Kommentarer: 35
20. mai, 2012

Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten i spalten Internrevisjonen. Twitter: @jasnoen

Bomb om nødvendig

En internasjonal måling viser bred støtte for militære aksjoner mot Iran.

Obama-administrasjonen er svært lite lysten på bruk av militære virkemidler for å hindre Irans utvikling av atomvåpen, og har slik jeg bedømmer det, allerede forsonet seg med at dette kommer til å skje. Selv ledende israelske militære og etterretningsfolk er tilbakeholdne. Men  verdensopinionen er langt mer åpen for maktbruk. (Min egen argumentasjon for nødvendigheten av å vurdere militære angrep ble publisert allerede 9. juni 2009).  

Pew offentliggjorde fredag en meningsmåling tatt opp i 21 land.

I USA er det 94 prosen som motsetter seg at Iran skaffer seg atomvåpen og av disse er 63 prosent villige til å gå til militært angrep. I Storbritannia er andelene henholdsvis 91 og 51 prosent  og i Frankrike 96 og 51 prosent . Ser vi bort fra dem som ikke har noen mening, men også tar hensyn til dem som ikke har noe imot iranske atomvåpen, finner vi et (til dels knapt) flertall for militært angrep i USA og alle de europeiske landene som er spurt , inkludert Spania, Italia og Tyskland, men unntatt Hellas. Frankrike og Storbritannia er delt på midten. Det er også et flertall i Egypt og Jordan, men bare dersom man ser bort fra en høy vet-ikke-andel. Mexico og Brasil har også et flertall for, mens det er en knapt flertall i mot i pasifistiske Japan, og et klart flertall mot i Russland og Kina.

Det eneste landet med et flertall som ikke er motstandere av at Iran skaffer seg atomvåpen er Pakistan, mens befolkningen i Tunisia er splittet på midten.

I de fleste av disse landene ble samme spørsmål stilt våren 2010. Resultatene har ikke endret seg nevneverdig, men det er en noe lavere oppslutning om militære angrep nå enn den gang i flere land, blant annet USA.          

Min vurderinger er at Obama ikke vil sette makt bak kravene, og at Iran regner med det og derfor heller ikke gir noe vesentlig i forhandlingene, men bare drar ut tiden, slik de har gjort i mange år.

Derimot kan en president Romney komme til å føre en tøffere linje, selv om det langt fra er sikkert at han faktisk vil bombe. Iranerne vil oppfatte trusselen som mer reell, noe som øker sjansene for at de vil gi innrømmelser.

Utenrikspolitikk vil spille en underordnet rolle i den amerikanske valgkampen, og generelt er dette et område der Obama skårer bra. Men det er et klart flertall av velgerne, også demokrater og uavhengige, som åpner for militære virkemidler. Dersom spørsmålet aktualiseres, vil derfor Obama kunne se seg nødsaget til å øke presset, eller i hvert fall late som han gjør det.

Kommentarer: 35

Minervavenn til artikkelannonse

 • Tom K

  Tviler sterkt på at det blir noen millitær aksjon mot Iran. Iran er ikke Libya, og det vil ta lang tid før man har luftherredømme etter å ha slått ut all bakke til luft missiler.

  I tilleg er det det med gjeld da. Det er rett og slett få land som har råd til en kostbar krig.

  • Tom K

   Glemte å legge til : Tviler også på at Iran vil utgjøre en fare hvis de skulle få atomvåpen. Pakistan som er en failed state fikk atomvåpen uten at man brydde seg noe særlig. Nord Korea har atomvåper uten at de er en direkte trussel selv om retorikken er hard. Dessuten, Iranerne vet som alle andre at et angrep med atomvåpen ville bety umiddelbar utslettelse.

 • Per A

  På den annen side: Det er tvilsomt at en republikansk president ville klart å få til like omfattende sanksjoner som Obama har gjort. Og det er ikke sikkert at han vil klare å holde sanksjonene på plass.

  Det er heller ikke helt sikkert at lederskapet i Iran er veldig redd for en militær aksjon. Sannsynligvis vil det være svært, svært gunstig for deres oppslutning i befolkningen.

