Nyhet

9 av 10 aktive muslimer med innvandrerbakgrunn stemmer rødt

Hadia Tajiks Arbeiderpartiet kan glede seg over fortsatt solid støtte fra ikke-vestlige innvandrere.

Bilde: Flickr/Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet fortsetter å dominere blant ikke-europeiske innvandrere.  I 2017 tok de seks av ti stemmer i denne voksende velgergruppen.

Statistisk Sentralbyrå har i dag offentliggjort en rapport om innvandreres valgadferd ved Stortingsvalget i 2017. I tillegg til den vanlige velgerundersøkelsen er det gjort en egen undersøkelse blant innvandrere for å få tilstrekkelig statistisk grunnlag, slik at antall respondenter med slik bakgrunn er omkring 6500. Det gjør det mulig å bryte tallene ned også på de største opprinnelseslandene.

I 2017 hadde syv prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn, hvorav omtrent ett prosentpoeng er etterkommere. Andelen er omtrent doblet fra 2005, og så sent som i 1981 utgjorde innvandrerne bare en prosent, slik at disse velgergruppene veier stadig tyngre. Høyest er andelen i Oslo, med 20 prosent.

Fortsatt lav valgdeltakelse

Valgdeltakelsen er riktignok noe lavere – omkring 55 prosent mot 80 prosent for øvrige velgere, slik at andelen av avgitte stemmer også er lavere.

Det har vært en jevn, men liten stigning i valgdeltakelsen blant innvandrere fra 2001, men den er fremdeles lavere enn på 1990-tallet, noe SSB forklarer med at innvandrerbefolkningen nå er yngre, og deltakelsen er lavere i yngre aldersgrupper. Norskfødte med innvandrerbakgrunn har omtrent samme valgdeltakelse som sine foreldre.

Innvandrere med alle typer landbakgrunn har lavere valgdeltakelse, men den er nesten like høy blant dem fra vestlige land som blant dem uten innvandrerbakgrunn, noe lavere blant polakker og ungarere, og lavest for ikke-vestlige land.

Men i den siste gruppen er det også betydelige variasjoner. Blant pakistanere har den økt jevnt de siste årene til 61 prosent, det samme gjelder somaliere, som har kommet opp i 60 prosent, mens irakere ligger på 50 prosent og vietnamesere, som på andre måter fremstår som ganske godt integrerte, ligger på 49 prosent.

Ikke-vestlige til Arbeiderpartiet

Som i undersøkelser av tidligere valg er det en påfallende forskjell i partivalgene etter hvilken region innvandrerne stammer fra. Arbeiderpartiet fortsetter, på tross av et dårlig valg i 2017, å dominere blant dem som kommer fra Afrika, Asia og Latin-Amerika, denne gangen med 59 prosent av stemmene. I perioden 2011-17 har partiet ligget mellom 54 og 61 prosent i denne gruppen.

AP gjør det særlig skarpt blant pakistanere, med 71 prosent, men også blant gruppene som har vokst sterkt de senere år – somaliere (68), irakere (67), afghanere (79). (Det er foreløpig få syrere med stemmerett i stortingsvalg).

SV og Rødt er også overrepresentert her, med henholdsvis 4 og 9 prosentpoeng. Rødt gjør det særlig sterkt blant iranere, irakere og tyrkere, SV særlig bra blant somaliere, iranere og bosniere.

Muslimer stemmer AP

En stor del av de ikke-vestlige innvandrerne er muslimer, og derfor er det ikke overraskende at bildet er lignende når det brytes ned på religion. Her er gruppen delt i lite aktive og aktive. Blant aktive muslimer skårer AP 77 prosent, blant lite aktive 65 prosent. Rødt og SV gjør det omtrent likt i de to gruppene, med henholdsvis 5 og 11-12 prosent. Vi ser at venstresidens partier tar hele 90 prosent av aktive muslimer, 82 prosent av de lite aktive.

Blant innvandreres etterkommere er velgernes rødtone skarpere. Blant aktive muslimer her får AP «bare» 63 prosent, mens 9 og 18 prosent stemmer Rødt og SV.

En del av innvandrerbefolkningen er kristne, og her skårer KrF godt blant den aktive delen, med 15 prosent.

Thai-kvinner til høyre

Frp gjorde det bedre blant ikke-vestlige innvandrere enn man kanskje kunne forvente, med 7 prosent oppslutning. Men dette skyldes at de skårer særlig høyt blant kvinner fra Filippinene og Thailand, nærmere 30 prosent. Og det er ikke bare velgergrupper som stemmer til venstre som vokser sterkt. Antall stemmeberettigede fra disse to landene økte fra snaue 3.000 i 1997 til snaue 17.000 i 2017. (Høyre gjør det også bra her).

Høyre gjorde det uvanlig bra blant ikke-vestlige i 2013, med en oppslutning nær det samlede resultatet for partiet, men i de andre tre av de siste fire valgene har Høyre skåret 12-13 prosent. Partiet gjør det imidlertid bedre blant høyt utdannede herfra, med 18 prosent, mens Arbeiderpartiet skårer 48 prosent.

Europeere omtrent som ikke-innvandrere

Blant dem med bakgrunn fra Vest-Europa er resultatet nesten påfallende likt dem uten innvandrerbakgrunn.  Senterpartiet gjør det mye dårligere, MDG noe bedre, men ellers er det små forskjeller.

Blant øst-europeerne fra EU-land er mønsteret ganske likt vest-europeere, men Frp gjør det svært godt her, mens Høyre gjør det noe dårligere. I Oslo tok Frp hele 43 prosent av dem med slik bakgrunn.

Les også om hvordan disse velgernes holdninger ligger klart mindre til venstre enn deres stemmegivning. 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden