Kommentarer: 18
26. mai, 2010

Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten i spalten Internrevisjonen. Twitter: @jasnoen

Nazi-sjeiker

Paul Berman påviser klare forbindelser mellom nazismen og islamismen i sitt nye angrep på Tariq Ramadan.

Minerva har tidligere publisert Paul Bermans kritikk mot Tariq Ramadan. Nylig har Berman utgitt en ny bok der han går grundigere til verks. Boken — The Flight of the Intellectuals er behørig og rosende omtalt av blant annet Knut Olav Åmås i Aftenposten og Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv.

Joel Whithey har intervjuet Berman om boken, og spesielt om forbindelsen mellom islamisme og nazismen — den beryktede islamofascisme-tesen, og passende nok gitt intervjuet tittelen Nazi Sheikhs. Jeg tillater meg å gjengi noen lengre utdrag fra et meget langt og godt intervju i tidsskriftet Guernica.

In his book in praise of his grandfather, The Roots of the Muslim Renewal, Ramadan suppressed his and the Mufti’s Fascist ties. While claiming to be a moderate seeking to forge an attractive, modern Islam, here was someone who was obfuscating a key tie between Islam and Nazism, which spawned Islamism. This was Muslim reform, Ramadan-style. (…)

The Germans themselves, the SS, set about together with the Mufti and some other Arab exiles in Berlin during the war to recast the Nazi vision of the Jews in the worldwide struggle in language that was not Nazi but drawn from the Koran and other sacred scriptures of Islam; it was creating something new, something really horrific, which was Islamic and Nazi both. (…)

So the Nazi propaganda, mostly radio, but also leaflets, called on Arabs and Muslims to rise up and massacre the Jews. And the Mufti was especially virulent in his calls for this and issued these calls in an ancient Islamic language, sometimes quoting some hadith or scriptural traditions from Islam. (…)

The Mufti had a great prestige among the Nazi leaders and agitated forcefully and publicly in Europe to urge the Nazis to go further and kill still more people. There were a number of times when the Nazis were willing to allow some groups of Jews to leave Europe and escape to Palestine and a large number of children. The Nazis had wanted to do this as a kind of phony propaganda effort to show that they were nice (and anyway expected the Jews to be exterminated in Palestine by the Arabs, or by themselves when they eventually got there). And the Mufti agitated against this. The Mufti was calling successfully for the Nazis to show no clemency and instead send these Jews to Poland, which is to say to be murdered. (…)

Ramadan is creating a false image of the Islamist ideology as a whole. Because once you’ve read these Nazi propaganda things and the Mufti’s speeches from the nineteen forties and then you turn and look at Sayyid Qutb from the nineteen fifties and sixties and then you turn and look at Sheik Yusuf al-Qaradawi from our own moment, you recognize that Qaradawi is repeating almost word for word the Mufti’s Islamic Nazi propaganda from the nineteen forties calling for extermination of the Jews, interpreting Hitler as sent to do God’s work, which was a major theme of Nazi propaganda. And then you look at Ramadan’s writings; you realize that if Ramadan has a single great hero, it is Sheik Qaradawi. (…)

Les hele greia!

Twitter: @jasnoen

Kommentarer: 18

Minervavenn til artikkelannonse

 • http://www.minerva.as Nils August Andresen

  Hm. Både her og andre steder synes jeg Berman overser mer positive mulige lesninger av tekstene – og i stedet fokuserer på ting teksten overhodet ikke handler om.

  To beklagelige fakta stemmer selvsagt: Ramadan er barnebarn av Hassan al-Banna, og Hassan al-Banna hadde linker til muftien av Jerusalem, al-Husayni, som i sin tur hadde linker til nazistene. Det betyr ikke at Ramadans positive omtale av al-Banna betyr at han viderefører nazistisk tankegods.

