Kommentarer: 17
13. februar, 2012

Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten i spalten Internrevisjonen. Twitter: @jasnoen

Med Assads briller

NRK kaller opprørerne mot Assads regime for ”terrorister” fordi de angriper diktaturets sikkerhetsstyrker.

Konflikten i Syria er mer komplisert enn et demokratisk folkeopprør mot en diktatorisk klikk. Opprørerne har ulike motiver, og regimet er ikke uten innenlandske støttespillere, ikke minst blant minoriteter som frykter effektene av et flertallsdiktatur.

Men i Dagsrevyen søndag 12. februar gikk reporter Hallvard Sandberg for langt i å forsøke å gi en ”balansert” fremstilling av konflikten. Grensen ble overtrådt da han viste bilder fra eksplosjoner i Aleppo fredag og sa:

Dette trekker heller ikke aktivistene frem: Resultatene av terroristenes verk i Aleppo og Damaskus.

Å betegne eksplosjonene som ”terrorisme” er hentet rett fra Assads propaganda. Det er noe uklart hvem som står bak disse og andre eksplosjoner. Den væpnede opposisjonen i den såkalte Free Syrian Army tar ikke på seg ansvaret, og mener regimet selv har iscenesatt dem. Men det er mer sannsynlig at Assads fiender står bak. Det viktige her er imidlertid betegnelsen ”terroristene”, som er åpenbart ladet.

Terrorisme som begrep bør begrenses til angrep på sivile i den hensikt å skape frykt og for å oppnå et politisk mål. Når det allerede foregår en væpnet konflikt, er angrep på fiendens fysiske undertrykkelsesapparat — soldater, politi og tilknyttede installasjoner – ikke terrorisme, men krigshandlinger. Det gjelder selv om det kan forekomme ”collateral damage” ved at sivile også berøres. NATOs bombing av Gaddafis palass var ikke terrorisme

Det var nettopp en avdeling av den militære sikkerhetstjenesten, sentral i Assads undertrykkelsesapparat, som ble angrepet i Aleppo.

Men hva om det faktisk er al-Qaida som står bak bombeangrepene, slik det amerikanske nyhetsbyrået McClatchy hevder? (Etterretningskilder Washington Post har snakket med kan ikke bekrefte noen link til al-Qaida). Al-Qaida er åpenbart et terrornettverk, og har sine egne mål i Syria. Men å angripe Assads sikkerhetsapparat er likevel ikke terrorisme, selv ikke om gjerningsmennene skulle være slike som i andre tilfeller utøver terrorisme.

Sandberg slipper også til den kjente norske diplomaten Hans Wilhelm Longva. Han understreker at det bare er den sunni-arabiske minoriteten, som han omtaler som den største av minoritetenei Syria, som kjemper mot Assad. Longva ramser opp de andre minoritetene, som ifølge ham ikke nødvendigvis er entusiastiske tilhengere av Assads regime, men ”de foretrekker det fremfor alle tenkelige alternativer”.

Longva har rett til sine meninger, men ikke til sine egne fakta. Sunniene utgjør i følge amerikansk UD ca 74 prosent av syrerne, og selv om man unntar kurderne og andre sunnigrupper som palestinere, er de syriske arabiske  sunniene i klart flertall i Syria. Longva skaper inntrykk av at Assad har en flertallskoalisjon av ulike minoriteter bak seg. Det er ikke riktig. Men det er riktig at landets minoriteter i beskjeden grad har sluttet seg til opprøret, og opposisjonens slagkraft og legitimitet ville bli kraftig styrket dersom koalisjonen var bredere.

Konflikten i Syria har likhetstrekk med Libya, selv om den også skiller seg noe fra kampen mot Gaddafi. I begge tilfeller begynte det hele som fredelige demonstrasjoner, som så slås brutalt ned. I neste fase væpner deler av opposisjonen seg, og deler av hæren skifter side, slik at vi får noe som ligner på borgerkrig. Opposisjonen kontrollerer territorielle lommer som så angripes med tunge våpen fra regimets side, med tilhørende store tap, særlig på opposisjonens side.

Sandberg gjør et nummer av at opprørerne skyter fra boligblokker. Ja, borgerkrig foregår gjerne slik. Og Assads styrker skyter med tanks og artilleri mot de samme boligblokkene, ifølge Human Rights Watch. Det er ikke symmetri i denne krigen.

