Kommentarer: 16
13. desember, 2011

Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten i spalten Internrevisjonen. Twitter: @jasnoen

Tunanders ”forskning”

Konspirasjoner og manglende kildekritikk ser ut til å være PRIO-forskerens modus operandi, enten det dreier seg om 22/7 eller krigen i Libya.

Les Ola Tunanders artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift  her.  Les Tunanders svar på kritikken fra Strømmen  her, og Cathrine Holsts (redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift) svar  her.

Øyvind Strømmen avslører i en annen artikkel i dag Ola Tunanders konspirasjonsteorier omkring 22/7. Men dette er langt fra første gang Tunander er ute i konspiratorisk ærend. Han har tidligere markert seg som en sterk kritiker av den militære intervensjonen i Libya, og fortsatte sin kritikk i et innlegg i Aftenposten 17. november. Jeg forventer at en seniorforsker fra Prio er i stand til å gjengi sine kilder på en redelig måte. Det gjør ikke Tunander.

La meg starte med Tunanders påstand om at Gaddafi ikke angrep sivile. For dette fører han to sannhetsbevis. Det ene er uttalelser fra Gaddafi selv. Det andre er at mindre enn 3 prosent av de skadede etter angrep på Misrata i april var kvinner, ifølge Human Rights Watch. ”Dette tyder på at han ikke søkte å angripe sivile”, konkluderer Tunander.

Jeg vet ikke hva HRW mener om å bli misbrukt på denne måten. Det er riktig at organisasjonen viser til en lege som har kommet med et slikt anslag, men i samme artikkel viser de til andre anslag og uttalelser fra leger som tyder på en stor andel sivile døde og skadede, og skriver at de ikke kan verifisere disse historiene. Noen dager senere rapporterer HRW om mange døde i et angrep på Misrata der det bare oppholdt seg sivile, og at Gaddafis styrker skjøt med cluster-ammunisjon inn i boligområder nær sykehuset i byen, en kilometer unna frontlinjen. Det finnes en rekke rapporter fra HRW og andre om at Gaddafis tropper skjøt på ubevæpnede demonstranter. Amnesty Internationals rapport fra september er en god kilde. Tunander jukser.

Tunander skriver at ”USAs forsvarssjef admiral Michael Mullen og forsvarsminister Robert Gates nektet for at Gadafi hadde bombet sitt eget folk”. Tunander kildebelegger ikke dette, men jeg antar at han sikter til en pressekonferanse de to holdt 1. mars, der de viste til presserapporter om flyangrep på demonstranter, men konkluderte med at ”we have no confirmation of that”. En forsker bør få med seg forskjellen på å benekte at noe har skjedd og å si at de ikke kan bekrefte at det har skjedd.

Når det gjelder sakens faktum er det riktig at Gadafi ikke brukte bombefly mot sitt eget folk i opprørets tidlige fase, og det har vist seg vanskelig å verifisere påstandene om at det ble skutt mot demonstranter fra helikoptre og jagerfly. Men det var alltid en slik fare, særlig ettersom opprørerne fikk kontroll over større deler av landet. Etter at Benghazi ble frigjort, var det også åpenbart at fly kunne bli satt inn mot byen. Piloter som deserterte oppga som grunn at de hadde fått ordre om å bombe opprørerne i Bengazi.   Derfor var flyforbudssonen velbegrunnet.

Tunander angriper også Aftenposten for å ha gjengitt påstander fra det nye libyske regimet om at de har funnet en massegrav utenfor Abu Salim-fengselet med restene etter 1270 myrdede fanger. Det er riktig at det senere har fremkommet sterk tvil om dette faktisk er en massegrav tilknyttet fangeopprøret, og dette vil bli etterforsket. Men det er ikke nødvendig for Tunander. Han vet allerede at det bare dreide seg om kamelrester.

Det sentrale er om en massakre faktisk skjedde, ikke om levningene faktisk er funnet. HRW, som har undersøkt saken, viser til vitneutsagn som underbygger antallet, men kan ikke verifisere dette. Men likevel er det HRWs konklusjon i dag at omkring 1200 fanger ble drept. Amnesty International viser til at 1200 ”antas” å ha blitt drept. Protester fra familiene til de drepte var en sentral del av opptakten til opprøret mot Gaddafi.

Opp mot denne angivelig fiktive massakren slår Tunander fast at det er funnet 900 mennesker i massegraver utenfor Tripoli, “blitt til” etter at islamisten Abdel Hakim Belhadj tok over makten der i august. Tunander insinuerer at disse er henrettet av det nye regime. Ingen kilde er oppgitt, men det dreier seg antakelig om funnene ved Gargaresh og Tajoura. Det er sterkt motstridende rapporter om hvem dette er — alt fra ofre for Gaddafis regime før opprøret, via døde i kamphandlingene i byen i august, til henrettelser fra den ene eller andre partens side under opprøret.

Belhadj er ingen engel, og opprørsstyrkene har utvilsomt begått krigsforbrytelser, men en forsker bør ikke fremstille løse spekulasjoner som fakta.