  Er det beklagelig at Ramadan ikke tar sterkere stilling mot al-Banna? Kanskje. Samtidig tror jeg det kan være klokt å kontekstualisere hvordan en person som Ramadan forholder seg til muslimske ledere fra tidligere epoker. For det første er det altså hans bestefar. Mange av oss tenderer mot å forsøke å forstå, snarere enn kategorisk fordømme, feilgrep begått av dem vi kjenner, eller våre forfedre. Mange nordmenn har en omskrevet versjon av familiehistorien om krigen, og langt fra bare barn av NS-medlemmer. Det kan være viktig å ta et oppgjør med fortiden, men det er kanskje vel så viktig at man ikke lenger står inne for de ideene.

  For det andre, og delvis i forlengelsen av dette, handlet ikke Egypts og islams historie i mellomkrigstiden bare om, eller hovedsakelig om, europeisk fascisme og synet på jøder. Det handlet selvfølgelig om svært mye annet. Uten å sammenligne dem med al-Banna, må det være mulig å minnes amerikanske ledere under uavhengighetskrigen uten utelukkende å fokusere på deres syn på slaveri.

  Jeg er enig med Berman at Ramadan tidvis er taus i forhold til å ta et oppgjør med ledende islamske teologer, som for eksempel Qaradawi. Det er imidlertid noe annet enn å ta ham til inntekt for alt Qaradawi mener. Jeg synes også the smoking gun som skal vise at Ramadan skal være spesielt antisemittisk, selv om mange har forsøkt ganske grundig, mangler – http://www.haaretz.com/print-edition/features/my-fellow-muslims-we-must-fight-anti-semitism-1.44158 , og anklagene om dubbel speak, virker konspiratoriske.

  Berman har en god del poenger når det gjelder unnfallenhet i forhold til å tale tydelig mot autoritære, illiberale trekk hos muslimske ledere i Europa og andre steder. Men i tilfellet Ramadan ser det etter mitt syn ut til å ha blitt for følelsesmessig for ham. Det betyr ikke at det ikke er mulig å kritisere Ramadan, eller at det ikke er mye å kritisere ham for; det er bare at når jeg leser Berman, virker det umulig å ta stilling til om det er noen interessant kritikk overhodet eller produkt av noe han har bestemt seg for på forhånd.

 • A

  "Tidvis taus". Ramadan er ikke "tidvis taus", han er taus hver eneste gang han konfronteres med ubehagelige sider ved islam.

  Se f.eks hva Knut Olav Åmås skriver

  http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/aamaas/article3654736.ece

  "Jeg har hørt Tariq Ramadan forelese. Jeg har ikke studert hans bøker nøye, men fikk etter noen timer et lignende inntrykk av ham som Berman har: En ulv i fåreklær, en som vrir seg unna alle virkelig vanskelige spørsmål. Han er ikke tydelig når det gjelder det prinsipielle skillet mellom religion og politikk. Han har ellers for eksempel bedt om et «moratorium» (en utsettelse) mht. steining av kvinner som har gjort seg «skyldig» i «æresforbrytelser» i islamske land, men har ikke fordømt praksisen. Han vil diskutere den!"

  Hva er den mest sannsynlige forklaringen her, egentlig? At mannen er en islamist i fåreklær, eller at han er er "islams Martin Luther"?

 • http://www.frp.no HÃ¥rek

  Som vanlig i Minerva: Bra artikkel av Snoen.

  En annen ting som er like vanlig i Minerva: Redaktør Andresens knefall for islamistiske krefter.