  Altså, det er vel vanskelig å spå verken i den ene eller andre retningen her. Krig og fred og sånn er kompliserte saker.

 • Rasah Asidi

  Hva er egentlig målet med å bome Iran. Snoen innser tydeligvis ikke hvor lite reflektert hans argumenter er.

  Det Snoen bør tenke over er hva slags situasjon Iran har funnet seg i siden tidlig 1900 tallet, det presset det har blitt utsatt for land i regionen, samt USA og Vesten.

  Jeg skal ikke komme med en utlegning om Irans historie, men 2 ting er verdt å merke seg:
  1. Irans eneste demokratisk valgte leder (i det minste hadde han bred støtte i befolkningen, og ville ha ledet til et demokrati i lengden), ble kuppet av USA.
  2. USA og Israel har støttet terrorgrupper som operer i Iran siden 80-tallet, som Jundullah, noe som nesten aldri nevnes i vestlige medier. Det som nevnes derimot er urimeligheten av at Iran henretter disse terroristene som har drept flere tusen mennesker siden 80-tallet.

  Jeg ser på det som en rett at Iran utvikler atombomber sett i forhold til hva USA, Vesten og Israel har gjort mot dette landet før. Hadde Norge blitt utsatt for kupp av USA, utsatt for terror som ble støttet av USA, så hadde vi nok hatt et annet bilde av hva slags land dette er.

  Og hva skjer dersom man angriper Iran?

  Folket i Iran kommer til å støtte regimet, og opposisjonen kommer til å fullstendig dø ut. Det kommer til å bli enda mer konservativt, og landets ledere kommer til å innse at det å få et større militær og atombombe er dens eneste måte å eksisterer på.

  Når Iran truer med å angriper Israel så roper Vesten ut av hvor irrasjonell og farlig Iran er. Samtidig så har Vestlige land med Israel drevet med Kupp, støttet diktaturet under kongen, og truet landet i over 50 år.

  Snoen, du er dobbeltmoralsk, kynisk, og lite reflektert.

  • Tom K

   Tror nok ikke kupping fra USA’s side har noe med saken å gjøre. Tror det har mer med at Iran er ommringet av USA på alle kanter. Itillegg har man Saudi Arabia som ser på Iran og Sjia som vantro, og har ikke noe i mot at Iran angripes. Sånn set forstår jeg at Iran ønsker seg atomvåpen. Om de blir en trussel hvis de skulle få det tviler jeg på. USA og Israel hadde nok bombet Iran til et glasskrater og det vet Teheran.

   Man burde isteden driver handel med perserne. Lede gjennom et godt eksempel og gi de en grunn til at de ville emulere oss. Irans hat mot vesten er et resultat av Amerikansk manipulasjon, så det er helt forstålig.

  • Tom K

   Oi, der motsa jeg meg selv gitt.

  • http://www.minervanett.no Jan Arild Snoen

   Jeg takker for de sjenerøse karakteristikkene.

   Dersom man vil diskutere mine argumenter, er det bedre å gjøre det under den lange artikkelen jeg har skrevet om dette, og ikke her. http://www.minervanett.no/ingen-atomvapen-til-endetidsprofeten/

   Til kuppet mot Mossadeq: Ja, USA og Storbritannia var involvert. Men saken er mer komplisert enn som så. Blant annet var presteskapet tungt inne mot Mossadeq. Darioush Bayandor har levert en interessant revisjonistisk fremstilling, omtalt her: http://www.worldaffairsjournal.org/article/spook-story-what-really-happened-mossadeq

  • Tom K

   snoen

   «Jeg takker for de sjenerøse karakteristikkene»

   Hva var det du sa til meg?

   «Når du tydeligvis fremdeles tror at Paul vil vinne til slutt, har vi forlatt den rasjonelle politiske debatten og glidd over i psykiatrien»

   Som Rasah Asidi skrev, Snoen, du er dobbeltmoralsk, kynisk, og lite reflektert.

  • Tareq

   Helt enig med Rasah Asidi.Godt skrevet.

