Politikk

14 blå valgkretser

Neste år skal det foregå valg i 19 kretser her i landet. De rødgrønne leder kun i Sogn og Fjordane.

Neste år skal det foregå valg i 19 kretser her i landet. De rødgrønne leder kun i Sogn og Fjordane.

Å dele norske partier inn i klart definerte blokker, kan være en til dels misvisende øvelse. Både fordi vår konfliktlinjestruktur er flerdimensjonal og fordi regjeringsalternativene ofte er alt annet enn klare. Etter at Venstre og KrF nå har avklart at de støtter et alternativ til det sittende rødgrønne styret fram mot neste års stortingsvalg, gir toblokk-inndelingen noe mer mening. Grafene nedenfor viser mandatutviklingen mellom de rødgrønne (Ap+SV+Sp+Rødt) og borgerlige (H+Frp+KrF+V) i årets ni første måneder, basert på det månedlige gjennomsnittet av alle publiserte riksmålinger.         

De borgerlige har gjennom hele det siste halve året ligget an til totalt 100 mandater eller mer. 85 mandater holder for å kapre flertallet og frata de rødgrønne makten. Blir dette valgresultatet om et snaut år, så snakker vi om et blått valgskred.    

Går vi fra blokknivå og over på partinivå, så ser vi at Høyre i løpet av 2012 har innhentet Ap og gått forbi. Høyre har nå vært Norges største parti i flere måneder på rad.  

Jeg påpekte sist at særlig bak Frp-tallene skjuler det seg store sprik fra målebyrå til målebyrå. Sprikene fortsetter å være store. Sprikene er også systematiske mellom de byråene som vekter råtallene i undersøkelsene mot partiets svake 2011-valg, og de som vekter mot det gode 2009-valget. Infact/VG målte Frp til 10 prosent i september, mens Norstat/NRK målte Frp til 20 – for å nevne de mest ekstreme utslagene. Bare to byråer, Infact og Respons, vekter mot 2011. Ingen har noen fasit på hvilken metode som er best, men jeg heller til at de som vekter mot 2011 treffer best på Frp. Hvis den antagelsen holder, så er Frps reelle tall lavere enn det snittet nå viser.

Stillingen i de 19 kretsene         
Når man får riksmålinger presentert er det lett å glemme at det er ute i fylkene at valget neste år faktisk foregår og avgjøres. Hvert fylke utgjør en valgkrets, og vi har i alt 19 kretser. Valgoppgjøret er todelt, først beregnes fordelingen av de 150 distriktsmandatene og deretter de 19 utjevningsmandatene. La oss ta en titt på det enkleste først; stillingen når det gjelder de «faste» mandatene.  

Østfold: Ap plukket 4, Frp 3 og H 1 i 2009. Aps fjerdemandat er her en nøkkel for de rødgrønne å forsvare. Siste lokale Østfold-måling (fra i sommer) viste 4 til Ap og 2 til både H og Frp. Mine nedbrutte prognosetall for fylket nå, basert på snittet av septembermålingene på riksplan, indikerer 3 til Ap, 3 til H og 2 til Frp. I så fall gir det i sum en forskyvning fra 4-4 til 5-3 i borgerlig favør. Ap og H ser ut til å knive om sistemandatet, men Frps 2. mandat kan også komme i spill.      

Akershus: Ap 5, H 4, Frp 4, SV 1 og V 1 her sist. Akershus vil få ett ekstra mandat neste år, som et produkt av befolkningsveksten og justeringen i valgordningen basert på Grunnlovens § 57. Siste lokale måling her, som også harmonerer godt med mine beregninger, viser H inne med hele 8 mandater i sin beste valgkrets. Ap holder 5, Frp er halvert til 2 og V har fortsatt 1. Det betyr at SVs Bård Vegar Solhjell er ute. Akershus er blant få fylker der de rødgrønne, etter mine vurderinger, har reelle sjanser til å bedre mandatbalansen målt mot 2009, men pr. i dag bikker det i stedet fra 9-6 til hele 11-5 i borgerlig retning.

