Kommentarer: 15
18. august, 2011

Ove Vanebo

Ove Vanebo (f. 1983) er statssekretær i justis - og beredskapsdepartementet.

Frihet uten ansvar

Opptøyene i London viser en trist historie om marginalisert ungdom som sliter med å komme ut av dårlig sosial arv og inn på arbeidsmarkedene. Men dette er ikke hele historien. Problemene skyldes ikke bare fattigdom, men også snillisme, velferdsavhengighet og utvisking av personlig ansvar.

Det er blitt vanlig å trekke linjene tilbake til Margareth Thatcher når man skal forklare hvordan Storbritannia har fått en underklasse uten arbeid. Visstnok skal hennes kutt i statlig engasjement ha satt deler av en generasjon i fattigdom. Denne oppfatningen støttes ikke av statistikk fra hennes periode: I gjennomsnitt økte de offentlige utgiftene med 1,1 prosent hvert år hun satt som statsminister.

Selv i intervjuet hvor hun hevder at  «there is no such thing as society » aksepterer hun at det er offentlige velferdsordninger og støtter opp om systemet som sier at  «if you cannot get a job, you shall have a basic standard of living! ». Dét hun er skeptisk til, er ansvarsfraskrivelsen som finnes når man en gang har fått grunnleggende goder av samfunnet:

 «[W]hen we have got reasonable housing when you compare us with other countries, when you have got a reasonable standard of living and you have got no-one who is hungry or need be hungry, when you have got an education system that teaches everyone–not as good as we would wish–you are left with what? »

Offentlige velferdsprogrammer skulle gi mennesker frihet fra nød og elendighet. I dag har de imidlertid også frigjort personer fra arbeid og plikten til å ta vare på seg selv. Enkelte britiske ordninger utbetaler såpass mye at det ikke lønner seg å gå ut i arbeid, fordi sosiale goder trekkes om man jobber litt. Centre for Policy Studies beregnet for et par år siden at kombinasjonen av ytelseskutt og for høy skatt på små inntekter kan medføre at lavinntektsgrupper reelt sett mister 95,5 prosent av det de tjener.

Andelen av gruppen uten arbeid som settes på passive velferdsordninger, er nesten tredoblet de siste 30 årene. Godt over halvparten av husholdningene med enslige forsørgere er avhengige av statlige ordninger. Den tidligere Arbeiderpartirådgiveren Jo Moore forklarer politikernes apati med at  «det er ingen stemmer i de fattige ».

Velferdsfellen låser mange i en tilstand der det ikke er noen grunn til å vise personlig ansvar eller initiativ. Samfunnets normer svekkes videre uten sosial kontroll og konsekvenser dersom man gjør dårlige valg. Lærere melder om at de er maktesløse overfor dårlig adferd. Dette gjenspeiles ikke minst når politiet mister overtaket og opprørerne kan herje fritt uten å bli tatt.

Kriminologiprofessor John Pitts forklarer noe av opptøyene med at kontrollmekanismene oppløses, noe som medfører en total endevending av vanlige spileregler:  «Ungdommene er vant til voksne autoriteter som forteller dem at de ikke kan gjøre dette ellers vil dette skje. Så gjør de det og ingenting skjer ». De blir beruset av den nye situasjonen uten grensesetting.

Også mer ordinære ungdommer i London har deltatt i plyndringen og demonstrasjoner. Dette kunne man dessuten se i juni i Vancouver, der hundrevis av forholdsvis normale mennesker lagde kaos og bilbranner etter en ishockeykamp. Det er påpekt av psykologen Jason Nier at man i slike situasjoner opplever en avindividualisering . Man blir en del av en anonym masse der en ikke blir holdt personlig ansvarlig for ens handlinger.

Løsningen på problemene kan bare skje gjennom langsiktig arbeid. Man kan ikke uten videre endre holdninger som er skapt etter år utenfor arbeidslivet og en passiv tilværelse som mottaker. En god start vil imidlertid være å gjennomføre sanksjoner for ulovlige handlinger. Av den grunn støtter jeg David Camerons utspill om å kaste lovbrytere ut av subsidierte sosialboliger.

Kommentarer: 15

Minervavenn til artikkelannonse

 • KÃ¥re Hyllen

  «Conservative-run Wandsworth Council has issued an eviction notice to a council tenant whose son has appeared in court charged in connection with Monday night’s disturbances in Clapham Junction».

