Kommentarer: 35
29. juni, 2012

Anne Siri Koksrud Bekkelund

Anne Siri Koksrud Bekkelund (f. 1983) var byrådssekretær for Venstre i det borgerlige byrådet i Oslo fra 2011-2015. Hun er politisk økonom i Civita og medlem i Minervas redaksjonsråd, og utdannet sivilingeniør fra NTNU og MSc i politisk økonomi fra BI og Twitter: @annesik

Villedende om voldtekt fra Amnesty

Et nei er et nei. Men Amnestys kampanje er villedende og går for langt. Man kan ikke bekjempe all uønsket seksuell omgang med loven i hånd.

Amnesty har for tiden en kampanje hvor målet er at norske myndigheter skal utvide definisjonen for hva som skal defineres som voldtekt. Ifølge kampanjen bør dette være «seksuell omgang uten oppriktig samtykke».

Amnestys kampanje har alle gode hensikter, og jeg støtter fullt ut arbeidet for å få fokus på festvoldtekter, og for å støtte jenters og gutters rett og kraft til å bestemme over egen kropp.

Allikevel er kampanjen villedende på et par viktige punkter: Den gir inntrykk av at sex uten samtykke er lovlig per i dag, og den gir inntrykk av at det som skjer i kampanjefilmen ikke er voldtekt. Begge deler er — ut fra hva jeg kan se — direkte feil.

For det første: Seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, er straffbart (§ 200). Det er riktignok ikke juridisk definert som voldtekt, men som en seksualforbrytelse.

For det andre: Voldtekt er definert som seksuell omgang via vold eller truende atferd (i følge straffelovens § 192). Og «vold» i voldtektsbestemmelsen dekker alle former for utøvelse av fysisk makt eller trusler med den hensikt å overvinne en «alvorlig ment motstand». Det ser klart ut som at jenta i filmen gjør fysisk motstand i det gutten forsøker å kle av henne, og dette ser dermed ut til å være en voldtekt, også i juridisk forstand.

Det saken dermed dreier seg om, blir dermed i hvilken grad partene i en seksuell relasjon skal gjøres ytterligere ansvarlig for å innhente hverandres eksplisitte samtykke. Og her melder problemene seg.

Dette handler nemlig om komplisert kommunikasjon mellom potensielle partnere. Kampanjer som Amnestys forenkler virkeligheten til én mektig partner (gutten) og én avmektig partner (jenta). I virkeligheten foregår eksplisitte og implisitte «forhandlinger», i tillegg til at hele skalaen av motivasjon, følelser, lyst og begjær er tilstede i uendelig mange kombinasjoner.

Å forsøke seg på en ytterligere rettsliggjøring av gråsonene i dette minefeltet fører ikke nødvendigvis noe godt med seg. Departementet vurderte visstnok en utvidels av det strafferettslige vernet for «seksuell omgang uten samtykke» i forbindelse med ny straffelov, men kom til at bevissituasjonen vanligvis ville være for tvilsom, og at det straffverdige i handlingen ville bli ivaretatt av § 200 om seksuell handling.

Amnestys forslag innebærer imidlertid ikke bare samtykke, men at det må være «oppriktig». Det holder altså ikke engang å spørre og få et «ja», man må være sikker på at den andre _mener_ det også. Dette går langt i retning av at sex er voldtekt med mindre noe annet er eksplisitt avtalt. En kan også se for seg hvor vanskelig det blir å etterforske slike saker.

Om Amnesty fikk det som de ville her, er jeg redd det rett og slett vil føre til enda mindre ressurser og muligheter til å oppklare voldtektene som skjer nettopp med vold. At det foregår sex der en av partnerne ikke oppriktig samtykker er selvsagt trist og problematisk, og bør motarbeides. Sannsynligvis skjer dette bedre med andre midler enn de rettslige. Amnestys kampanje kunne være et godt eksempel på bevisstgjøring innen dette området, om de byttet ut lovlig/ulovlig-retorikken med rett/galt-retorikken.