Oslo: Ap fikk med seg 6, H 4, Frp 3, SV 2 og V 1 i hovedstaden sist. Oslo vil få to flere mandater neste år. Ferskeste Oslo-måling dobler Høyres beholdning til 8, Ap status quo på 6, V 2, SV 1 og Frp 1. Blokkbalansen ble 8-8 i 2009, disse lokaltallene forskyver dette til borgerlig ledelse hele 11-7. På mine egne tall er det 10-8 fordi Rødt ligger inne og V kun har 1, mens H har 7 og Frp 2.         

Hedmark: Ap 4, H 1, Sp 1 og Frp 1 i røde Hedmark i 2009. Hedmark kommer til å miste ett mandat neste år. Siste fylkesmåling gir Ap 3, H 2 og Frp 1. Kampen om sistemandatet i fylket står i øyeblikket mellom H og Sp, men også Ap kan blande seg inn hvis partiet klarer å dra seg opp mot sitt 09-nivå. 5-2 rødgrønt sist er imidlertid pr. nå utlignet til 3-3. 

Oppland: Ap 3, H 1, Frp 1 og Sp 1 i 2009. Den ferskeste lokalmålingen gir Ap 3, H 2 og Frp 1. Frp holder sistemandatet og ser ut til i første rekke å kjempe med Sp om dette. Også her er det nå 3-3 mot 4-2 rødgrønt sist. 

Buskerud: Ap 4, Frp 2 og H 2 forrige gang. I likhet med Østfold er ett av kretsens hovedspørsmål om Ap kan forsvare sine 4. Foreløpig er svaret nei; Høyre ligger an til å ta dette mandatet fra Ap, mens Frp beholder sine 2. Buskerud trender dermed blått, fra 4-4 til 5-3.     

Vestfold: Ap tok 3, Frp 2 og H 1 ved forrige valg. Her er det ingen lokalmålinger å støtte seg på, men prognosetallene mine gir H 3 mandater, Ap 2 og Frp 1. H holder sistemandatet i fylket, men Frp er i nærheten av dette. Også Ap kan melde seg på i kampen om sistemandatet, men foreløpig bikker Vestfold fra 3-3 til 4-2 borgerlig.

Telemark: Ap 3, H 1 og Frp 1 her sist. Jeg har heller ikke her registrert noen lokalmålinger i år. Mine beregninger viser at Ap sliter med å forsvare sine 3. H plukker i stedet mandatet fra Ap og får 2, mens Frp ser ut til å beholde sitt. Dette gir en forskyvning fra 3-2 rødgrønt til 3-2 borgerlig. Ap er ikke ute av det, men må mobilisere kraftfullt for å endre bildet.

Aust-Agder: Ap 1, H 1 og Frp 1 i 2009. Det lukter foreløpig status quo. Frp holder sistemandatet, men slik det ser ut nå har H kort vei opp til å frata Frp dette. 2-1 borgerlig nå som sist.  

Vest-Agder: Frp ble fylkets største parti i 09 og tok 2 mandater. Ap måtte nøye seg med ett, det samme som H og KrF. H ligger an til å frata Frp ett mandat, mens Ap og KrF virker å beholde hvert sitt. KrF holder imidlertid sistemandatet, og Ap er ikke langt unna å kapre dette.
4-1 borgerlig her forrige gang og 4-1 nå. Men redusering til 3-2 er mulig for de rødgrønne.

Rogaland: Frp størst også i Rogaland i 2009. Det ga 4 mandater. Ap og H tok 3 hver. Mens Sp og KrF hentet hvert sitt. Rogaland vil få ett nytt mandat neste år. H ser ut til å overta tronen som fylkets største med glans og ligger inne med hele 6 mandater på siste måling. Ap holder skansen sin på 3, mens Frp står i fare for å bli halvert til 2. KrFs har ett sikkert mandat inne, og snuser på 2. V holder ett mandat i kretsen på lokalmålingen. 8-4 borgerlig ved forrige korsvei er for øyeblikket blitt til hele 10-3.   

