8. januar, 2013
Vi anbefaler

Blytung forklaring på kriminalitetsbølgen

Den store kriminalitetsbølgen på 70-, 80- og 90-tallet var gjenstand for stor politisk debatt i USA. Etter at kriminalitetsbølgen begynte å legge seg har samfunnsforskere kastet seg inn i debatten om mulige forklaringer både på hvordan den oppsto og hvorfor den tok slutt. Alt fra økonomiske nedgangstider til crack-misbruk har fått skylden for økningen, mens Giulianis nulltoleransepolitikk, abortloven(!) og demografiske endringer har fått æren for at kriminaliteten har gått ned. Men i senere tid har flere forskere pekt på en uventet forklaring: Den enorme økningen av bly i miljøet som følge av blytilsetning i bensin. Kriminalitetsbølgen i USA og mange andre land følger ganske nøyaktig tyve år etter at blytilsetning ble vanlig, og dabbet av omtrent tyve år etter at blytilsetning ble faset ut. 

Det er allerede kjent hvilke ekstremt negative konsekvenser blyforgiftning har på enkeltindivider, i form av hjerneskader, hyperaktivitet og ukontrollerbart sinne. Det disse forskerne har gjort er å korrelere kriminalitetsstatistikken med statistikk som viser variasjoner i blyforurensning. 

Mother Jones har en god oversiktartikkel. Wired forteller historien om hvordan blytilsetningens skadevirkninger første gang ble dokumentert. 

 

Tillegg 13. januar: 

Etter Mother Jones’ artikkel har en rekke økonomer og andre kommentert sammenhengen mellom bly og kriminalitet og kvaliteten på studiene. Her er noen av dem:

Joe Manzi

Scott Firestone

Andrew Gelman

 

 

Ingvild Næss Stub

 • Mina

  Hm. Umiddelbart høres dette ut som den berømte korrelasjonen mellom solflekker og antallet narkomane i Stockholm, dvs dodgy eller fraværende kausalitet.

 • eirik

  Jeg trodde abortloven som forklaring (mindre uønskede barn, mulighet til familieplanlegging motvirker oppløsning av familier og sosiale bånd) var bredt akseptert?

  • http://twitter.com/FredrikESP Fredrik Wang Gierløff

   Nei, ikke i det hele tatt. Levitts studie gir ikke grunnlag for den konklusjonen. En god gjennomgang av kritikken av den studien, og generelt av metoden den brukte, foreligger i Jim Manzis bok «Uncontrolled» fra i fjor – som forøvrig anbefales på generelt grunnlag.

  • http://www.minervanett.no Magnus

   Mitt inntrykk er at det tvert imot er bredt akseptert at hypotesen har lite for seg. Et raskt søk gir blant annet denne artikkelen: http://www.nber.org/papers/w15098

   Wikipedia sier lite om hva fagfolk generelt mener, men presenterer noen alternative hypoteser: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Impact_of_Legalized_Abortion_on_Crime

  • eirik

   Takk for svar! Da skal jeg slutte å spre denne myten..

 • Andy

  Det er vel samme korrelasjon (og en ganske uomtvistelig kausalitet) mellom «the war on drugs» og kriminalitetsbølgen.

  Og nyere tiders reduksjon i kriminalitet samfaller på lik linje med at myndighetene i mange stater til en viss grad har innsett at «krigen» ikke kan vinnes og derfor har omprioritert ordens-ressursene så langt det går.

  Det blir spennede å observere kriminalitetsutviklingen i de to (tre ?) statene som i desember legaliserte cannabis. Men skal det monne må de nok også legalisere mange andre og tyngre stoffer.

 • Anonym

  Først må man jo spørre seg om hva kriminalitet egentlig er, og hvem man burde stemple som kriminelle. Det nytter ikke å finne noen sannheter her, når man er forelsket i all slags myndigheter og voldsstrukturer.

 • Nokizaru

  Innslag av blyholdige stoffer i nærmiljø og næringsinntak har ingen helsefremmende effekt i positiv retning. So far so good, men dette kan lokalt og regionalt kun være en av en rekke medvirkende årsaker til høyere kriminalitets-forekomster. Næringsinntak og kosthold har innvirkning på den langsiktige trenden, men det har også mange andre kulturelle og økonomiske variabler. Den enkelte er jo til syvende og sist ansvarlig for sine egne valg og handlinger, uansett kosthold og oppvekstsvilkår. Dette virker derfor å ligne mer på enda en mulig ansvarsfraskrivelse, kokt ihop med enda en demonisering av oljeselskapene og bilindustrien. Og de er selvsagt en gjeng med griske banditter som kun er interessert i profitt og annen djevelskap, nå som ellers, ikke sant? Jeg venter således med spenning på en saklig og relevant fremstilling av de 100-200 mulige variabler som kan påvirke resultatet i en slik undersøkelse. Og noen må jo ha skylden for all denne kriminaliteten, enten det er våpenindustrien, NRA, bilindustrien, Big Oil, farmasøytisk industri, Big Business, Tea Party bevegelsen eller NASCAR-fansen!

  Bråk blir det kun hvis det påvises noen marginal sammenheng mellom kriminaliteten og henholdsvis videovolden, skilsmissestatistikken og relativiseringen av den alminnelige samfunnsmoralen (hva nå den måtte være?) og fordummingen i de offentlige skolene. Pluss alt det vanlige liberale Kumbaya-mølet som vi til enhver tid bombarderes med. Og det skal vi altså ha oss frabedt!

  Men hva så med et lite forsøk av følgende type:
  Man behøver kun å tage (og fotfølge) en gjennomsnitts bøling av NASCAR-fans timene etter et vanlig NASCAR-løp, og se om de kan demonstrere noe påfølgende volds-påslag (grisekjøring untatt) av betydning. Jeg vil da anbefale å skippe super-ovaler som Talladega og heller gå på en av de mer kompakte 1-mile banene, fordi eksos-konsentrasjonene er høyere etter et av disse løpene. Sammenhengen burde jo være helt åpenbar, å sitte flere timer i eksos-tåka sammen med den røkla der må det jo bare blir mere kriminalitet av, ikke sant!! Helt korrekt. Jeg sto selv ringside på et gocart-løp her for noen år siden og var helt i koma når løpet var over. Så jeg husker ikke stort av timene etter, men jeg gjorde sikkert noe kriminelt da også…

  Forslag nummer 2:
  Politiet i Chicago, Los Angeles og andre storbyer bør snarest vurdere å gå over til blyfri ammunisjon. Dvs, det vi her hjemme kaller miljø-ammunisjon. (Dette for ikke å forurense ghettoene mer enn det som er strengt nødvendig!) Blyfri bensin eller blyfri ammunisjon, alle monner drar vet dere…