktenskap, och det var också den ålder som angavs av konferensens juridiska expert på islamska äktenskap, Shaykh Hussain Yee. Detta är tolkning, inte bokstavstro.»
  —————————————————-
  Hva jeg vil fokusere på her er den dessverre utbredte misforståelsen av hva som kan inngå i rimelige tolkninger.
  I Mårtenssons perspektiv (uavhengig av sannhetsverdien i premisset om «traditionernas» innhold), er en tolkning noe som står i motsetning til det hun kaller «bokstavtrohet».
  —————————————————————-
  Denne forestillingen har dessverre fått altfor stor hevd, og ansees som å skulle ha et «nyansert» og «kritisk» blikk, mens «bokstavtrohet» ansees som intellektuelt lavpannet, og uten interesse.
  At man ved å bejuble brytingen med «bokstaven» dermed er totalt ute av stand til å skille mellom løgn, uetterrettelighet og «tolkning er den intellektuelle kostnaden som uvegerlig følger.
  —————————————————————————–
  Absurditeten i perspektivet blir klart når man ser på naturvitenskap. Enhver kompetent naturviter ville selvsagt ikke «tolke» seg vekk, og i motstrid til fakta, da er han simpelthen forlengst sluttet å være naturviter, og er bare blitt til en fjollete..filosof.
  —————————————————-
  Det kreves beinhard mentaldisiplin å faktisk forholde seg til fakta (og samtlige rimelige tolkninger krever nettopp det! Alt annet er urimelige tolkninger), mens urimelig virkelighetsforvrengning er det enkleste i verden.
  Mårtensson selv viser hvor nedsynket i vanemessig virkelighetsforvrengning hun er, når hun helt ukritisk lirer av seg slikt tøv som dette:

  «Fahad Qureshi inledde konferensen med att påminna publiken om att en etnisk norsk terrorist den 22 juli 2011 mördade 77 personer för deras uppfattning att muslimer har rätt att leva i fred i Norge.»

  Breivik myrdet selvsagt ikke ungdommer på Utøya fordi han opponerte mot AUF’eres reelle ønske om at muslimer skulle få leve i fred i Norge.

  Men, det er det Qureishi, og Mårtensson fabulerer seg frem til var det «egentlige» motivet til Breivik.

  Breivik myrdet mennesker i en usalig, vanhellig og djevelsk miks (enten tilregnelig eller utilregnelig) av ønsket a) personlig frelserrolle, b) utstrakt sadisme og mordlyst og c) konspirasjonsbegeistring, ikke fordi han anså AUF’erne ønsket seg fred, og derfor «måtte dø»

  Dette vet selvsagt, innerst inne, Professor Mårtensson, men hun tåler ikke offentlig erkjenne det.
  ———————————————————————————

  Dersom den islamske tradisjonen hadde ment at fullbyrdelse skulle skje ved 13 års alder, så er det et brudd med tradisjonen, IKKE «rimelig tolkning» å gå inn for minimum 16 års alder.
  …………………………………………………………….
  Betyr det at ikke «legitim islam» kan skapes som setter opp 16 årsaldersgrense?
  Selvsagt ikke, og Ellen Reiss har dette som ett hovedpoeng i sin utmerkete kommentar her på Minerva.
  Men, selvom muslimer selvsagt er moralsk bemyndiget til å skape sin egen personlige religion, så vil ikke en slike nyskaping være en ny-tolkning. Den er, og vil fremdeles være, et brudd.

 • Ulrika Mårtensson

  De som är intresserade kan läsa inläggen på PluRel-bloggen!

  • arild nordby

   Kommentaren er i strid med Minervas policy og derfor slettet (red.)

 • arild nordby

  Til opplysning:
  Mårtensson har laget et slags tilsvar påReiss’ sin artikkel her:
  http://blogg.uio.no/prosjekter/plurel/content/dialogen-inleds-av-m%C3%A5rtensson

 • Kåre Hyllen

  «Jeg er enig med Mårtensson i at «Norska muslimer har [ett] ansvar att förklara och leva islam så att allmänheten förstår att muslimer är goda människor som bidrar positivt till samhället»»

  –> Jeg har aldri forstått hvorfor akkurat muslimer har et spesielt ansvar for andre enn seg selv. Hvorfor forventes det at en tilfeldig muslim i Norge skal ta ansvar for, eller ta avstand fra handlingene til andre mennesker, i mange tilfeller mennesker som til alt overmål lever i en helt annen del av verden.

  Jeg gidder ikke å unnskylde nordmenns fyll i Spania, eller hvite kristnes angrep på abortklinikker i USA, eller apartheidregimet i Sør-Afrika, eller voldtekter som utføres av menn over hele verden. Ikke gjør jeg noen av disse tingene, ikke profiterer jeg på dem og ikke kjenner jeg noen som gjør det.

  Muslimene får ta ansvar for hvordan de selv velger å leve. Hvis handlingene til en muslim er uholdbare så får han bære byrden for det.

  • arildnordby

   De har, hver og en, et særskilt moralsk ansvar å fordømme MUHAMMEDS groterske handlinger, fordi de eksplisitt har valgt seg denne mannen som idol.

  • nero

   Muslimene må da vel svare for sin religion og sin ideologi som alle andre? Og hvis terrorister bruker elementer av islam som begrunnelse for sine handlinger er det da helt legitimt å spørre muslimer hva deres syn på dette er.

  • Bante

   Hyllen spiller tåpe på høylys dag.

   Hvis noen forfekter samme politiske eller religiøse ideologi som Hyllen, samtidig som de fortar seg handlinger som Hyllen finner rystende og krenkende, så er jeg 100 % sikker på at Hyllen RASKT ville vært ute med en bannbulle.

   Eller hva med massedemonstrasjonen etter drapet på Benjamin Henriksen. Totalt poengløst, skal vi tro Hyllen. Hvorfor føler 60 000 nordmenn noe behov for å markere motstand mot en ideologi de ikke deler, egentlig?

  • Bante

   Benjamin Hermansen skulle det være.

 • Bante

  «Som Mårtensson hadde jeg det kjempegøy på fredskonferansen. Jeg lo av foredragsholdernes vitser. Jeg snakket med tøffe, smarte jenter. Jeg smilte og ble varm inni meg når alle i salen gav en klem til sidemannen.»

  Si meg, gav alle jentene i salen virkelig en klem til sideMANNEN?

  Disse salafistene vet å overraske.

 • Torill Born

  Jeg skulle gjerne ha lest noe av Koranen, men det blir for mye å fordype seg i, men som kristen og i det jeg følger med på kristen-medier både her hjemme og i utlandet – har jeg forstått at Koranen er stikk motsatt av Bibelen.
  Kjent er det iallefall at det kommer fram at det som står i Koranen ikke akkurat er jøde-vennlig – i motsetning til Bibelen som skriver at Frelsen kommer fra jødene. Og man kan jo tenke på paradokset at Norge er bygget over Jesu Kristi lære og arven fra jødeland OG at verdens flyktninger nettopp strømmer til kristne land i vesten. De som har mulighet til det. Det er mye å tenke over i vår tid. Det gjelder å gå i dybden av tingene, som f eksl å studere Bibelen. Interessant er det at Bibelen skriver at Gud skal gjøre menneskenes klokskap til skamme og det er Guds visdom som skal råde. Det ER noe der.

  • arild nordby

   Det nye testamentet, og da særlig Johannes’ evangeliet, er slettes ikke jøde-vennlig. Det er her kimen til jødenes kollektive skyld for drapet på Jesus lå, og som for eksempel var offisiell katolsk dogme til det ble avskaffet i 1960.

   Leser du kirkefedre fra antikken så vil du se at denne doktrinen om jødenes forvorpenhet og kollektive skyld for Jesu død ble utviklet nettopp av dem.

 • Pingback: » Islamapologetene()

 • Finn Arne

  Muslimsk predikant forsvarer vold mot kvinner og barn, på islamNet konferanse:
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=595364

  Islam Net-leder forsvarer dødsstraff:
  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10082007

  Visdommen er:

  Johannes’ første brev 2:18-19;
  «Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid. 19 De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært av oss, ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss.»
  http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=1JN&chapter=2#18