3 / 2006

Nr 3 - 2006 Brytningstid i Europa

004 Eva-Kristin Urestad Pedersen: Universelle verdier?
    
POLITISK FILOSOFI: F.A. Hayek
007Kristian Meisingset: Ydmykhet, spontanitet og frihet
011Eamonn Butler: Hayek’s View of Man
015 Dag Ekelberg: Friedrich A. von Hayek (1899-1992)
  
MINERVASAMTALEN
019Torbjørn Røe Isaksen: På kanten av stupet: I samtale med Asbjørn Aarnes
027Eva-Kristin Urestad Pedersen: Internasjonal juss – en fare for demokratiet? I samtale med Carsten Smith
031Nils August Andresen: Fra Russland med lov: I samtale med Sergei Kovalev
034Torbjørn Røe Isaksen: Anti-idealisten: I samtale med Bjørgulv Braanen
  
TEMA: Brytningstid i Europa
042Pernille Rieker: En sikkerhetspolitisk kontekst i endring: Norge i skvis mellom Europa og USA
049Nikolai Astrup: EU må velge – sosialt eller demokratisk
054Heming Olaussen: Trenger Europa EU?
057Julie Christiansen: Trenger Europa EU?
  
TEMA: Innvandring
060David Hansen: Vakkert land for alle
  
TEMA: Liberalisme i Latin-Amerika
064 Johan Norberg: Ryktet om den latinska liberalismens död är överdrivet: I samtale med Mario Vargas Llosa
068 Sjur Kasa: Stat, marked og frihet – et historisk riss
  
KLASSIKEREN FRA MINERVAS KVARTALSTIDSSKRIFT
073Torbjørn Røe Isaksen: Massesamfunn og multikulturalisme
075Tore Lindbekk: Nykonservatismen – kulturkritikk eller politisk program?
  
KULTUR
083Nils August Andresen: Folk flest burde skamme seg
085Eivind Tjønneland: Hedda Gablers hysteriske skamløshet
092Virginia Brilliant: Grappling with the Grotesque
104Magnus Tollefsrud: En misforstått, elitistisk spiller? Riss av Dag Solstads forfatterskap
3 / 2006
forside3.06