Hordaland: Ap tok 5, Frp 3, H 3 og SV, Sp og KrF hvert sitt sist. Hordaland vil få ett ekstra mandat neste år. Kan Ap forsvare sine 5, og vil SVs partileder Lysbakken beholde distriktsmandatet? Det er to av hovedspørsmålene i denne valgkretsen. De siste tallene tyder på et nei på begge spørsmål. H har 7 mandater inne, Ap 4, Frp 2, V og KrF hvert sitt. 7-7 sist er nå blitt til borgerlig 11-4. Det vil i så fall være maks uttelling for de blå(gulegrønne) fordi både SV og Sp kan melde seg på i kampen om ett mandat. Og Ap har ikke lenger opp enn at 5 fortsatt er mulig.    

Sogn og Fjordane: Ap 2, Frp 1 og Sp 1 stod det etter at stemmene i dette fylket var talt opp sist. Sogn og Fjordane kommer til å miste ett mandat. Mine prognosetall gir nå Ap 1, H 1 og Sp 1. Sp og partilederleder Navarsete holder sistemandatet, og Ap har et stykke, men ikke avskrekkende langt opp, for å ta det fra henne. 3-1 rødgrønt ser uansett ut til å bli redusert til 2-1.      

Møre og Romsdal: Ap 3, Frp 2, H 1, Sp 1 og KrF 1 ble fasiten i 2009. H har en tripling av sin fylkesbenk inne, Ap er redusert til 2, mens Frp holder så vidt tak i sine 2 og KrF sitt ene. Ap og Høyre ligger nært til å frata Frp og KrF disse to mandatene. 4-4 er blitt til 6-2 borgerlig nå. Redusering til 5-3 er mulig. Ny uavgjort fordrer kraftfull Sp-mobilisering. 

Sør-Trøndelag: Ap hentet 4, Frp 2 og H, SV og Sp hvert sitt faste mandat i 2009. Høyre firedobler (!) sin mandatbeholdning, i følge siste lokalmåling her. Ap beholder sine 4, mens ett av Frps mandater ryker. Også SV og Sp mister sine distriktsmandat. Det skal nok holde hardt om Høyre får 4, Frp har en ok mulighet til å ta sitt tapte mandat tilbake. Sp bør ikke avskrives, mens det ser tungt ut for Snorre Valen å forvare sitt distriktsmandat for SV. 6-3 rødgrønt her sist er nå 5-4 borgerlig.      

Nord-Trøndelag: Ap 3, Frp 1 og Sp 1 ble fordelingen i 2009. Nord-Trøndelag vil miste ett mandat. Det vil gjøre det tøft for Ap å forsvare sine 3. Ap har 2 på de siste målingene her, H ligger an til å plukke ett, mens det ser ut til å bli en tett kamp mellom Frp og Sp om det siste distriktsmandatet. Frp ligger et lite hakk foran akkurat nå. 4-1 til de rødgrønne er nå blitt til 2-2. Men det kan bli 3-1 rødgrønt hvis Sp og Marit Arnstad lykkes med å vippe ut Frps Robert Eriksson.     

Nordland: Ap 4, Frp 2, H, SV og Sp ett hver ble Nordlandsbenken 2009-13. Også Nordland vil miste ett mandat, noe som gjør det verre for Ap å forsvare sine 4. For øyeblikket er det mest realistiske 3 for Ap. H er også oppe i 3 i fylket, mens Frp har 2. Det betyr at Sps mandat er borte. 6-3 rødgrønt er nå snudd på hodet til 5-3 borgerlig. Verken Sp eller Ap er ute av det i Nordland, og lykkes begge med å frariste H og Frp hvert sitt mandat, så kan dette bikke tilbake til 5-3 rødgrønt igjen.    

Troms: Ap 3, Frp 2 og H 1 her forrige gang. Troms er også blant de kretser som vil miste ett mandat. I likhet med Nord-Trøndelag og Nordland, gjør det oppgaven med å holde på stillingen, vrien for Ap. Ett av mandatene ser ut til å ryke og de står igjen med 2 i kretsen. Også H holder nå 2 i Troms, mens Frp mister ett og står igjen med 1. Det gir en forskyvning fra 3-3 til 3-2 i borgerlig favør. Denne blokkstillingen ser ganske låst ut.  