  Europeiske salongliberaleres velvilje til løgnhalsen Ramadan og de islamistiske bøllene er et mysterium. Hvorfor vil en såkalt "liberalkonservativ" norsk redaktør for en hver pris være positiv til Hamas-bidragsyteren Ramadan? (http://www.slate.com/id/2173736/)

  Man må jo lure…

 • Christopher R

  Til A: Når Ramadan "har ellers for eksempel bedt om et «moratorium» (en utsettelse) mht. steining av kvinner som har gjort seg «skyldig» i «æresforbrytelser» i islamske land, men har ikke fordømt praksisen. "

  Så er et vanlig praksis blant islamister. Analogt et hvordan Hamas og Hezbollah osv aldri vil inngå fredsavtale med Israel, kun våpenhviler, som de senere bryter. De vet at den demografiske klokken tikker i islams favør i Midtøsten og nå også i Europa. Derfor en utsettelse inntil de er mange nok til å få det igjennom med makt eller "demokratisk"

 • Rune

  Må bare si meg enig med Hårek. Redaktør Andresen begriper jeg meg ikke på, men han er nok for opptatt av sine prinsipper. At en sammensmelting av øst og vest har vært forsøkt tidligere med dårlige resultater er nok ikke så nøye.

  Når kommer du med en anmeldelse av Ian Johnsons bok A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the West Snoen?

 • http://www.minerva.as Nils August Andresen

  Hårek: Må man få spørre hva knefallet består i? Er jeg blitt imot krigføringen mot islamister i Afghanistan? http://is.gd/csPcJ Støtter jeg boikott av Israel? http://is.gd/csPaU Eller består knefallet i at jeg ikke er enig i all Bermans argumentasjon om at Ramadan er en terrorelskende islamist? Dette hører du sikkert hele tiden, men du minner meg ganske ofte om landsmoderen, Gro Harlem Brundtland: "Det er umoralsk å tvile."

  Ellers er den amerikanske innreisenekten nylig fjernet, etter at retten ikke fant det godtgjort at Ramadan kunne være kjent med at den franske hjelpeorganisasjonen han ga et par tusen kroner til for ti år siden hadde skjulte bånd til Hamas. Men hva skal man egentlig med et rettsvesen til å håndtere slike anklager når man har Gro Hårek Brundtland (Ha! Se det for deg: Landsmoderens stemme og frisyre fanget i Håreks jordiske kropp: Der har du en karikatur som ville føre til opptøyer både i Ap og FrP.)

 • HÃ¥rek

  Landsmoderens utsagn gjaldt så vidt jeg husker "klimakrisen". Der er jeg en tviler. Så vidt jeg vet er ikke redaktør Andresen særlig i tvil om at global oppvarming (eller "globale klimaendringer" som det nå heter) er menneskeskapte, så her føler jeg at hr redaktøren bommer noe i sin analogi.

  Men jeg innrømmer selvsagt at jeg ikke tviler på det vestlige verdigrunnlags overlegenhet. Postkolonial skyldfølelse er en absurditet som hører hjemme på historiens søppeldynge. Mitt problem er den nær sagt fanatiske trangen salongliberalerne har til å tolke løgnhalsen Ramadan i positiv retning. Den manglende viljen til å se på hva Ramadan faktisk sier (og ikke minst, hva han ikke sier), og trekke de logiske konsekvenser av dette er foruroligende.

  Jeg skal dog gi hr redaktøren rett i at den avskyelige karikaturen han skisserer nok ville ført til interne opptøyer både i FrP og AP. Men neppe til vold og trusler utad, slik det skjer hver gang noen kødder med "profeten" Muhammed.

 • http://www.minerva.as Nils August Andresen

  Hårek – det er korrekt at jeg mener det er sannsynlighetsovervekt for at klimaendringer er menneskeskapt, og at jeg tror det kan medføre problemer. Derimot mener jeg ikke at det er umoralsk å tvile; spørsmålet bør være gjenstand for rasjonell debatt. Vi har da også publisert flere artikler om tvilen rundt klimaforskningen på Minerva.

  Sammenligningen mellom deg og Brundtland var selvsagt ikke at dere ser likt på klimaet: Å kalle deg tviler ville dessuten være en mild underdrivelse (selv om full-blown konspirasjonsteoretiker på den annen side ville være en mild overdrivelse, er du ikke enig?). Sammenligningen var i stedet at du regner det som et knefall for islamisme å tvile på at de utsagn som fremsettes for å vise at person er islamist faktisk viser det Berman mener de viser.