   Ad setningen «når Iran truer med å angriper (sic?) Israel» – stemmer det egentlig at de gjør det? Har Iran truet Israel eller kommet med forslag om angrep (jeg utelukker selvfølgelig «trusler» om å angripe Israel hvis Israel angriper først)?

   For dem som leser israelske aviser vil uansett se at Israelske ledere daglig kommer med forslag om å angripe Iran (og andre land i tillegg selvfølgelig)

  • http://www.minervanett.no Jan Arild Snoen

   Til Tareq, som spør: «Har Iran truet Israel eller kommet med forslag om angrep (jeg utelukker selvfølgelig «trusler» om å angripe Israel hvis Israel angriper først)?»

   Senest i går refererer Fars News Agency, som er tilknyttet Revousjonsgarden og fungerer som et halvoffisielt talerør for det iranske regimet den iranske forsvarssjefen slik:

   «The Iranian nation will remain committed to the full annihilation of the Zionist regime of Israel to the end. »

   Videre vises det til Khameneis uttalelser tidligere i år:
   «The Zionist regime is a real cancerous tumor that should be cut and will be cut, God Willing».
   http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9102112759

  • Tareq

   Til Jan Arild Snoen:

   Jeg anser ikke det som en trussel. Det følger av en naturlig ordlydsfortolkning av teksten.

   Jeg var for øvrig klar over den artikkelen før jeg stilte spørsmålet mitt (ja, jeg stalker deg på twitter).

   Israels og USAs trusler mot Iran er for øvrig – selv om jeg antar du ikke bryr deg – folkerettsstridig jfr. FN-charteret artikkel 2 paragraf 4.

  • Rasah Asidi

   «Til kuppet mot Mossadeq: Ja, USA og Storbritannia var involvert. Men saken er mer komplisert enn som så. Blant annet var presteskapet tungt inne mot Mossadeq. Darioush Bayandor har levert en interessant revisjonistisk fremstilling, omtalt her: http://www.worldaffairsjournal.org/article/spook-story-what-really-happened-mossadeq»

   Jeg anbefaler deg heller å lese «all the shahs men» en bok skrevet av en diplomat som faktisk var i Iran under kuppet.

   Det vil alltid være folk som er motstandere av demokrati (det finnes nok av de i Norge), men disse klarer som regel ikke å utrette noe som helst. Dersom USA og England hadde lagt alle sine kort inn for å endre det Norske demokrati, så tror jeg de ville klart det og funnet rikelig med folk som hadde vært villig til å hjelpe de.

   Slike artikler prøver å legitimere et kupp som i det store og hele ble planlagt og utført av USA og England, ved å vise til at det også fantes de i Iran som deltok i kuppet. Klart none I Iran deltok, det finnes alltid landssvikere som gjør alt for en sum penger. Akkurat som Jundullah i dag, som utfører terrorhandlinger (som i flere år var støttet, og muligens er fortsatt støttet, av Israel og USA).

  • Even K. Sætre

   Synes du blir litt revet med her i karakteristikkene. Jeg forstår jo at du som perser blir involvert. Men en krig mot Iran er da ikke en personlig vendetta mot innbyggerne. Ditt argument angående opposisjonen er et verdifullt innspill, og slik man gjerne ikke tenker på med det første.

   Samtidig er tanken på en enkelt skitten bombe smuglet inn til Tel-Aviv i en ryggsekk, noe som er et sannsynlig utfall av Irans atomproduksjon, nok til å tilsidesette slike hensyn. Heldigvis, for majoriteten i en rekke land.

   Dersom ikke Iran preket utslettelse av sine naboland kunne jeg kanskje være enig med deg i at de har en viss «rett». Men om en kar sier han vil drepe meg, og så forsøker å skaffe et skytevåpen, så tenker ikke jeg på hans rettigheter.

 • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

  Dette må jeg si er nedslående. USA har gjennomført to kriger i nabolandene, hvorav den ene var basert på falske premisser, og de to krigene er langt fra entydige suksesser. Er ikke folk i stand til å lære? I tillegg (eller kanskje først og fremst) kommer spørsmålets prinsippielle sider (moralsk og folkerettslig). Og: Har Iran angrepet noe naboland?

  • Tom K

   Via proxy.

  • Rasah Asidi

   USA har drevet med Proxykrigføring i Iran siden tidlig 1900 tallet. Det har støttet flere terrorgrupper, som Mujahedin og Jundullah, og foruten iverksatt et kupp mot den eneste demokratiske regjeringen Iran har hatt.

   Jeg tror vi trygt kan si at det er Iran som har blitt utsatt for aggresjon, og ikke omvendt.

   Litt som da USA solgte ulovlig kjemiske våpen til Irak under krigen. Det er nærmere 100.000 som fortsatt har kroniske lidelser som følge av dette.

   Ja, la oss bombe Iran, aggresjon har jo funket så godt før.

  • http://www.minervanett.no Jan Arild Snoen

   USA solgte ikke kjemiske våpen til Iraq. Derimot solgte USA kjemikalier som kan brukes både til militære og sivile formål – dual-use.

 • Tareq

  Hadde for øvrig vært morsomt å se en spørreundersøkelse hvor folk ble spurt om hva de synes om at Israel har atomvåpen – altså imotsetning til Iran som selvfølgelig ikke har atomvåpen, og som det er usikkert på om i det hele tatt forsøker å skaffe seg slike våpen – . Med tanke på at det er en av de minst populære statene i hele verden kan man nok på forhånd tenke seg til resultatet…

  For øvrig er det nok ukjent for de fleste at selv om USA formelt er for en atomvåpenfri midt-østen spesifikt har bedt om at Israel skal holdes utenfra.

  Jeg er for et atomvåpenfritt midtøsten. Israel og USA er ikke for det.

  • Tareq

   Klippet fra det andre kommentarfeltet:

   «Iran har etter ikkespredningsavtalen full rett til å utvikle atomkraft. At de tenker på å skaffe seg atomvåpen er ikke rart med tanke på de truslene om angrep de stadig blir utsatt for fra særlig USA og Israel. Hadde Iran hatt atomvåpen, ville et angrep på landet bli utelukka, slik det er med Nord-Korea. At Israel (som sjølv har atomvåpen og ikke en gang har undertegna ikkespredningsavtalen) klager over at Iran tenker på å skaffe seg atomvåpen (til forsvar mot israelsk eller amerikansk angrep) er ikke annet en ekstremt dobbeltmoralsk. Ulovelig angrepskrig er verken konservativt eller liberalistisk eller hva enn Minerva-skribenter måtte være, men den ultimate krigsforbrytelsen.»

 • Spenol

  Skremmende å se at neokonservative nok en gang snakker om å gå til militært angrep mot enda et land i Midt-østen. Som om det var den naturligste sak av verden.

  Og timingen er som vanlig påfallende. Oljeprisen har jo begynt å falle på grunn av at «krisen» i Hormuz-stredet har dabbet av, så neokonservative think tanks og deres tastaturkrigere må ut og skremme på nytt.

  Nok en gang er det brune mennesker med oljeressurser som er målet. Merkelig nok.

  • Tom K

   Bah! Det har ingen ting med brune mennesker å gjøre. Det er simpel politikk.

   Vil anbefale
   http://www.amazon.com/The-Grand-Chessboard-Geostrategic-Imperatives/dp/0465027261

  • Spenol

   Tom K,

   Jeg mener ikke at USAs beslutningstakere er rasister, men tror du ikke det spiller noen rolle at fienden alltid tilhører «eksotiske» kulturer og folkeslag som er vanskeligere å identifisere seg med? Dehumanisering er viktig i krig, og viktig når du søker belfolkningens støtte til krig.

  • Tom K

   Helt enig der.

 • Martin Knutsen

  Jeg tviler på at USA er villige til å gå til krig mot Iran av reint militære og økonomiske grunner. I disse dager er hæren i ferd med å gå inn i en post-Irak fase der deler av den operasjonelle hæren «frigis», flyvåpenet er direkte skranglete i påvente av de nye jagerflyene (som bare fortsetter å ikke fungere og blir dyrere og dyrere), og den hangarskip baserte marinen er sårbar i forhold til bakke til sjø raketter og swarms av båter. Som general van Riper viste allerede i 2003 er det fullt mulig å slå ut en betydelig del av den amerikanske flåtestyrken med relativt primitive midler. I tilegg til dette kommer de enorme slitasjekostnadene på materiel og personel Irak og Af/Pak krigene har ført med seg, samt USAs økonomiske situasjon og oljeavhengighet.

