Snoen Blogger

2013 uten Hareide på vippen

En regjering med KrF vil ikke føre borgerlig politikk. Et klart alternativ avhenger av at KrF straks sendes ned mot sperregrensen igjen.

En regjering med KrF vil ikke føre borgerlig politikk. Et klart alternativ avhenger av at KrF straks sendes ned mot sperregrensen igjen.

Etter kommunevalget kommer nå en ny runde med spekulasjoner omkring mulige regjeringskonstellasjoner i 2013. Aftenposten vier temaet to sider i dag. Men som vanlig er det lite fokus på hva slags endringer en ny regjering skal stå for.

Jeg har skrevet det før, men det er verdt å gjenta: Dersom et regjeringsskifte skal ha noe annet enn kosmetisk betydning, er det nødvendig med et borgerlig flertall — altså uten KrF. Hareides parti er gift for enhver borgerlig regjering, rett og slett fordi KrF ikke tror på borgerlige reformer, og vil blokkere dem så godt de kan. Aftenpostens overskrift er: ”Svekket FrP gir større tro på borgerlig regjering”. Jeg ville tilføye …. men mindre tro på borgerlig politikk.

Skal vi få til endringer, bør vi ha et blåblått flertall. I dag er dette fjernere enn det var i vinter, men ikke utenfor rekkevidde. Høyre kan gå ytterligere frem, siden momentum i politikken gjerne varer en stund.

FrP kan reise seg igjen etter et uvanlig dårlig valg, særlig ettersom det i 2013 igjen vil være mulig å bruke innvandringskortet. Effekten av dette vil være avhengig av hva som skjer på dette området fremover, både av hendelser og eventuelle endringer i politikken dersom SV går ut av regjeringen.    

Venstre ligger an til å karre seg over sperregrensen i 2013, og et flertall bestående av de blåblå og Venstre er absolutt realistisk, selv om Venstre ikke vil gå i regjering sammen med FrP. En ren Høyre-regjering kan få til mye dersom den har flertall med disse to, mye mindre dersom den er avhengig av flere partier.

Vesentlige deler av den blåblå reformpolitikken vil ha støtte fra Venstre, om enn i noe utvannet form, siden Venstre i løpet av de siste årene er blitt et tydelig borgerlig parti. Det gjelder blant annet kommunestruktur, flere private og mer konkurranse innenfor skole/helse/velferd, jordbrukspolitikken og kanskje også bistand, selv om reformene her vil få fokus på effektivitet, og mindre på innsparinger. Venstre vil også gå med på moderate skattelettelser, og det er mulig å finne inndekning for dem.    

Alt dette vil KrF blokkere.

En blå regjering avhengig av Venstre vil være verdt det. Den vil føre en vesentlig annerledes politikk enn dagens regjering. En blå regjering avhengig av KrF blir et gjesp og vil falle i 2017.

Det er bra at Hareide vil avklare KrFs standpunkt til regjeringsspørsmålet i 2012, og ikke i 2013. Men spørsmålet er om det kommer noen virkelig avklaring.

Det er dessverre lite sannsynlig at KrF vil orientere seg mot AP, slik partiet har gjort i Trondheim, selv om sjansen øker dersom det rødgrønne regjeringsprosjektet bryter sammen. Det er først og fremst SV som er en torn i øyet for KrF.

Trolig kommer KrF til å si at de gjerne vil delta i en regjering med Høyre og Venstre, men uten FrP, og at denne mindretallsregjeringen vekselvis skal skaffe flertall med FrP og AP. Realiteten — at AP ikke har noen interesse i å hjelpe en slik regjering, og at den derfor vil være helt avhengig av FrP blant annet for å få flertall for sine budsjetter, vil KrF skyve foran seg.

Dersom KrF ligger an til å være vippepartiet i 2013, vil de borgerlige velgerne risikere at bildet er like forvirrende som i 2009, der KrF ikke vil støtte en regjering der FrP er med, og FrP ikke vi støtte en regjering der de selv ikke er med.   (Venstre vil formulere seg mer fleksibelt enn Sponheim gjorde i 2009).

Det er viktig at det raskt etableres et stabilt flertall på meningsmålingene av H, FrP og Venstre. Den ferskeste stortingsmålingen, fra Norfakta, gir de blåblå 78 mandater (men FrPs oppslutning på 19 prosent er det vanskelig å tro på).   Med Venstres 9 gir det et knapt flertall. Mitt tips er at den neste målingen vil ha Høyre nærmere 30 prosent og FrP nærmere 15. Og vi trenger flere slike målinger.

KrF er et marginalt parti i Norge, og inne i en lang dødskamp. Det bør marginaliseres, ikke sitte med nøkkelen til regjeringsmakten.

Twitter: @jasnoen

Fra forsiden