  Er det dette som er liberalisme? Å holde noen ansvarlige for andres handlinger?

 • Muumi

  Nå er vel ikke de konservative i uk liberalister, dessuten så nevner ikke Vanebo straffereaksjonen med et ord i artikkelen, Kåre?

 • Ove A. Vanebo

  Jeg er altså mot å straffe resten av familien om en slektning gjør noe galt. Det uttaler jeg også her: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3208104.ece

 • PeeWee

  Er det ikke bare det vanlige gnålet om at de fattige må bort fra trygd så de velstående får mer billig arbeidskraft? Det glemmes jo at disse typisk europeiske klassekonfliktene oppsto jo nettopp i tiden før velferdsstaten ble innført.

 • Jan Arild Snoen

  Vel, den som alltid gnåler om det, er vel deg, PeeWee.

 • PeeWee

  Det er vel heller dere liberalister som stadig vekk gnåler om de trygdede, og dette var jo enda et eksempel på nettopp det. Når man stadig vekk gnåler om at trygd gjør folk passive og alt det der, men ALDRI nevner de elendige lønninger og arbeidsforhold som skal til for å prise alle inn på arbeidsmarkedet, så er det jo åpenbart hvilken side man tar.

 • Ove A. Vanebo

  Det er ikke slik at alt rundt denne debatten dreier seg om penger, PeeWee. Det dreier seg også om stolthet over å stå på egne bein, og mulighet for å få en jobb man senere kan avansere oppover fra. Les denne artikkelen fra USA Today om velferdsreformen i USA der man satset mye på å få folk inn i disse jobbene PeeWee forakter: http://www.usatoday.com/news/nation/2006-07-17-welfare-reform-cover_x.htm

  Se hva tre alenemødre sier:
  Theresa: On welfare «you slacked a little bit»

  Lisa: The changes «showed me how to be a stronger person and a better role model for my kids … It just makes me feel good to get up every day to work.»

  Wanda: «Now that I am working in a steady job, I bought me a home. I got built-up vacation time so I can take the kids on trips. I do more things with them … They probably think I´m the super-mom who has everything.»

 • PeeWee

  «Det dreier seg også om stolthet over å stå på egne bein, og mulighet for å få en jobb man senere kan avansere oppover fra.»

  Selvfølgelig kan man alltids finner en rekke enkeltpersoner som mener ditt og datt. Det er jo enda slående hvordan veldig mange gjør alt de kan for å unngå slike jobber, inkludert å selge narkotika og i verste fall leve som uteligger. Det er svært få som velger slike alternativer fremfor andre jobber.

  Hvis dette å ha en underbetalt drittjobb er så flott, hvorfor gjør ikke de fattige det bedre på alt fra levealder, livskvalitet og annet i de landene hvor de fattige jobber kontra de landene hvor de ikke jobber slik som de nordiske land? Det er jo ikke en eneste indikator som skulle tilsi at de fattige i USA eller Japan har det bedre enn de fattige i de nordiske land, heller motsatt.

  Det er jo heller ikke nødvendigvis det å være arbeidsledige, men det å ha lav sosial status som er problemet. Alle vet innerst inne at jobber som renhold, butikk og lignende har en svært lav sosial status. De som hevder at det å ha en slik jobb gir selvrespekt er enten løgnaktige eller så lever de litt i sin egen verden.

  Det er dessuten ikke slik at alle avanserer videre fra disse jobbene. En undersøkelse fra Kanada viste jo at de som avanserte stort sett var folk med høyere utdannelse som hadde disse jobbene som bijobber eller tok den mens de søkte på relevante jobber. De som ikke hadde noen utdannelse eller var eldre ble gjerne fast i disse jobbene. Boken Nickled and Dimed gir også et bilde på denne tilværelsen som er langt fra så rosenrød som Ove Vanebo hevder at den er. Han er forresten er person som i likhet med Trond Birkedal ser ut til å gjøre alt han kan for å gjøre livet så surt for sosialklienter og andre fattige som mulig.

