Kommentarer: 27
21. oktober, 2009

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen (f. 1978) er kunnskapsminister for Høyre. Han er tidligere redaktør for Minerva, tidligere leder for Unge Høyre og har en mastergrad i statsvitenskap fra UiO om F. A. Hayek. I 2008 ga Torbjørn ut boken "Høyre om! For en ny konservatisme" og i 2013 "Den onde sirkelen".

Marxist i regjeringen

Med Audun Lysbakken har Norge fått en statsråd som vil oppheve privat eiendomsrett og forby lønnsarbeid.

– Det var Einar Gerhardsen også, og det gikk fint, svarte Jens Stoltenberg da han ble spurt om hva han synes om å ha en marxist i regjering. Et typisk Stoltenberg-svar. Han er rett og slett ikke opptatt av slike ting.

Det blir neppe revolusjon i departementet fordi Lysbakken har blitt statsråd, men det er interessant og høre hva han har å si om sine tidligere uttalelser. Lysbakken var en del av et radikalt opprør fra venstra som inntok Sosialistisk Ungdom på begynnelsen av 2000-tallet. I følge tidligere skriverier og bidrag er Audun Lysbakken blant annet tilhenger av:

1. Revolusjon i Norge (ikke med makt, men den kan forsvares med makt)
2. Å oppheve privat eiendomsrett. Kapitalistene fratas sine eiendeler.
3. Planøkonomi
4. Å hindre at kapitalistene igjen kan få eiendommen sin tilbake.
5. Å forby lønnsarbeid.

…for å nevne noe.

Noen sitater:

”I nordmenns bevissthet står myten om motsetningen mellom revolusjon og folkestyre sterkt.”

”For det andre betyr våre paroler at vi må ha en revolusjonær sosialisme. […] Sosialisme forutsetter et maktskifte, at arbeiderklassen tar makten over arbeidsplassene og samfunnets ressurser fra eierklassen. Et slikt maktskifte kan ikke vedtas, det må skapes gjennom massemobilisering.”

”Det finnes ingen motsetning mellom sosialisme og folkestyre, og revolusjonen er det nødvendige steget over fra den pengestyrte kapitalismen til den folkestyrte sosialismen.”

”At arbeidsfolk, det store flertallet av menneskene i landet vårt , erobrer makten over de sektorer av samfunnet som i dag ikke er underlagt demokratisk styring, det vil være det vikelige folkestyrets første praktiske skritt. Men så viser jo erfaringene at borgerskapet i gitte situasjoner vil forsøke å sette de demokratiske rettighetene våre til side for å forsvare privilegiene sine. Hva gjør vi da? Spørsmålet om den fysiske makten til å påtvinge ande ens egen vilje kommer raskt på dagsorden når kampen står om statsmakten. Det burde egentlig være et enkelt spørsmål. At de som blir angrepet har rett til å forsvare seg er et demokratisk standpunkt.”

(Fra en artikkel Lysbakken skrev i Manifest 02 sitt studiehefte)

«Den viktigste forutsetningen for sosialisme er at den private eiendomsrettene til produksjonsmidlene oppheves. Det betyr at kapitalistene fratas sine firma, sine kontorer og sine fabrikker.”

«Den sosialistiske økonomien må kunne styre ressursene og produktene dit det er mest behov for dem, vi må skape en behovsstyrt økonomi. Motsetningen til å satse på det blinde markedet er bevisst planlegging. Forutsetningen for å lage en slik planøkonomi er at man er i stand til å avgjøre hvilke behov som til enhver tid er viktigst.»

«Men hvordan skal faren for gjeninnføring av kapitalismen, kontrarevolusjon, møtes? […] …ideer om et come-back for kapitalismen vil være til stede hos enkelte. På grunn av dette vil, igjen i følge Marx, også sosialismen trenge en stat. Det skal ikke være det samme autoritære maktapparatet som i dag, men like fullt et maktapparat som står parat til å forsvare arbeiderklassens interesser.»

«Å gjeninnføre kapitalistiske eiendomsformer vil være forbudt og straffbart. Å befeste sosialismen med slik makt vil være nødvendig for å forhindre at den blir ødelagt, innefra eller utenfra.»