Det er nemlig stor forskjell på «dette kan ikke vårt rettssystem bevise og straffe» og «dette er helt greit». De som presser noen til sex mot deres vilje bør brenne et visst sted, og de bør aldri et sekund være i tvil: Et nei ER et nei.

Kommentarer: 35

Minervavenn til artikkelannonse

 • http://erlendsand.wordpress.com Erlend Sand

  Syns Amnesty som ellers er gode på det meste her er litt populistiske.

  Et moment Anne Siri ikke tar med er at om man flytter deler av det som i dag omfattes av uønsket seksuell adfært inn under voldteksbestemmelsen uten å fjerne minstestraffen på tre år får vi antagelig enda færre dommer for «et nei er et nei»..

  For det å flytte på handlinger som i dag ligger definert under Strl. §200 som uønskede seksuelle handlinger til voldtektsbestemmelsen i Strl. §192 – uten å fjerne minstestraffen på 3 år øker nok terskelen for idømmelse.

  Amnesty er dermed litt farlig populistiske når de later som om vi ikke har Strl. §200 og tar sikte på en politisk, mer enn en reell seier for gråsone-overgrepsoffere.. Der gjerningspersoner i dag kanskje ville blitt tiltalt og pådømt – og offeret ville nettopp blitt annerkjent som offer, men dog et offer for «sekuelt krenkende adfært» fremfor en risiko for at fremtidige saker blir henlagt etter bevisets stilling som poetsnielt formelt voldteksoffer etter §192 grunnet den i seg selv også idiotisk høye minstestraffen..

  Trist.

  • http://www.amnesty.no Patricia Kaatee

   Straffelovens § 200 omfatter mindre alvorlige seksuelle krenkelse som feks å ta noen på brystene eller på kjønnsorganene utenpå klærne som en seksuell handling uten samtykke. Strafferammen her er på ett års fengsel mens voldtekt har en strafferamme på 10 år (Straffelovens §192). Det seksuelle overgrepet vi så i filmen kunne ha blitt straffet i Norge som en seksuell handling uten samtykke, men altså ikke som en voldtekt.

   Dette skjedde nylig i en overgrepssak i Romerike tingrett, der en mann var tiltalt for voldtekt (samleie med sædavgang av en jente som tydelig sa nei). Overgrepet kunne ikke dømmes og straffes som voldtekt fordi det ikke kunne bevises at han hadde brukt vold. Han ble derfor dømt for seksuell handling uten samtykke, og fikk tre måneders betinget fensel, det vil si han slippe å sone om han ikke begår nye kriminelle handlinger.

   Det er et alvorlig angrep på kvinners rettstrygghet at en man som faktisk er dømt for å ha hatt et samleie med en jente som tydelig sier nei – dvs en voldtekt iht internasjonal rett – i realiteten slipper å sone noen straff.

   Hilsen Patricia

  • Hed

   Det hørtes ut som en helt grei dom. Det var jo ikke voldtekt! Og hva var beviset for at hun rent faktisk «sa nei» og at dette angivelig var helt tydelig(som du skriver)?

   Videre skriver du «fordi det ikke kunne bevises at det ble brukt vold». Var det overhodet påstått at det var brukt vold? Og om det ikke lot seg bevise at det var brukt vold(hvis det var påstått), hvordan kunne det bevises at det «tydelig var sagt nei»?

   Amnesty får aldri mer en krone av meg.

  • Sofie

   Hvis de ikke kunne bevise vold, hvordan kunne de da bevise at hun sa nei?

 • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

  «Det saken dermed dreier seg om, blir dermed i hvilken grad partene i en seksuell relasjon skal gjøres ytterligere ansvarlig for å innhente hverandres eksplisitte samtykke. Og her melder problemene seg.»

  En klok og viktig påpekning. Voldtekt skjer på en lang skala fra overfall i parken til den problematiske gråsonen (mulig voldtekt i parforhold, «date rape», nachspiel). Et aktuelt scenario: En kvinne og en mann er i samme rom sent på natt og begge er beruset, noe skjer. Var det bare misforståelse? Er det bare kvinnen som angrer når hun blir edru? Kan noe bevises eller er bare «he says, she says»? Hvordan er man i lett beruset og bekåtet tilstand i stand til å vite om samtykket er «oppriktig»?