  Altså: Jeg er imot politisk islam, og vil bekjempe den, på samme måte som jeg regner med at du ville ønske å bekjempe det dersom du mente det var slik at menneskeskapte CO2-utslipp faktisk endret klimaet på en farlige måte og vi kunne forhindre det. Når du ikke vil bekjempe slike utslipp i særlig grad, er det fordi du tviler på enkelte av bevisene for at det forholder seg slik. På samme måte tviler jeg på enkelte av bevisene som brukes i diskuksjonen rundt Ramadan.

  Det betyr ikke at jeg synes han er en fantastisk fyr. Han er unnfallende i forhold til mange spørsmål. Og jeg deler deler av Bermans anklager. Det jeg mener Berman bommer på – eller i hvert fall ikke evner å vise – dessverre, hadde jeg nær sagt – er at Ramadan forklares best som en slags etterfølger av muftien av Jerusalem. Dessverre er det slik at altfor få muslimske lærde for eksempel går aktivt ut mot dødsstraff mot homofili; og Ramadan går altså lengre enn mange når han vil ha et moratorium (mens mange imamer i Vesten for eksempel nøyer seg med å si at de er imot dødsstraff "i Norge", og ikke nødvendigvis i Iran eller Saudi-Arabia.

  En følge av at jeg ikke ser Ramadan som etterfølger av al-Husayni og medansvarlig for Holocaust, er at jeg ikke i like stor grad som Berman tar det for gitt at han taler med to tunger eller lyver når han tar til orde mot antisemittisme. Det finnes jo en annen mulighet: Nemlig at han mener det han sier. At jeg ikke er like overbevist som deg om at Ramadan er en "løgnhals", betyr heller ikke at jeg ikke står nokså fjellstøtt på det vestlige verdigrunnlaget. Det er mye som er foruroligende med at mange muslimer ikke får seg til å ta klar avstand fra problematiske sider ved Koranen.

  Jeg er kanskje i noe større grad enn deg åpen for at det er formildende at Ramadan tolker seg vekk fra at man skal følge noen av straffene som er postulert, selv om han ikke sier rett ut at Koranen på dette punktet tar feil eller er forkastelig. Men bare i noe større grad: Dette er et svært problematisk felt, og er en utfordring fremover. Det er problematisk for samfunnet og for ikke-muslimer om spørsmål som dødsstraff for homofili defineres som et rent "tolkningsspørsmål" av Koranen, og ikke et absolutt moralspørsmål som må kunne gis en sekulær form. Det er for øvrig en av grunnene til at jeg ønsker meg en mer aktiv offentlig debatt om Koranen og om Muhammeds stilling i den, om satire og om teologi osv. Men også det å ønske en slik debatt, fordi den ikke skjer på dine premisser, er såvidt jeg forstår, "en veik holdning" for å sitere en deltager i den debatten.

  Ellers bærer jeg ikke på noen særlig postkolonial skyldfølelse i forhold til Ramadan. Og du danner deg fiendebilder av salongliberalerne som savner rot i virkeligheten og som i betydelig grad er med på å fordumme ordskiftet.

 • A

  "anklagene om dubbel speak, virker konspiratoriske"

  Mener Andresen dermed også at Knut Olav Åmås er en konspirasjonsteoretiker?

 • http://www.minerva.as Nils August Andresen

  A: Nei, det mener jeg ikke. At Ramadan snor seg unna en del vanskelige spørsmål, er en påstand som kan belegges, og som jeg i stor grad er enig i. At han sier noe, men mener noe helt annet, som har vært hevdet i forhold til hans syn på jøder, og dermed bevisst lyver for å lure Håreks sofaliberalere, er noe annet. Der mener jeg beleggene er langt svakere, og slik Berman presenterer dem, virker de preget av at han tar guilt by association og blander det med en forhåndsoppfatning av at mannen lyver. Konspirasjonsteoretisk er kanskje feil ord, men la meg i hvert fall kalle det en mistankens hermeneutikk uten saklig begrunnelse.