  Dessuten, om høyrsiden ikke hadde foraktet disse jobbene, hvorfor blir dere da helt rabiate når noen foreslår å gi disse jobbene høyere lønn? Når dere mener at samfunnet går under om minstelønna økes er det jo helt åpenbart at dere ser ned på disse jobbene, for hadde dere ikke sett ned på disse jobbene og folkene som har dem hadde det ikke vært akseptablet med de veldig lave lønningene disse får i et fritt marked. Den lave markedslønna er jo seg selv et bevis på at samfunn faktisk ser ned på disse jobbene!

 • http://twitter.com/#!/ahardhaug aho

  Det var et ganske absurd resonnement på slutten, PeeWee. Jobber som krever liten eller ingen utdannelse og kompetanse, og som kan gjøres av «hvem som helst», vil automatisk prises lavt på markedet. Det har ingenting med at man ser ned på de som utfører jobben.

  Kan du ikke heller forsøke å gi disse yrkene litt stolthet i stedet for å bestanding snakke om hvor jævlige de er?

 • PeeWee

  Jeg synes det blir tragikomisk når de som aktivt arbeider for at disse jobbene skal få elendige lønninger og arbeidsforhold klager på at andre gjør at disse jobbene blir sett ned på. Hensikten med å kritisere de jobbene er nok heller å forsøke å provosere disse menneskene til å verne mer om den posisjon de tross alt har her i landet, samt ikke finne seg i hva som helst fra autoritene i samfunnet.

  Det er ikke slik at noen jobber automatisk får lav lønn. Hvordan de lønnes er helt avhengig av hvilket system man velger å ha. Om man ønsker seg et klassisk liberalistisk system, så har man tatt et bevisst valg på at disse menneskene skal få lav lønn, og er dermed ondskapsfull :)

  Det man så i etterkrigstiden var jo at i tider med mangel på arbeidskraft, så presses lønningene for disse gruppene mer opp en andre bedre betalte jobber. Liberalister er jo nettopp fanatiske motstandere av alle tiltak som kan presse opp deres lønninger som å holde noen borte fra arbeidsmarkedet ved trygder, begrense innvandringen og begrense frihandelen.

 • http://twitter.com/#!/ahardhaug aho

  Negativ skatt er et mye bedre alternativ til å bedre inntekten til de mest lavtlønte, enn å lovbestemme lønn.

 • PeeWee

  «Negativ skatt er et mye bedre alternativ til å bedre inntekten til de mest lavtlønte, enn å lovbestemme lønn.»

  Joda, men det er såpass få som hevder en slik ide og da spesielt ikke i Norge, at jeg ikke tar hensyn til det om motstander ikke konkret nevner det. Ja, det er en potensiell løsning på problemet.

 • Tom

  Kåre Hyllen: Nå vet vi ikke hvor gammel denne sønnen var. For noen år siden knuste min sønn en rute på skolen ved et uhell. Jeg måtte betale, hvilket jeg ikke hadde noe imot. Det avstedkom en prat med min sønn om hva som var tillatt og hva som ikke var tillatt. Det er mitt ansvar å lære mine barn hv som man kan gjøre og ikke gjøre, i hvert fall så lenge de er mindreårige og bor hjemme. Dette var en nyttig lærdom for både meg og min sønn og vi har fremdeles det aller beste forhold.

  En annen måte å takle slike ting på, er å skylde på alle andre. Eller at man ble provosert til å gjøre det. Dette endrer ikke på det faktum at det er gjeningsmannen som gjorde det, det er bare en måte å forsøke å snike seg unna ansvaret på.

  PeeWee: Her i landet er det AP, SV, V, KrF, SP og H som er de ivrigste talsmennene for å få bilig arbeidskraft av alle slager til landet. Og det har de lykkes ganske godt med, synes du ikke? Og hva fører dette til? Jo, lave lønninger for de omtalte yrkesgrupper. Uten denne stortilte importen ville eksempelvis rengjøringpersonale hatt en helt annen lønnsutvikling fordi det da hadde vært knapphet på rengjøringspersonell. Markedet hadde ordnet opp i dette (med litt hjelp riktignok: Liten eller ingen innvandring).

 • Klimarealist

  PeeWee er en materialist som alle andre sosialister, og er sykelig opptatt av det materielle, som om det, og bare det, gir status. Titler syns også å være veldig viktige …

 • PeeWee

  @Klimarealist
  Så hva med å argumentere mot materialismen? Jeg er materialist fordi det er materialismen som er det reelle synet på verden.