Løse spekulasjoner og konspirasjoner ser imidlertid ut til å være Tunanders måte å jobbe på.

Mange hadde håpet at ånden til Johan Galtung, en annen konspirasjonsteoretiker, var forsvunnet fra PRIO. Men den henger tydeligvis fremdeles igjen i gangene.

Twitter: @jasnoen

Les også:
Øyvind Strømmen: Konspirasjoner om Israel og 22/7.
Torbjørn Røe Isaksen: En grov feilvurdering.
Bård Larsen:  Konspiratorisk verdensbilde.
Kristian Berg Harpviken (PRIO): Tunanders artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Kommentarer: 16
 • Pingback: Tunanders artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift « minerva

 • Pingback: Konspiratorisk verdensbilde « minerva

 • Pingback: Svar till Øyvind Strømmen « minerva

 • Spekulant

  Fog of war er det noe som heter…

  Hvordan skal man kunne følge med å gjøre seg opp en mening når sentral informasjon er usikker, spesielt det som skjer live og det som foregår i kulissene? Skal man bare se vekk fra det? Blinder man seg ikke bare da?

 • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

  Det er ha kommet god og relevant kritikk av Tunanders artikkel i NNT. Denne fra Snoen er klart den svakeste av den kritikken som er kommet. Det virker som Snoen er ute etter å diskreditere Tunander som person ved å plukke ut det som er å finne av svake øyeblikk og lettvintheter fra Tunander. Rent metodisk er Snoens artikkel i så måte ikke så mye bedre enn Tunanders.

 • Albert

  Kommentaren er slettet – off-topic (red.)

 • eirik

  Konrad, hva spesifikt er det du sikter til? Slik din kritikk står nå passer den bedre på ditt innlegg – en ren diskreditering fordi du mistenker at Snoen er ute etter Tunander som person.

  Men såvidt jeg kan bedømme kritiserer Snoen Tunanders utsagn, ikke Tunanders person. Med rette.

 • xxon

  Jeg synes det er veldig rart at en enkelt person kunne utføre denne operasjonen alene. Jeg henviser til en artikkel av professor James Petras:

  The Lone Assassin: A Fascist Superman Travels Faster than a Speeding Bullet Versus the Police Moving Slower than an Arthritic Turtle:

  The case for the “lone wolf terrorist” defies credence. It is a tissue of lies used to cover up state complicity, intelligence malfeasance, and the sharp right-turn in the domestic and foreign policies of NATO countries.

  There is no basis to accept Breivik’s initial claim that he acted alone for several outstanding reasons: First, the car bomb, which devastated downtown Oslo, was a highly complex weapon requiring expertise and coordination — the kind available to state or intelligence services, like the Mossad, which specialize in devastating car bombs. Amateurs, like Breivik, with no training in explosives, usually blow themselves up or lack the skill required to connect the electronic timing devices or remote detonators (like the unsuccessful ‘shoe’, ‘underpants’ and ‘Times Square’ bombers have proved) .

  Secondly, the details of (a) moving the bomb, (b) obtaining (stealing) a vehicle, (c) placing the device at the strategic site, (d) successfully detonating it and (e) then gowning up in an elaborate special police uniform with an arsenal of hundreds of rounds of ammunition and driving off in another vehicle to Utoeya Island, (f) waiting patiently while armed to the teeth for a ferry boat, g) crossing with other passengers in his police uniform, (h) rounding up the Labor youth activists and commencing the massacre of scores of unarmed youth and finally (i) finishing off the wounded and hunting for those trying to hide or swim away – is not the activity of a lone zealot. Even the combination of Superman, Einstein and a world class marksman could not perform those tasks.

  The media and NATO leaders must view the public as passive morons to expect them to believe that Anders Behring Breivik “acted alone”. He is willing to take a 20 year prison sentence if it means, as he maintains, that their collective action is the spark that ignites his comrades and advances the agenda of the violent and legal far rightwing parties. Facing a Norwegian judge on July 25, he publicly declared the existence of “two more cells in my organization”. According to witness testimony on Utoeya Island shots from two distinct weapons were heard from different directions during the massacre. The police say they are… “investigating”. Needless to say the police have found nothing; instead they put on a “show” to cover their inaction by raiding two houses far from the massacre and quickly released the suspects.

  The most serious political implication of the terrorist action, however, is the conspicuous complicity of top police officials. The police took 90 minutes to arrive at Utoeya Island , located less than 20 miles from Oslo , 12 minutes by helicopter and 25 to 30 minutes by car and boat. The delay allowed the right wing assassins to use up the ammunition, maximizing the death toll of young, anti-fascist activists and devastating the Labor youth movement. The police chief, Sveinung Sponheim, made the feeblest excuse and cover-up, claiming “problems with transport”. Sponheim argued that a helicopter “wasn’t on standby” and they “could not find a boat”

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25839

 • arild nordby

  (a) moving the bomb,
  Man kan kjøre bil.
  (b) obtaining (stealing) a vehicle,
  Man kan leie bil, tilogmed to.
  (c) placing the device at the strategic site,
  I Norge kan man kjøre bil helt inn i regjeringskvartalet, noe som er allmenn kunnskap.
  (d) successfully detonating it and
  Da bruker man en lighter
  (e) then gowning up in an elaborate special police uniform
  Den hadde han alt på seg.
  ei) with an arsenal of hundreds of rounds of ammunition and driving off in another vehicle to Utoeya Island,
  Dette lå i den andre bilen.
  (f) waiting patiently while armed to the teeth for a ferry boat,
  trengte han en medhjelper å holde seg rolig, eller var de andre passasjerene medskyldige fordi han sto og hoppet og skrek??

  g) crossing with other passengers in his police uniform,
  skulle han kledd seg NAKEN??
  (h) rounding up the Labor youth activists and commencing the massacre of scores of unarmed youth
  Hva betyr «rounding up»? Han sa bare at ungdommene skulle samles til informasjonsmøte.
  Trengte han medhjelpere til det?
  (i) finishing off the wounded and hunting for those trying to hide or swim away
  Ja, og så??

  Dette er konspiratorisk visvas langt verre enn Tunanders.

 • eirik
 • Aspo

  eirik skrev:

  «Jeg blir mørkredd når slike blir tatt seriøst.»

  Ikke så greit å være mørkredd. Men ellers har du det bra?

 • eirik

  Ja. Så lenge venstreradikalernes og andres David Irvinger blir avkledt og latterliggjort for det de er, så har jeg det mjukt og deilig.

 • http://konradstankesmie.blogspot.com/2011/08/konomisk-ulikhet-skaper-finanskrise.html Konrad

  Eirik:
  Jeg snakker om et helhetsinntrykk av Snoens artikkel. Jeg får et sterkt inntrykk av at Snoen plukker dette og hint av tullete og svakt arbeid fra Tunander i den hensikt å diskreditere ham som fagperson. Snoen har saklige og substansielle poeng, men han er visst ute etter å ta mannen like mye som ballen. Det er faktisk helt unødvendig å ta mannen når det er så lett å ta ballen som i dette tilfellet.

 • Cassanders

  @Konrad
  Så vidt jeg ser analyserer vitterlig Snoen Tunanders «argumenter».

  Fokuset på mannens genrelle kredabilitet er det først og fremst oss i kommentarfeltet som har sørget for. Det kan selvfølgelig diskuteres om dette er relevant (det er det vanligvis ikke), men du bør i så fall også huske at dette ble et tema fordi Tunander selv (og en håndfull klakkører) gjorde hans egne meritter (og hans kritikeres påståtte manglende ditto) til hovedsak i diskusjonen.

  Cassanders
  In Cod we trust

 • eirik

  @Konrad:
  «Jeg får et sterkt inntrykk av at Snoen plukker dette og hint av tullete og svakt arbeid fra Tunander i den hensikt å diskreditere ham som fagperson.»

  Så du er enig i at den aktuelle artikkelen, samt det som tidligere blir vist til er tullete og svakt?

  Jeg tror du snur det på hodet. Det er er Tunanders egne offentlige utsagn og forskning som diskrediterer ham. Tunander blir her tvert imot tatt på alvor.
  Det er jo ikke slik at *fordi* det diskrediterer ham, så er det automatisk personangrep. Han forsvarer jo fremdeles artikkelen sin, og disse bisarre standpunktene sine, som for eksempel disse:

  http://www.aftenbladet.no/lokalt/Tror-ikke-p-offisiell-119-forklaring-2419660.html
  «Hvordan forklarer man at en rekke vitneutsagn og fotografier viser at det lenge etter angrepet lå smeltet metall i ruinene? Brannmenn har fortalt at det var som å stå ved en vulkan. Eksperter har også fortalt New York Times at stål i bygningene hadde fordampet. Dette lar seg ikke forklare ved hjelp av brennende flybensin, da temperaturen i en slik brann aldri kan smelte stål, enda mindre få det til å fordampe. Da må man spørre om noen hadde plassert meget kraftige eksplosiver i bygningene før angrepet. Et hundretall brannmenn sier da også at de hørte eksplosjoner i bygningene.»

  Dette er rent konspirasjonspjatt, basert på tilbakeviste rykter, på samme nivå som youtubekommentarer, og med en verdensforståelse hentet fra en 80-talls actionfilm.

  Tunander er vel forresten alene om å hevde at det ble observert «fordampet stål» på ground zero (cue skummel theremin). Hvordan observerer man «fordampet stål»? Hvem er denne «eksperten» han henviser til? Dette er etter alt å dømme noe han har lest på nettsider a la nyhetsspeilet.

 • arild nordby

  KOnrad:
  Du misforstår komplett hva ad hominem er.

  En «forsker» som produserer et arbeid som er påviselig rør er en dårlig forsker.
  Den slutningen er logisk gyldig, og har ingenting med ad hominem å gjøre.

  Ad hominem, derimot, går på å si fordi arbeid A var dårlig (og dermed viser at forskeren er dårlig) så MÅ arbeid B også være dårlig.

  På intet punkt går Snoen i ad hominem-fellen.