 • A

  Det er skrevet hele bøker om Ramadans dobbeltsnakk av folk langt ute på venstresiden. Forøvrig er det i høyeste grad en "saklig begrunnelse" for mistanke mot en etterkommer av en islamist som nekter å svare på vanskelige spørsmål om islam og som mener steining skal "debatteres".

 • http://www.minerva.as Nils August Andresen

  A – jeg uttrykte meg kanskje uklart: Det er saklig grunn til å mistenke Ramadan for å være ullen og uklar på mange punkter. Spørsmålet er hvor interessant koblingen til al-Banna og al-Husayni som Berman svært ofte trekker frem og gjør et stort nummer av, gir noe særlig ekstra. Han overbeviser altså ikke meg om det. For å stille spørsmålet motsatt: Mener du at Ramadan for eksempel her – http://www.haaretz.com/print-edition/features/my-fellow-muslims-we-must-fight-anti-semitism-1.44158 – lyver, eller forsøker å lure noen, til tross for at han egentlig er dypt antisemittisk (for ordens skyld bruker jeg her ordet i betydningen "mer antisemittisk enn den jevne franskmann eller nordmann – http://www.minerva.as/2010/03/25/antisemittisme-pa-norsk/)? Hvorfor gjør han i så fall det) (- hvis målet er å utslette jødene, er det ikke uklokt å stå frem og oppfordre muslimer til å ta et oppgjør med antisemittisme?)

 • A

  Ja, jeg mener Ramadan lyver når han sier det her (sitat fra øverste linken):

  "…There is nothing in Islam that gives legitimization to Judeophobia, xenophobia and the rejection of any human being because of his religion or the group to which he belongs. Anti-Semitism has no justification in Islam, the message of which demands respect for the Jewish religion and spirit, which are considered a noble expression of the People of the Book."

  Den der må han lenger ut i ørkenen med.

  Hvorvidt det forekommer jødehat blant etniske europeere er irrelevant for argumentet. Når Ramadan snakker om "respekt" for jødene er det en vag formulering man ikke kan gå ut ifra betyr det samme som "respekt" her i vesten. Nei, Ramadan er og blir tvilsom, mest sannsynligvis er han en ikke-voldelig islamist. Det kan godt hende at han ikke vil utslette jødene. Kanskje han bare vil at de skal leve som "beskyttet" og "respektert" minoritet under muslimsk styre, eller "frivillig" konvertere til islam?

 • http://www.minerva.as Nils August Andresen

  A:
  Ramadan uttrykker sin tolkning av islam, som er at islam ikke legitimerer jødehat. Du mener at islam rettferdiggjør jødehat. Det har jeg ingen problemer med å forstå; men jeg mener religion er det de troende gjør den til. Det virker som det du ønsker deg at Ramadan skal si er at islam oppfordrer til jødehat, og at det derfor er en fascistisk ideologi som man bør forkaste. Han gjør ikke det: Han sier i stedet: Slik jeg leser islam, aksepterer ikke islam jødehat. På samme måte sier jeg at kristendommen ikke aksepterer fordømmelse av homofile, ut i fra hva jeg mener kristendommen er. Du tolker i stedet Ramadan dithen at fordi du oppfatter at islam nødvendigvis må innebære jødehat, har også Ramadan det synet på jøder du tror muslimer må ha, og at han dermed ønsker dhimmistatus e.l. for dem. Det er selvsagt mulig, men fordrer altså at du ikke tar hensyn til hva mannen sier, men i stedet har bestemt deg på forhånd for hva han mener om dette. Ordet dialog er jo nokså forhatt hos enkelte som forsøker å bekjempe knefallet blant sofaliberalere som meg, og med en slik holdning til det motparten sier, kan man jo kanskje også forstå at dialog ikke leder noe sted.