  Sex er kommunikasjon og i kommunikasjon skjer det misforståelser. Og man ønsker helst ikke å ødelegge den gode stemningen med direkte spørsmål for å avklare helt tydelig at man har en eksplisitt avtale. Muligheten for misforståelser er med andre store.

  Jeg er enig med Koksrud i at forsøk på detaljregulering av disse gråsonene er praktisk vanskelig og kanskje prinsippielt problematisk. Det er mang slags atferd som er moralsk tvilsom eller forkastelig, uten at det nødvendigvis er eller bør være straffbart.

 • Tom K

  Jeg er helt enig i med videone som ble presantert i dagbladet ang dette temaet. Jeg må dog si at det er en del dobbelt moral. Feks, hvis en kvinne utfører oral sex på en mann mens han sover (noe som er supert) så er det ok mens hvis det er motsatt, en mann som gjør det på en kvinne så er det voldtekt.

  • Per

   Strengt tatt er vel ingen av dine eksempler voldtekt etter dagens definisjon, men begge kan falle under §200. Samfunnets syn og dobbeltmoral har ingenting med de juridiske bestemmelsene å gjøre.

  • http://www.amnesty.no Patricia Kaatee

   Hei Fred! Mangel på samtykke er mangel på samtykke – uansett om det er en kvinne eller en mann. Det er ingen som skal oppleve å være utsatt for seksuelle handlinger som du ikke slev ønsker.

 • RB

  Som advokat og mangeårig leser av Minerva, synes jeg det er svært uheldig at mennesker som gir uttrykk for at folk «bør brenne et visst sted» får spalteplass.

  • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

   Enig. Den slags er helt unødvendig og redaktøren burde ha brukt rødpennen.

  • Anne Siri Koksrud

   Siden jeg er medredaktør selv var det ingen som stanset den formuleringen, så den står helt og holdent for skribentens egen regning. Men siden jeg ikke selv er religiøs er jeg ikke så nøye på akkurat den typen referanser. Men å presse noen til å ha sex er en av de verre tingene jeg kan se for meg.

  • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

   Vi kan godt være enige om at voldtekt er ille, selv om det er lett å tenke seg verre forbrytelser. Men har det egentlig noe med saken å gjøre?

 • Undrer

  Hva har skjedd med Amnesty? Jeg trodde de skrev brev for å få løslatt politiske fanger i totalitære stater? Bekjempet tortur?

  • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

   Det samme lurer jeg på. Amnestys arbeid for å få frigitt politiske fanger og arbeide mot tortur fortjener de alle honnør for. Men når de beveger seg ut av sitt spesialområde synes de å miste gangsynet.

  • Inge

   Amnesty er vel etter mitt skjønn et godt eksempel på O’Sullivan’s First Law: «All organizations that are not actually right-wing will over time become left-wing»

  • http://www.amnesty.no Patricia Kaatee

   Amnesty har gjennom mange år til å utvide sitt virkefelt til å omfatte aktivt arbeid for å fremme alle menneskerettigheter.

 • http://norskgoy.wordpress.com/ norskgoy

  Patricia Kaatee og hennes lærlinger har da ikke voldtekt i tankene når de kommer de forslagene de gjør. Det har de aldri hatt, det de ønsker er at «jeg er voldtatt» skal automatisk medføre fengsel for de som utpekes som forbryter.

  Det skal bli artig når en ny «voldsmåling» skal foretaes i år. Oddsene for «en voldsom vekst» i forhold til 2003,05 og 08 vil selvsagt være lave.

  Sammen med disse tallene, som vil komme senere i år, vil selvsagt ideene til «menneskerettighetsorganisasjonen» Amnesty bli tatt til følge.