(På Stortingets hjemmesider er han oppgitt som forfatter av/ansvarlig for ”Du skal ta ledelsen og makta 2”, et studiehefte fra SU, hvor følgende sitater er hentet fra)

«Menneskenes frigjøring er avhengig av at kapitalismen blir avskaffet»

«Arbeiderpartiet har i praksis blitt et borgerlig parti»

«Hvis velferdsstaten og en viss økonomisk utjevning skal reddes, må kompromiss nå erstattes av klassekamp i Norge»

«En fascistisk stat og en sosialdemokratisk stat har likevel til felles at de verner om de kapitalistiske produksjonsforholdene»

«I et sosialistisk samfunn skal ingen kunne tjene penger på andres arbeid»

«Den private eiendomsretten over produksjonsmidlene må oppheves»

«Kapitalistenes eiendom skal konfiskeres og overlates til fellesskapet»

«Gjennom en planstyring av økonomien skal ressursene styres dit de trengs»

(Sitatene er hentet fra Sosialistisk Ungdoms prinsipprogram som ble vedtatt på landsmøtet i 2000.)

 • Torbjørn Røe Isaksen (f. 1978) er ansvarlig redaktør i Minerva. Innlegget er også publisert på hans hjemmeside, www.konservativ.no.
Kommentarer: 27

Minervavenn til artikkelannonse

 • Pingback: Tweets that mention Marxist i regjeringen « minerva -- Topsy.com()

 • Kai B.

  En av heltene til Bulke-Jens er jo Castro, så hvorfor ikke…

 • Ole Michael

  "Å gjeninnføre kapitalistiske eiendomsformer vil være forbudt og straffbart. Å befeste sosialismen med slik makt vil være nødvendig for å forhindre at den blir ødelagt, innefra eller utenfra" "En fascistisk stat og en sosialdemokratisk stat har likevel til felles at de verner om de kapitalistiske produksjonsforholdene"
  You go, Audun! Absurd at en sånn fyr faktisk er statsråd.

 • PeeWee

  Nå finnes det jo mye objektivistgrums på høyresiden også. Årsken til at libertarianerne er farligere enn marxistene er at i dagens globaliserte økonomi vil et styre som i for stor grad nærmer seg marxismen i så ekstrem grad straffes av velgerne grunnet den kollapsende økonomien at noe slikt rett og slett aldri vil skje.

  Når det gjelder å nekte noen å gjenninføre kapitalistiske eieformer så har jo Torbjørn selv lekt med slike tanker på den andre siden. Dette er jo i bunn og grunn det samme som de naturgitte rettighetene med motsatt fortegn. Nemlig at marxistene i likhet med DLF og FpU ikke aksepterer at motparten skal vinne valg og gjennomføre sin politikk demokratisk.

  Uansett, det er synd at det ikke var mulig å stemme på et regjeringsalternativ hvor både Audun Lysbakken og Ove Vanebo var fraværende.

 • Tore Brevik

  Eneste vi kan si ut fra dette er vel at vi skal være mer enn glade for at denne skapningen ikke ble næringsminister. Er jo en skandale at mannen i det hele tatt har plass i landets ledende forsamling, men det sier vel også noe om hvor en stor del av SV velgerne har sine sympatier.

  Trodde den moderne verden har kommet litt lengre enn som så. Vi har vel sett gjennom mange år nå at kommunismen har feilet som styringsform, slik sett er det jo fantastisk å oppleve at det fortsatt finnes folk så høyt opp i samfunnet som viser seg være såpass grundig hjernevasket.

 • Mats

  Jeg ser ærlig talt ikke hvorfor dette er gjort til en stor sak. Det er intet nytt med politikere som har hatt en radikal ungdom. Stort sett modererer de seg betraktelig når de sitter ved Kongens bord.
  Det er nok av eksempler på dette. Kristin Halvorsen er et eksempel. Jens Stoltenberg er et annet.

  Man ser også det samme på høyresiden. Frederik Reinfeldt tilhørte i sin tid den mest radikale liberalistfløyen i MUF, mens han i dag er en ganske sentrumsorientert statsminister.

 • JOn

  Vi har vel heller ikke sett Lysbakken dementere dette?

 • Eirik

  Dette blir vel noe annet, Mats. I Lysbakkens tilfelle kan vi ikke snakke om en "revolusjonær fortid" eller "radikal ungdom" – mannen er simpelthen for ung, og sitatene kun få år gamle. 32 år gamle Lysbakkens marxistiske synspunkter er, vil jeg tro, fortsatt gjeldende. Det er for all del en karismatisk og velformulert marxist vi nå har som barne- og likestillingsminister – så velformulert at statsministeren selv ble bergtatt i løpet av et par-tre uker med regjeringsforhandlinger – men her ligger også faremomentet. Jeg tipper at Lysbakken vil prestere og imponere som statsråd, og at hans karrierevei ligger brolagt med stadig mer innflytelsesrike posisjoner – en vei som altså vil farges dyp rød. Det lyder ikke så godt for alle oss som fortsatt frykter marxistisk tankegods.

 • Ove A. Vanebo

  PeeWee: Til opplysning så er jeg verken libertarianer eller objektivist, og jeg tror heller ikke på naturgitte rettigheter.

 • PeeWee

  Ja, jeg har hørt rykter om at Ove Vanebo har moderert seg for å få makt. For noen år siden på FpU sine debattsider, så fremsto dog Ove Vanebo som en ganske klar libertarianer. Det er godt mulig at Ove Vanebo fortsatt er libertarianer bare at han ikke ønsker å si det høyt. Skinner jo ganske klart igjennom når det gjelder holdningen til sosialklienter og slikt.

 • http://www.minerva.as Magnus

  PeeWee: Det er jammen bra vi har deg til å gjennomskue disse maktmenneskene og avsløre deres egentlige meninger og motiver.

 • Ingvar Skjerve

  Hm.. Interessant er det jo også at Røe Isaksen ikke finner Lysbakken mer skremmende enn at han gjerne skriver artikler sammen med ham, dersom dette gir nok spalteplass i prestisjetunge tidsskrfter. Den protestantisk-sosialdarwinistiske, nymacchartyistiske kjekkashøyresida er oppsiktsvekkende.. skal vi si tilpasningsdyktig? Hva gjør man ikke for litt ekstra kulturell kapital, hva?

  La meg, forøvrig, i all beskjedenhet anbefale boka "Deltakerne. En reise i demokratiets framtid" til dere som er interesserte i å vite hva Lysbakken faktisk mener i dag. ("I all beskjedenhet" ettersom jeg er medforfatter.) Ikke at jeg har noen illusjoner om at anstendige, oppriktig interesserte mennesker frekventerer disse sidene, men dog.

  God jul!

 • Jan Arild Snoen

  Skjerve gir et interessant innblikk i den venstreradikale tenkemåte. Ordrett og omfattende gjengivelse av hva de venstreradikale mener/har ment er mccarthyisme, og lesere av slikt er uanstendige. Nei, la det hele forsvinne i minnehullet.

 • Ole Michael

  "Ikke at jeg har noen illusjoner om at anstendige, oppriktig interesserte mennesker frekventerer disse sidene, men dog." Vel, Ingar Skjerve, du var jo innom her. Huff, må ha fått en uheldig krampe i høyrehånden som havnet i høyreland…

 • Ole Michael

  "nymacchartyistiske". Er dette verre eller ikke like ille som nyrasisme? Bare lurer.

 • Ingvar Skjerve

  Snoen; Du vet utmerket godt at sitater herfra og derfra aldri kan være noen fullstendig/rettferdig gjengivelse av hva noen mener. Spill ikke dum! Hensikten med Isaksens saksing er å fremstille Lysbakken som noe i nærheten av Stalinist, hvilket Isaksen vet utmerket godt at han aldeles ikke er. (Jvf deres felles skriblerier.) Greit nok. Lysbakken er et formidabelt politisk talent, og det er selvfølgelig en uutømmelig kilde til irritasjon at han ikke befinner seg i den stadig voksende, lykkelige flokk av apologeter for den økonomiske eliten. Jeg skjønner at det er mer behagelig å konstruere en stråmann og så angripe den, i stedet for å forholde seg til hva denne djevelens inkarnasjon ved kongens bord faktisk mener – i dag.

  So long – and thanks for all the fish.