 • A

  Andresen: At islamske tekster inneholder mildt sagt problematiske utsagn om jødene, trenger man ikke gå lenger enn til andre artikler i tidsskriftet du selv redigerer for å se:

  http://www.minerva.as/2009/05/26/et-konstruktivt-bidrag-til-fred/

  Når da Ramadan lirer av seg "Anti-Semitism has no justification in Islam", ja da er det saklig grunn til å mistenke han for å snakke usant. Han omtaler også muslimer som lever ut jødehatet i praksis som "confused". Hadde han vært en ekte reformist, hadde han sagt at ja, disse handlingene finnes det belegg for i tekstene og jeg tar avstand fra akkurat disse sitatene. Det gjør han ikke og dermed skal man også være meget skeptisk til å tro at såkalt "dialog" utretter noe.

 • Spaceman Spiff

  Overraskende at noen faktisk skriver om Tariq Ramadan i kritisk lys her. Jeg trodde han var selve kroneksempelet på en flott, velintegrert muslim i vesten som har et moderne syn på islam.

  Men vent!! Dette er jo akkurat det noen hele tiden har sagt om han. Han er som mange andre, en pragmatisk og oppegående muslim som faktisk ser at å gå bredt ut med sine intensjoner vil gjøre det vanskeligere for islam i Europa. Å tilsløre det litt og tale med to tunger, derimot, som mange har sagt at han har gjort tidligere, det fungerer veldig godt fordi enkelte som jeg ikke skal navngi her har en tendens til å tenke at ekstremistene er bare noen få utskudd.

  Men så feil kan man ta. Ekstremismen er grunnsteinen i islam. At noen tar på seg et litt penere ytre for å kamuflere dette er ikke noe nytt i det hele tatt. Det eneste som egentlig bør overraske er at dette er nok ganske mye mer vanlig enn man liker å tro. Om man prøver å finne ut hvor tilsynelatende "velintegrerte" muslimer har sin lojalitet, så er jeg redd man blir meget overrasket. Utad smiler de nok når du setter deg i taxien, men når de går i moskèen blir man nok vi "norske" omtalt som "jævla kuffar". (Noen som husker hva Raja ble kalt når han ville at de skulle sverge troskap til Norge, grunnloven eller flagget???)

  Livet er fullt av overraskelser. Det blir mange flere slike oppvåkninger i tiden som kommer.

 • Spaceman Spiff

  "Ramadan uttrykker sin tolkning av islam, som er at islam ikke legitimerer jødehat. Du mener at islam rettferdiggjør jødehat. Det har jeg ingen problemer med å forstå; men jeg mener religion er det de troende gjør den til."

  Det har ALDRI slått deg at noen kan tale med to tunger?? Hvem har vel blitt mer beskyldt for det enn nettopp Ramadan?

 • Spaceman Spiff

  NAA,

  Her synes jeg du gjør det veldig forenklet. At Ramadan faktisk påstår noe som er direkte usant har lite med tolkninger å gjøre. Hvis det er så enkelt å tolke islam så fritt at man får helt åpenbare rasistiske vers til å bli helt greie fordi han tolker islam annerledes, så kan man jo si at hvis man bare legger godviljen til, så kan du få det til at Hamas i sitt charter ikke har noe imot en jødisk stat i midtøsten.

  Å la Ramadan slippe unna med blanke løgner ved å unnskylde han for "sin tolkning" synes jeg nesten er grovt. Det er faktisk ikke så lett å tolke versene noe annerledes enn at den røde tråden i koranen er en lang fordømmelse av de annerledestroende. Det er i høyeste grad et skarpt skille mellom DE og VI i denne boka, for ikke å snakke om hadithene.

  "Når du ikke vil bekjempe slike utslipp i særlig grad, er det fordi du tviler på enkelte av bevisene for at det forholder seg slik."

  Dette er et sidespor, men finnes det egentlig noe bevis?? Det nærmeste man kommer er datamodeller som sier at temperaturen skal stige, men som ikke tåler møtet med virkeligheten… (Isen på nordpolen er både større og tykkere enn for et par år siden f.eks.)