  Det blir i det hele tatt et interessant kort i valgkampen, å se hvor mange dollar på bensinen allerede krigstrøtte amerikanere er villige til å betale for å «hindre Iran fra å få atomvåpen». Især om det Iranske prestestyret er rasjonelle og legger seg på en «breakthrough»-terskel, altså muligheten til å militarisere anlegg på kort varsel, så kan jeg ikke se noen rasjonell grunn til at USA skal angripe. Om Romney vinner derimot har han sagt at det vil være Nethanyahu som blir hans fremste utenrikspolitiske rådgiver, og da kan alt skje.

 • Even K. Sætre

  Interessant essay, og attpåtil en interessant debatt. Denne burde være bedre profilert.

  Jeg er enig med Snoen.Det viktigste er Israels sikkerhet, og stabilitet i midt-østen. Dessverre så kommer opposisjonen i Iran i skyggen av disse prioriteringer. De har min sympati for hva det er verdt. Atom-våpen gjør en dårlig kombinasjon med religiøse fanatikere som preker utslettelse av et naboland.

  De militære utfordringene burde være overkommelige. Men dersom man sikter på en invasjonskrig med tilhørende nasjonsbygging og «rules of engagement» ala Afghanistan så er ikke dette å ta for gitt. Problemet i sin enkleste form lar seg løse ved noen bombefly og til nød noen strategiske bakkeoperasjoner. Dette er uansett ikke det viktigste.

  Tro på Obama har jeg ikke i noe tilfelle. Men jeg har tro på Netanyahu, og den jødiske lobby.

  • Martin Knutsen

   Vel, det amerikanske militære establishment er desperat i mot. Og jeg tror Pentagon i dette tilfellet trumfer pro-Likud lobbyen.

  • Tareq

   Det finnes ikke noen jødisk lobby. Du er en antisemitt!

  • Even K. Sætre

   @Martin: Link, ellers lyger du.

   @Tareq: Jeg er sionist og pro-semitt! Det er klart det finnes en jødisk lobby,og det er klart den styrer politikken slik den angår Israel, til en viss grad. Og godt er det, med Barack Hussein Obama som president.

  • Tareq

   Da er Abraham Foxman og The Anti-defemation league uenig med deg!

   Jeg fastholder min posisjon!

   http://www.adl.org/Anti_semitism/deadliest_lies/

  • Spenol

   Even K. Sætre,

   Hvorfor bruker du Barack Obamas mellomnavn? Er det for å illustrere hvor presidentens egentlige lojalitet ligger?

   (Kenya, muslim, Hussein, tsk tsk…)

  • Even K. Sætre

   Hele det amerikanske system er bygget på interessegrupper. Kall det gjerne jødisk-interessegruppe om det høres mindre suspekt ut. Men ikke fortell meg at en president kan komme til AIPAC-konferansen og gi noe annet enn sin fulle støtte til Israel.

   @Spenol: Det var mer en humoristisk måte å spare tekst på. Han er nok mer lik Jensemann enn Ahmedinejad.

  • Tareq

   @Sætre

   Da er vi enige :p

  • Even K. Sætre

   @Tareq: burde forstått at du trollet:)

 • Spenol

  Hvor mange invasjonskriger hadde blitt startet av USA dersom neokonservative og andre chickenhawks på høyresiden selv måtte delta i krigshandlingene? Jeg tipper ingen.

  • Rasah Asidi

   Hvor mange kriger hadde blitt startet dersom de som satte det i gang selv måtte til fronten (i moderne tid)? I gamledager satt jo kongen og tok seg et glass vin mens han så på soldatenes edle kamp, for så å hevde at han hadde løpt side om side med de. Kjempet til siste mann.