  Får heller se på Erin Pizzey;
  http://vimeo.com/11109609 (del 1)
  http://vimeo.com/11109745 (del 2)

 • Ole Vold

  Eller som Nick Eriksen (BNP) uttrykte det:

  «To suggest that rape, when conducted without violence, is a serious crime is like suggesting force-feeding a woman chocolate cake is a heinous offence.»

  • http://sondreb.com/ SondreB

   Å tvangsfore noe er da en forferdelig handling. Hva er det du forsøker å insinuere?

  • http://www.amnesty.no Patricia Kaatee

   Jeg foreslår du leser innlegget til Ann Helen litt lenger ned på siden, og prøver å være litt mindre morsom.

 • Bigboyen

  Utenkelig å støtte Amnesty etter denne kampanjen.

  Og vil ikke det føre til flere voldtekter når Amnesty sier at det er lov å voldta i Norge? Og hva med jentene som tror på løgnene fra Amnesty, de vil sannsynligvis la være å anmelde voldtekt pga denne organisasjonens pengegriskhet.

 • Tom Eivind Koveland

  Hehe, de beste er nok å få partene til å underskrive en samtykkeærklæring der partene få hvert sitt eksemplar samt at Amnesty får en kopi.

  • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

   Nettopp, det er en klar implikasjon av prinsippet Amnesty fremmer.

  • Spaceman Spiff

   Man risikerer jo at kvinnen her vil erklære denne erklæringen for ugyldig fordi den ble utarbeidet under tvang eller sterkt press, og så har vi Amnesty på banen igjen for å lage en ny lov.

 • Tom Eivind Koveland

  Hehe, det beste er nok å få partene til å underskrive en samtykkeærklæring der partene få hvert sitt eksemplar samt at Amnesty får en kopi.

 • Ande Somby

  I etterkant av Julian Assange saken var det en stor debatt i Sverige om hvor klart, egentlig og oppriktig et samtykke om sex mellom to parter burde være, om samtykket kunne gis tas tilbake og gis på nytt under et samleie og om den delen av samleiet som hadde skjedd uten samtykke burde være straffbar. Hva hvis denne tilbaketrekkingen varte kun et lite sekund? Masse interessante spørsmål. Det ble blant annet laget en blogg hvor sex i grenselandet mellom straffverdig og dårlig sex ble tematisert. Initiativtakerne fikk «Stora Journalistpriset», men så ble bloggen passiv. Det var litt synd fordi det også var en del gutter og menn som rapporterte om seksuelle krenkelser der. http://prataomdet.se/

 • Pingback: » Voldtektslovgivningen må endres()

 • Ann Helen

  Vel okey, Jeg har også sett denne kampanjen, sett videoen og alt, og alle kommentarene er saklige og har bra formulering, men jeg er ganske dum og vil bare uttrykke hva jeg har å si om dette, for jeg har nemmelig blitt voldtatt av en full gutt.

  Jeg sa nei og grei og grein, men han rev av meg klærne..

  og vel, han brukte ikke noe spessiel vold bortsett fra å gjøre som han ville uansett og rive av meg klærne..
  Jeg viiste ærlig talt ikke om jeg kunne anmelde det som voldtekt.. Han brukte jo ingen vold, jeg kunne ha løpt, jeg kunne ha slått, jeg kunne gjort så mye for å slippe unna.. jeg tenkte det var min skyld.

  Jeg hadde en samtale på politistasjonen og de sa rett ut at det ikke var noen vits i å anmelde det for det gikk ikke ann å bevise det og at sånne saker tok lang tid og bla bla bla..De ga meg ingen motivasjon eller noe håp. Og selvfølgelig ønsket jeg at han skulle bli straffet for det han gjorde.. , men jeg var jo så traumatisert, og tenkte at uansett om dette blir forsket på, så kommer det ikke noe godt ut av det. .

  Jeg har fremdeles skyldfølelse, men jeg er fremdeles kjempe sint enda det er et år siden. Jeg vil anmelde det nå, men nå er det jo i hvertfall ingen bevis.. Jeg føler meg hjelpesløs. Føler ingen tror på meg at det var voldtekt.. Ikke en gang politiet brydde seg..

  Det de viser i den filmen er faktisk en alvorlig sak! Jeg skjenner meg igjen i den, og liker at de kjemper for det. Jeg liker at de informerer om at nei er nei, og kanskje den blir vist rundt på skoler og at gutter respekterer jenter mer og ikke bare kaster seg over oss som ville dyr.

  Etter at jeg ble voldtatt har jeg slått til 3 fulle gutter på byen fordi de ikke respekterte at jeg sa nei! Jeg er dritt lei, og som oftest så er det utlendinger som kommer og randomly klår og kysser meg osv.. Det er motbydelig.

  Men når dette er sagt så vet jeg at det er mange jenter der ute som truer gutter med å anmelde dem for voldtekt selvom de ikke har gjort det. . Har hørt noen historier for å si det sånn, så det skal jo faen meg ikke være lett heller for de som faktisk blir det.

  • Anne Siri Koksrud

   Hei Ann Helen,

   Takk for at du som har opplevd noe så forferdelig også kommenterer, for det er viktig at de det faktisk gjelder også er med i diskusjonen.

   Det du opplevde var uten tvil ulovlig. I mine øyne er det svært betenkelig at politiet anbefaler deg å la være å anmelde det. Det er ikke deres jobb å gjøre slike vurderinger. De skal gjøre alt de kan for å finne ut hva som har skjedd. Det er mye som tyder på at slike saker ikke akkurat er topp prioritet hos politiet, selv om de er noe av det mest traumatiserende som kan skje et menneske.

   Jeg støtter også den delen av Amnestys kampanje som handler om å få folk til å forstå hvor alvorlig det er å ikke respektere andres nei. Min bekymring gjelder at det å utvide definisjonen «voldtekt» kan ha større ulemper enn fordeler. Dessverre er det vondeste og vanskeligste i denne saken at samfunnet uansett ikke klarer å forhindre at voldtekter skjer eller at seksualforbrytere går fri.

 • Karin Hakalax

  Stor forskjell på kvinners og menns synspunkter her, gitt! Hvor mange av mennene er noen gang ufrivillig blitt klådd på av en stor og sterk og kåt fyr, egentlig? Just curious.

  • Bigboyen

   Og jeg som trodde Anne Siri var ei kvinne…

   Og når det gjelder overgrep så tyder det vel på at gutter er vel så utsatt som jenter, spesielt i barn og ungdommen. Men skammen er kanskje enda større og derfor blir det mindre fokus på disse overgrepene.

   Og jeg tror også det tjener debatten å ikke fremstille det slik at menn ikke bryr seg om jenter blir klådd på mot sin vilje, jeg tror det store flertallet av både menn og kvinner ikke har noe til overs for slike krenkelser.

   I tillegg er denne kampanjen så villedende at det kan føre til både flere voldtekter og færre anmeldelser. Det er nok ikke Amnesty sitt mål, men når de aktivt velger å villede så har de et ansvar for sine handlinger.

 • http://twitter.com/GeorgeGooding George Gooding

  Når man begynner å nærme seg at man må innhente skriftlig godkjennelse før man har sex, så har noe feil skjedd et eller annet sted.

  En kan ikke løse dette problemet med lover, man må løse det med god gammeldags holdningsarbeid. Så må en også erkjenne, som med vold, krig og narkotika, at problemet kommer alltid til å være med oss i en viss grad, uansett hva vi gjør.

 • Pingback: » Borch på viddene()

 • Olé Rosa

  Liker ikke Amnesty mye fordi de kjører på her i Norge med masse mas om vold mot kvinner etc. når det er veldig mye vold, både psykisk og fysisk, som utføres av kvinner mot menn i parforhold. Det er uakseptabelt at dette ignoreres og at man ikke er mer kjønnsnøytrale i arbeidet. Synes også de burde jobber for avkriminalisering av bruk av narkotika.

  Amnesty er gammeldags.

 • Pingback: » Kontraktssex()