Finnmark: Ap 3 og Frp 1 i 09. Ap ligger an til å miste ett og stå tilbake med 2. Frp ser ut til å miste sitt mandat. Høyre plukker opp begge disse og er i posisjon til 2. Men Frp slåss med Høyre om sistemandatet i kretsen. Ei heller Ap bør avskrives i den kampen, men det er for langt fram foreløpig. Fra 3-1 i 2009 til 2-2 nå.

Summerer vi opp, så får vi 97 borgerlige distriktsmandater mot 53 for de rødgrønne. Bare i Sogn og Fjordane leder dagens regjeringspartier. I de normalt rødgrønne bastionene Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Finnmark er det uavgjort. Mens i de resterende 14 valgkretsene leder de borgerlige, flere steder er ledelsen stor.  

Et annet påfallende hovedtrekk er at sentrumspartiene og SV nesten ikke har sikre distriktsmandater. Kun Oslo er bankers for SV. Venstre har Oslo og Akershus som sin livsforsikring. KrF har kun Rogaland som sikker, mens Sps mandat i Sogn og Fjordane er partiets beste kort, men hundre prosent er det ikke. I september lå disse fire «sperregrensepartiene» på hhv. KrF 5,2, Sp 4,3, V 3,9 og SV 3,9 i snitt. Med et slikt valgresultat ville kun Sp og KrF vært med i kampen om de siste 19 utjevningsmandatene.

Taktisk stemmegivning på SV?

Når jeg, med utgangspunkt i septembersnittet for alle partier, simulerer beregning av utjevningsmandatene, med altså både Venstre og SV under sperregrensen, så får jeg følgende fordeling: Sp 7, KrF 5, H 5 og Ap 2. Holdes SV under sperren, mens Venstre karrer seg over, så blir det Sp 7, KrF 4, V 4, H 3 og Ap 1. Kjører jeg også SV over sperren, så blir det SV 6, Sp 6, V 4 og KrF 3. Vi ser altså at både H og Ap har muligheter til å plukke utjevningsmandater hvis ett eller flere av småpartiene faller under.

De tre simuleringene av disse 19 mandatene gir totalt hhv. 10-9 borgerlig, 11-8 borgerlig og 12-7 rødgrønt. Taktisk rødgrønn stemmegivning på SV for å få partiet over sperren kan derfor være et kort som partiet kan bruke inn mot 2013-valget, slik Venstre med hell brukte dette før 2005-valget.    

Ap har nå omtrent det nivået de hadde på samme tid i 2008, Sp er bak og SV klart bak. De rødgrønne er totalt sett ca tre prosentpoeng bak «08-skjemaet», de ligger nå etter i 14 av 19 fylker, bærer mer preg av regjeringsslitasje og har en mer samlet opposisjon i mot seg nå enn sist. Endringer i valgsystemet vil trolig også gjøre et gjenvalg tøffere.

Høyre i spagat?
I sum ser dette for øyeblikket blytungt ut for Jens Stoltenberg. Og det holder ikke at Ap mobiliserer massivt, også Sp og SV må løfte seg markant. Et rødgrønt håp er at H kommer til å bli stadig mer utfordret i mediene på hva slags politikk partiet vil føre i regjering. Høyre må her balansere mellom å kommunisere at partiet faktisk står for noe annet enn Ap, parallelt med å si at politikken ikke er veldig annerledes. Mens den ønskede regjeringspartneren Frp vil gjøre sitt for å markere at velgere som vil ha noe som faktisk er annerledes, på bl.a. skatter/avgifter og innvandring, må se til Frp og ikke til H.  

Her er en mulig H-spagat under oppseiling som det blir interessant å se hvordan partiet klarer å stå i.      

Svein Tore Marthinsen (f. 1974) er statsviter og valganalytiker. Han holder foredrag om politikk, skriver bok om sosiale medier og kan følges på  blogg, Twitter og Facebook.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden