Kommentarer: 1
21. juni, 2012

Reaktionen

Reaktionen er redaktør emeritus i Minerva.

Om at syfilismelde sig

Naar verden gaar mig imot, og det undlader den sjelden at gjøre, naar dertil gives nogen leilighet, ja, da sykemelder jeg mig likevel ikke. Hvad skulde det saa ogsaa være godt for; man faar aldeles ingen sykelønn som rentenist. Nei, du maa forvalte dit pund, eller dine millioner av pund, hvad enten du er syk eller du ikke er syk. Derfor spiller jeg min bridge, derfor drikker jeg min pjolter, hvad enten jeg brygger paa en smule forkjølelse eller ei.

Men netop dette, at sykemelde sig, det lader til at have krøbet inn i vort sprog og i vort samfund. Folk sykemelder sig nu for et godt ord. Ikke bare det: De skammer sig heller ikke over det. Nu for tiden kommer folk trekkende med sine sygdommer i tide, og, ikke mindst, i utide. De staar frem, i aviser og paa fjernsynet, og vil skabe øket forstaaelse for depressioner, angst, udmattelse og lungekreft.

Ak, hvor man savner de gamle tider! En av mine onkler paadrog sig i sin tid en smule syfilis. Og hvad tror dere vel han gjorde dermed? Sykemeldte sig gjorde han nu i alle fald ikke! Tvert imod ladede hele familien som, at han aldeles ikke var syk, men i stedet havde bestemt sig for at dra ut paa landet for at lære sig kunstmaling. Som dødsaarsak opgav man: ”I hvert fall ikke nogen besynderlig sygdom.”

O tempora, o mores! I min ungdom kunde man ikke bare sykemelde sig; man havde en bedrift at udvise ansvar overfor, man havde en næring at drive. Den gang satte man nemlig tæring efter næring. Og skulde man saa absolutt være syk med tæring, ja, da gjorde man det paa fritiden. I mellemtiden havde man en job at gjøre. Man havde da ogsaa hele helgen – bortsett i fra lørdag, naturligvis, da det endnu ikke var blevet nok en dekadent fridag – til at ha sin tæring i fred, var det dog ogsaa noget at plage arbeidsgiver med? Og det var da sanderlig nok, ogsaa, for tæring klarte selv paa fritiden at ta livet av seks tusen mennesker aarlig.

I gamle dage var sygdom ofte en straff fra Herren. Det havde den heldige bivirkning at folk forsøkte at opføre sig netop som folk. Skjønt, det har aldrig været helt godt at forstaa, hvorfor Herren velger at straffe. Job, for eksempel, havde vel ikke direkte gjort noget galt, likevel slo Herren ham med byller over hele kroppen. Men moralen i historien, i hvert fall slik jeg tolker det, er at han likevel ikke sykemeldte sig: Job havde en job at gjøre. Derfor forbarmet ogsaa Herren sig over ham til slutt.

Min onkel hevdet forresten altid haardnakket at hans syfilis var en Herrens straff fordi han i sin tid var med paa at arrangere festlige sammenkomster mellem sine studiekamerater ved Sorbonne og en gruppe franske forlystelsespiker – aldeles uten at registrere virksomheten hos de franske skattemyndigheter. Nu var rett nok Napoleon III i ferd med at abdisere i de dage, men at bryte budet om at man skal give Keiseren hvad Keiserens er, kan like fullt ha været skjebnesvangert for ham.

I min ungdom var det altsaa slik man blev syk: Kvinder av hysteri, og menn av syfilis – eller, og kanskje mer romantisk, de kunde behandles sammen på et dertil egnet sanatorium eller kurbad, for difteri, spanskesyke eller gulsott. Nu virker det som slikt noget er forbi. Dagens sygdommer har graa og kliniske navn, og kun svært faa av dem kan siges at være Herrens straff for noget som helst. Hepatitt B, H1N1 og SARS – hvor spennende er det vel at blive syk av slikt noget?

Men det bliver altsaa folk, og som om det ikke var tilstrekkelig med disse graa sygdommer, belemrer de oss anstendige rentenister med alle sine sykemeldinger. Nogle er udbrente, andre har syke børn, men til last for sin arbeidsgiver, det er de alle. Det kan virke som de rent ut ikke har lest som der staar skrevet, at det er vanskeligere for en syk mand at komme inn i himmerik, end for en slange at komme gjennem en kameltå.

Nei, jeg savner de gamle tide og de gamle sygdommer! Men alt gaar jo nu i motebølger, kan hende ogsaa sygdommer. Er det for meget at be om at en konservativt parti søker å bevare, nære og gjenoplive vore gamle, norske, dødelige folkesygdommer?

Nr 2 - 2012

004 Nils August Andresen: Du får unnskylde ‘a Laura, hu barsla i natt
    
TEMA: Vi er alle pasienter nå
011Ole Georg Moseng: Hvordan ble vi så friske?
017Fredrik Wang Gierløff: Diagnoseepidemien
025 Anders Evang: Kunnskap i psykiatri
031Amara M. Butt og Eirik Vatnøy: Kvinners diffuse plager
037 Leif Arne Heløe: Valgfrihet over alle grenser?
044 Enquete: Har pasienten for mye eller for lite makt?
046Historisk sideblikk: Behandlerne
    
MINERVASAMTALEN
048Dydsmønsteret: Charles Murray i samtale med Jan Arild Snoen
    
IDEER: Amerikansk konservatisme
060Fredrik Wang Gierløff: En stolt, men truet arv
062  Jan Arild Snoen: Den religiøse markedsplassen
071 Torbjørn Røe Isaksen og Magnus Thue: Kirk, Buckley og den konservative revolusjonen
076 Svein Melby: Pragmatiske idealister
    
KULTUR
085 Kristian Meisingset: Når publikum er dumme, blir kunsten dum
086 Rikke Lundgren, Berit Sofie Hustad Hembre, Maria Veie Sandvik: Elektronisk topptur
094Nicolai Strøm-Olsen: Unngår ny dramatikk
096Lars Anders Johansson: Kjempeselskapene truer kulturen

 

forside2.12
Kommentarer: 1

Minervavenn til artikkelannonse

  • Tom K

    Jeg må nu innrømmme at riksmaalet er smukkere en denne ny-norsken, og nu av en eller annen grunn er det de kommunistiske akademiker-personer som skriver dette nye språget. De kan have det for seg selv.