 • Ingvar Skjerve

  Ettersom spørsmålet dukket opp: Med nymacchartyisme mener jeg forsøket på å skape en retorisk situasjon hvor selve betegnelsen "sosialist/sosialisme" er diskvalifiserende – en slik situasjon som minerva/civita-crowdens helter i den amerikanske, konservative bevegelsen har fått til. En slik situasjon innebærer at man ikke trenger å forholde seg til argumenter, men kan nøye seg med å si at "dette er sosialisme", og så er saken avgjort. Et fascinerende eksempel på hvordan dette funker er Bill O'Reillys intervju med daværende presidentakandidat Barack Hussein (IIIK!) Obama. Bullyboy kjører Obama på hans forslag til skattereform – "this is socialism" osv. Den ellers så suverene senatoren stammer, stotrer og prøver seg med at dette bare er godt naboskap el. Han vet at dersom noe han står for kan brandes som "sosialisme" så er kampen tapt. Alle argumenter er døde. En snedig, aggrergert og dypt udemokratisk form for guilt by association.

 • Ole Michael

  Litt sånn som venstresiden bruker ordet nyliberalisme, med andre ord?

 • Ingvar Skjerve

  Hvis "venstresiden" har forsøkt å bruke ordet "nyliberalisme" på dette viset, så er det med oppsiktsvekkende lite hell. I tilfelle nok en spiker i kista til den artige konspirasjonsteorien om venstresidas definisjonsallmakt i kongeriket.

 • PeeWee

  Uansett, uttalelsene til Lysebakken er da rimelig drøyte, er de ikke? Hva med å bortforklare disse sitatene hver for seg?

 • Jan Arild Snoen

  Skjerve minner meg om Bjørn Afzelius klagesang da Muren falt:
  http://www.bjornafzelius.com/tekster/ganglat_fran_Sorgarden.htm

  Nu är det slut på gamla begrepp,
  nu är det slut på Lenin och Marx.
  Nu är det fult att va kommunist,
  och snart är det fult att va sosse;
  Vem är det som tjänar på det?

  Jeg kan svare på det: Det er FOLKET som ville tjene på det.

 • Ingvar Skjerve

  Det blir omfattende greier, i tilfelle. Men jeg kan igjen få anbefale boka "Deltakerne. En reise i demokratiets framtid". (Eller Motbakkens utmerkede blogg.)

 • Ingvar Skjerve

  Forrige kommentar til PeeWee. Snoen: Sterk argumentasjon. Imponerende.

  Og nå; farvel.

 • Ole Michael

  "Hvis “venstresiden” har forsøkt å bruke ordet “nyliberalisme” på dette viset."(sic) Ja, det mener jeg da vitterlig de har. Og hva definisjonsallmakt gjelder, kan man jo vise hvordan stortinget ville sett ut dersom kun journalistene hadde stemmerett.
  Synes du er ganske så konspiratorisk selv. Du sier O'Reilly brukte hersketeknikker mot Obama. Også ble han president allikevel. Hvordan kunne dette skje!?!

 • Ole Michael

  Fra SVs hjemmesider: "Den moderne høyresiden ble til i kamp mot demokratiet og har senere forsøkt å begrense det til det nødvendige minimum," skriver Audun Lysbakken sammen med Ingar Skjerve i den ferske boka Deltakerne"
  Og som Lysbakken tidligere har sagt:
  "At arbeidsfolk, det store flertallet av menneskene i landet vårt , erobrer makten over de sektorer av samfunnet som i dag ikke er underlagt demokratisk styring, det vil være det vikelige folkestyrets første praktiske skritt. Men så viser jo erfaringene at borgerskapet i gitte situasjoner vil forsøke å sette de demokratiske rettighetene våre til side for å forsvare privilegiene sine. Hva gjør vi da? Spørsmålet om den fysiske makten til å påtvinge ande ens egen vilje kommer raskt på dagsorden når kampen står om statsmakten. Det burde egentlig være et enkelt spørsmål. At de som blir angrepet har rett til å forsvare seg er et demokratisk standpunkt.”

  Jeg tro vi sier "no change", jeg. Lysbakkens forståelsen av demokrati er den samme som før. Eneste forskjellen er at han nå må jobbe med å forklare norske menn hvor klitoris er istedenfor å ta over produksjonsmidlene.

 • PeeWee

  Man kan jo si at økonomien faktisk er under demokratisk styring idag. Det er bare det at folket gjennom sine politiske valg har besluttet at de foretrekker at en stor del av økonomien styres av markedet. Det er jo ikke noe udemokratisk å ha en markedsøkonomi så lenge det er et demokratisk flertall for en markedsøkonomi.

 • Pingback: World Press – Samfunnskritiker()