Undertonen jeg mener å kunne lese ut av Sandbergs innslag er at siden Assads motstandere nå slår tilbake med våpen, og ikke bare lar seg slakte, så er partene omtrent like gode. Sammen med Longvas advarsler om regional ustabilitet, er det lett å oppfatte budskapet slik: Best å la dem holde på med sitt, og ikke ta parti mot Assads diktatur.

Oppdatering: Hallvard Sandberg – @HalSandberg – kommenterer på Twitter: «@jasnoen har ikke lyttet godt nok på #Dagsrevyen. Terroristene som setter av bilbomber blir kalt terrorister. Alle andre blir kalt krigere.»

Det kan tyde på at Sandberg mener at det er  valg av våpen  som definerer om man er terrorist eller ikke, ikke valg av mål. Denne definisjonen av terrorisme er ukjent for meg.   Det er  riktignok slik at  valg av våpen kan  påvirke hvor mange sivile som skades, men bomber, uansett om de leveres pr. bil eller fly,  er ikke pr. definisjon terrorisme.

Sandberg svarer videre: «@jasnoen har ikke sett råvideoen fra Aleppo. Kvinner i kjole, men uten ben og hode er neppe syrisk politi.»

Jeg vet ikke hvem som har supplert denne råvideoen, og Sandberg svarer ikke når jeg spør ham om det, men det er likevel ikke avgjørende. Som jeg skrev kan det godt hende at sivile skades og drepes i angrep som primært har militære mål. Det så vi f.eks. ved NATOs bombing i Libya.

Sandberg twitrer: I /www.minervanett.no/2012/02/13/med-assads-briller/ har @jasnoen ikke fulgt godt nok med på #Dagsrevyen. ARABISKE sunni muslimer er viktig.

Alle som kan lese vil se at jeg eksplisitt viser til arabiske sunni-muslimer. Sunniene utgjør ca 74% av Syrias befolkning, og araberne 85-90%. Den viktigste ikke-arabiske  sunni-gruppen er kurderne, som utgjør ca 9% av befolkningen, samt palestinere.

Twitter: @jasnoen

Kommentarer: 17

Minervavenn til artikkelannonse

 • http://konradstankesmie.blogspot.com/2011/08/konomisk-ulikhet-skaper-finanskrise.html Konrad

  «Terrorisme som begrep bør begrenses til angrep på sivile i den hensikt å skape frykt og for å oppnå et politisk mål.»

  Helt enig. Åpenbart problematisk at NRK bruker slike merkelapper, særlig når det ikke er klart belegg eller kilden kan være en av partene som ønsker å frame situasjonen.

 • http://www.liberaleren.no Pleym

  Slik har det jo vært i hele NRKs omtale av forskjellige grupper: Baader-Meinhof, IRA, ETA, PLO, Røde Brigader i Italia, ANC etc.

 • Ottar Birkeland

  «Den viktigste ikke-arabiske sunni-gruppen er kurderne, som utgjør ca 9% av befolkningen, samt palestinere.»

  For meg ser det ut som at du skriver at palestinere ikke er arabere.

 • Jan Arild Snoen

  Ottar: Du har rett i at formuleringen var litt klønete. Mitt poeng, som også speiles i den opprinnelige teksten, er at palestinerne ikke er en del av den majoriteten som har tre karakteristika – syrer, sunni og araber.

 • Tareq

  Kaller ikke Jan Arild Snoen Hamas for terrorister når de angriper israelske «sikkerhetsstyrker»?

  JAS er også inkonsekvent på om han sikter til «terrorisme» eller «terrorister».

  Første setning:

  NRK kaller opprørerne mot Assads regime for ”terrorister” fordi de angriper diktaturets sikkerhetsstyrker.

  JAS er imot denne betegnelsen.

  Så skriver han senere:

  «Men hva om det faktisk er al-Qaida som står bak bombeangrepene, slik det amerikanske nyhetsbyrået McClatchy hevder? (Etterretningskilder Washington Post har snakket med kan ikke bekrefte noen link til al-Qaida). Al-Qaida er åpenbart et terrornettverk, og har sine egne mål i Syria. Men å angripe Assads sikkerhetsapparat er likevel ikke terrorisme, selv ikke om gjerningsmennene skulle være slike som i andre tilfeller utøver terrorisme.»

  Her skiller han mellom «terrorister» og «terrorisme». Hvis Al Qaida står bak mener han det er greit å kalle dem for «terrorister», men ikke å kalle angrepet for terrorisme.

  Dermed motsier JAS seg selv, ved at han kan(understreker «kan» her) godta at de som sto bak angrepet er «terrorister» (noe han ikke godtar at NRK kaller dem), men han mener likevel ikke at det er terrorisme(noe som jeg om mulig kan være enig med ham i, uten å være så bastant.

 • Tareq

  Kommentaren er slettet – off-topic (red.)

 • Erik Gifford

  Kommentaren er slettet – var svar på en annen off-topic kommentar (red.)

 • http://norskgoy.wordpress.com norskgoy

  Longva har nå kanskje litt mer rett enn Snoen mener han har.

  Om en skal si at det er flest sunnier i Syria så har jo Snoen helt rett. Men Aleppo er de kristnes «hovedstad». I tillegg er sunniene ikke representert av arbare i like stor grad i Aleppoområdet som lengre sør. Men mange av Syrias utallige minoriteter. Så hevde at en sunni i Aleppo = sunni i Homs er en usedvanlig enkel slutning.

  Så bombingen i Aleppe, har kanskje litt flere momenter enn kun å knuse sikkerhetsstyrker.

 • Jan Arild Snoen

  Tareq: Dersom vi var sikre på at det var al-Qaida som sto bak, ville det være riktig å vise til «terroristene», selv om det konkrete angrepet ikke faller inn under begrepet terrorisme. Men det er ingen indikasjoner i Dagsrevyens innslag på at det var al-Qaida det ble siktet til, og ikke den væpnede syriske opposisjonen generelt.

  Og ja – når Hamas angriper israelske soldater mener jeg at det ikke er terrorisme, selv om Hamas er terrorister. Raketter fra Gaza er derimot terrorisme, siden de ikke har militære men sivile mål.

  Norskgoy: Sjekk hva Longva sier. Det du tar opp retter seg ikke mot noe Longva har sagt eller jeg har skrevet.

 • http://norskgoy.wordpress.com norskgoy

  Vel, man tar opp Longva sin uttalelse i en sak om Aleppo og bombingen der.

 • http://www.globalgeopolitikk.blogspot.com Torgeir Salih Holgersen

  Sandbergs reportasje var balansert og god. Dette i motsetning til det aller meste av det som blir levert til internasjonal presse, som er reinspikka propaganda for opprørerne. Et eksempel er at opprørernes drap på sjefslegen på et stort syrisk sykehus konsekvent blir omtalt som drap på en general. Det er sant, han hadde generaltittel, men var altså ikke en militært stridende. Og som reportasjen viste, man viser at syriske styrker bomber bolighus, men ikke at opprørere skyter fra de samme bolighusene. Ville det være balansert om pressen tilsvarende bare viste at Israel bomba et bolighus, uten å vise at Hamas hadde skutt raketter ut fra det? Ville det vært balansert dekning å kun vise NATOs ødeleggelser av en afghanske landsby gjennom bombing, uten å opplyse at Taliban hadde skutt på NATO-sodlater fra landsbyen? Og hva er begrunnelsen for at Snoen reagerer på bruken av betegnelsen terrorist i forbindelse med sprengning av bilbomber i Syria, men aldri har reagert på betegnelsen terrorist når DE SAMME GRUPPENE har brukt DE SAMME METODENE i kampen mot amerikanske okkupasjonssoldater i Irak, med tilsvarende mange sivile dødsofre?

 • et

  Jan Arild Snoen: Sikkert fint å sitte hjemme i stua og surfe seg til innsikter om Syria, men har du vært i Syria noen gang? Anbefaler deg en tur fra de muslimske bydelene til de kristne en fredags kveld i Damaskus, smak på forskjellene, stikk innom en kirke og moske. Kjenn hvordan selv en sekulær nordmann kjenner religionens kraft. Legg gjerne en tur nedom det forlatte jødiske kvarteret en formiddag, hvor ennå noen vemodige hebraiske skriftegn er påminner om at folkefordrivelser er en reell mulighet for alle minoriteter i Syria – any time! Da skjønner man også at for mange minoriteter er en diktator-president som selv er minoritet være den beste garanti mot risiko for fordrivelse/utslettelse utøvet av et «folkestyre».

 • mohammed ali

  Kommentaren bryter med Minervas policy og er slettet (red.)

 • Arild Dregelid

  Ifylgje Snoen: "Terrorisme som begrep bør begrenses til angrep på sivile i den hensikt å skape frykt og for å oppnå et politisk mål."

  Dette er for snevert. Politisk motivert vold mot myndigheiter eller befolkning for å skapa frykt er terrorisme. Sjå http://snl.no/terrorisme

 • Pingback: Keiser, klær, kringkasting « minerva()

 • Pingback: » Keiser, klær, kringkasting()

 • Pingback: » NRK i hardt vær()