Om Minerva

 

  • 1924   Studentavisen Minerva blir startet av Den Konservative Studenterforening
  • 1957   Kvartalstidsskriftet Minerva grunnlegges
  • 2001   Tidsskriftet Minerva kommer i nytt format, med utgivelser hvert kvartal
  • 2006   Minervas nettsider starter opp

 

Tidsskriftet Minerva har aner helt tilbake til 1924, da studentavisen Minerva ble startet av Den Konservative Studenterforening. Kvartalstidsskriftet Minerva ble grunnlagt i 1957, med Lars Roar Langslet som redaktør, og ble på 60-tallet et av landets toneangivende magasiner. Det sto for en reflektert konservatisme, og var en seriøs motvekt til både teknokratisk sosialisme og ensidig næringsliberalisme.

I Kvartalstidsskriftet Minerva fant man tekster fra ledende intellektuelle som Asbjørn Aarnes, Hans Skjervheim, T.S. Eliot, Daniel Bell, Reinhold Niebuhr, Christopher Dawson, Tore Lindbekk, Paul Thyness, Francis Sejersted, Jon Elster og Lars Roar Langslet.

Ny giv og revitalisering
Tidsskriftet  Minerva har blitt utgitt med ujevne mellomrom i en årrekke, og har siden 2002 utkommet fast med fire utgivelser i året. Vi i dagens Minerva er stolte over tidsskriftets historie, men ønsker samtidig å være en aktør for fremtiden. Minerva skal være i kontinuerlig utvikling, og vi legger vekt på både tyngde og aktualitet.

Blant de som har levert artikler til Minerva de siste par årene finner vi navn som Paul Chaffey, Truls Wyller, Lars Fredrik Svendsen, Kalle Moene, Øystein Sørensen, David Cameron, Sverre Diesen, Ola Borten Mo, Ine Marie Eriksen Søreide og Kristin Clemet.

Minervanett
I tillegg til en revitalisert utgave av magasinet Minerva har vi  også nettidsskriftet Minervanett.no, der mange dyktige medarbeidere   bidrar. Blant våre faste skribenter er professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary, idehistoriker Mathilde Fasting, professor i filosofi Arild Pedersen, journalist Øyvind Strømmen og redaktør i Humanist Didrik Søderlind. I tillegg er det fast spalte med mediekritikk av Jan Arild Snoen. På Minervanett.no finner man også faste bloggere, intervjuer, aktuelle artikler og kommentarer, ledere fra redaktørene  og linker til verdifulle ressurser på Internett.

Minerva holder nå til i Akersgaten 20, vis a vis Stortinget, sammen med den liberale tankesmien  Civita. Tidsskriftet og nettsiden blir sponset av blant andre Norsk Kulturråd, Minervastiftelsen, Høyres Hovedorganisasjon og Norad.

Mer om Minervas historie finner du på  Wikipedias nettsider.

Kommentarpolicy
Minerva ønsker at leserkommentarene under  artiklene på nettsiden skal bidra til en konstruktiv og saklig debatt. Bidrag som etter vårt skjønn ikke oppfyller dette kravet, blir strøket. Eksempler på kommentarer som slettes:  

  • Usaklige og/eller overdrevne personangrep og karakteristikker, inkludert uttalelser som kan tolkes som trusler.
  • Rasisme og usaklige konspirasjonsteorier, og linker til steder med slikt innhold.
  • Kommentarer som ikke knytter seg til den aktuelle artikkelen eller tidligere kommentarer under denne («off-topic»).
Minerva