Noen legger skumle planer

Mistroen til myndighetene, ikke minst på høyresiden, er så stor i mange land at den gir grobunn for en rik flora av konspirasjonsteorier. Mange er vanskelige å utrydde, særlig dersom de dreier seg om jøder.

Publisert Sist oppdatert

Konspirasjonsteorier har vært utbredt til alle tider, men først i moderne tid finnes det målinger som kan si oss noe om omfanget, og nedenfor har jeg samlet et utvalg av slike. En liten andel i alle land vil tro på de merkeligste ting, men når andelen stiger til en femtedel, fjerdedel eller mer er det alvorlig, og gjerne et symptom på grunnleggende mistillit til myndigheter og medier. Og som vi skal se, er dette ofte tilfellet.

Slike målinger er ikke presise, fordi spørsmålene som stilles er kontroversielle. Da øker tvilen om svarene gjenspeiler virkeligheten. Noen respondenter kan reagere med å tulle litt. For eksempel er det litt vanskelig å tro at det faktisk er fire prosent av amerikanerne som mener at verden styres av reptiler som skifter utseende, slik de svarte i en PPP-måling i 2013. Andre kan skjule hva de faktisk mener, som når en stor andel muslimer ikke vil uttale seg om holocaust.

Jeg bruker ikke plass på å underbygge at det jeg beskriver som konspirasjonsteorier, faktisk er det, og ikke kan være sant. Teorier der det kan være rimelig grunn til tvil, som hva Bush-administrasjonen trodde de visste om Saddams masseødeleggelsesvåpen, er utelatt. Men når fornuftige mennesker kan være mindre enn 100 prosent sikre, som Kennedy-mordet og terrorangrepet i USA i 2001, men der det likevel er god grunn til å tro at alternative forklaringer ikke holder, er sakene med.

I målingene nedenfor er USA og Europa overrepresentert. Det kan skape et falskt inntrykk av at slike teorier er mer utbredt der. Men det er altså fordi jeg har funnet få målinger fra andre verdensdeler.

Myndighetene manipulerer

La oss starte med amerikanerne, som har lange tradisjoner med å mistro de sentrale myndighetene. I 2016 la Chapman University til noen spørsmål om konspirasjoner i sin årlige måling om hva amerikanerne frykter. Det ble spurt om myndighetene skjulte sannheten på ulike områder. Over 54 prosent var enige eller sterkt enige i at dette gjaldt terrorangrepene i 2001, omtrent halvparten mente det gjaldt mordet på Kennedy, og hele 33 prosent svarte bekreftende angående planene for en verdensomspennende regjering.

Ifop fant i desember 2017 at 16 prosent av franskmennene ikke tror på månelandingen.

I denne undersøkelsen fant de at troen på konspirasjonsteorier er sterkest blant republikanere, de med lav utdanning og lav inntekt, og de som sjelden går i kirken eller tilsvarende. Overvekt av republikanere, lav inntekt og utdanning er trekk som går igjen i mange, men ikke alle de målingene nedenfor som bryter ned tallene på undergrupper.

Falsk månelanding

Det har helt fra starten versert konspirasjonsteorier om USAs største prestisjeprosjekt på 1960-tallet, månelandingen i 1969. Men ikke særlig mange amerikanere tror den ikke var reell − bare 6 prosent i en CNN-måling i 1995, og det samme i en Gallup-måling i 1999. I en PPP-måling fra 2013 var andelen 7 prosent. I en Vanity Fair-måling fra 2015 er andelen riktignok 14 prosent. Og det er fremdeles, ifølge målingen til Chapman University nevnt ovenfor, hele 43 prosent som mener at myndighetene skjuler opplysninger om møter med utenomjordiske vesener.

Mistroen til månelandingen ser ut til å være noe større utenfor USAs grenser. I en artikkel i Popular Mechanics i 2015 vises det for eksempel til en måling der 40 prosent av russerne ikke tror at amerikanerne satte foten på Månen. I en annen russisk undersøkelse fra 2000, utført av Public Opinion Foundation, svarte 28 prosent at de ikke trodde på dette. YouGov fant i 2012 at 12 prosent av britene ikke trodde månelandingen skjedde, altså mer enn de fleste amerikanske målinger, mens en YouGov-måling fra mars 2016 viser at 9 prosent av britene tror at mennesker har hatt kontakt med utenomjordiske, og at dette er skjult for almenheten, altså betydelig mindre enn i USA. Ifop fant i desember 2017 at 16 prosent av franskmennene ikke tror på månelandingen.

Oswald var ikke alene

Til denne dag er det bare et mindretall blant amerikanerne som tror at Lee Harvey Oswald alene sto bak mordet på John F. Kennedy i 1963, selv om dette er resultatet av rettssaker og flere granskninger. Senest i oktober i 2017 ble de siste offentlige dokumentene om saken frigjort, men fremdeles med skjulte biter, slik at det gjenstår rom for å spekulere. På samme tid viste en måling fra SurveyMonkey at bare 33 prosent tror Oswald handlet alene. Blant etniske minoriteter og lavt utdannede er andelen enda lavere. Bare i en eneste undergruppe – hvite med høyere utdanning – er det et flertall som tror det. Troen på at Oswald handlet alene er likevel økende. Ikke siden 1966 har den vært høyere.

En Ifop-måling fra desember 2017 viser for øvrig at 54 prosent av franskmennene tror at CIA var involvert i mordet.

Mordet på Martin Luther King i 1968 førte til lignende spekulasjoner som Kennedy-mordet. Også her har troen på at det sto en mann bak økt med tiden, og i den siste målingen jeg kjenner om saken, for CNN i 2008, svarte 33 prosent dette, mens et flertall på 55 prosent fremdeles trodde at det lå en konspirasjon bak. Her har det hele tiden vært en voldsom raseforskjell i svarene. I CNNs måling trodde 88 prosent av de svarte at det dreide seg om en konspirasjon. Bak dette ligger en grunnleggende mistro til at det amerikanske rettssystemet yter den svarte befolkningen rettferdighet.

Diana drept av etterretningstjenesten

Britene har også sine teorier om prinsesse Dianas død. I en YouGov-måling fra september 2013 er det bare 41 prosent som svarer at de tror det var en ulykke, mens 33 prosent sier at hun sannsynligvis ble myrdet, og 25 prosent tror at etterretningsorganisasjonen MI6 var involvert, mens 16 prosent peker på en annen hemmelig tjeneste – SAS. Dette er økning fra året før, da 24 prosent sa at de trodde hun ble myrdet. En GfK-måling for BBC i 2006 ga lignende tall, – bare 43 prosent oppga at det var en ulykke.

I 2009 hadde bare 46 prosent av amerikanerne avvist at hennes død var et resultat av en konspirasjon i en undersøkelse fra Scripps Howard. I en ny undersøkelse, Medborgerundersøkelsen under programmet "Political Ideology and Conspiracy Mentality”, er også nordmenn spurt. Drøyt 4 prosent er sikre på at Diana ble drept av britisk etterretning, mens ytterligere 5 prosent er ganske sikre eller mener at det kanskje er noe i det.

Bush lot 9/11 skje

Richard J. Hofstadters klassiske essay “The Paranoid Style in American Politics” identifiserer en lang tradisjon med konspiratorisk tenkning på høyresiden, men den er ikke begrenset til dem. Det avhenger også av hvilket parti som sitter ved makten og kan mistros.

Synet på Kennedy-mordet er ikke farget av politisk ståsted, i den forstand at demokrater og republikanerne skårer ganske likt. Kanskje skyldes den manglende forskjellen at hendelsen ligger så langt bak i tid, eller at en demokrat ble myrdet.

I dette årtusenet finner vi derimot en voldsom politisk skjevhet i synet på flere konspirasjonsteorier. Demokrater har vært klart overrepresentert blant dem som tror at Bush-administrasjonen var involvert i terrorangrepene den 11. september 2001, enten ved selv å stå bak dem, eller ved å vite om dem på forhånd uten å stoppe dem.

En måling fra Ohio University / Scripps Howard i 2006 viste at 23 prosent av demokratene mente at det var svært sannsynlig at føderale myndigheter enten hjalp til eller lot være å stoppe angrepene, fordi de ønsket å gå til krig i Midt-Østen. Ytterligere 28 prosent sa at dette var noe sannsynlig. Blant republikanerne svarte 18 prosent at det var noe eller svært sannsynlig. I 2007 viste en Rasmussen-måling at 35 prosent av demokratene trodde Bush visste om angrepene på forhånd, mot 11 prosent av republikanerne. I en PPP-måling i september 2009 svarte 25 prosent av demokratene og 6 prosent av republikanerne at Bush lot angrepene skje for å kunne gå til krig.

Nyere målinger viser at forskjellen mellom republikanere og demokrater er blitt mindre. Dette er dermed også et eksempel på at ettersom tiden går, mister slike saker noe av sitt partipolitiske preg. I en PPP-måling fra 2013 svarte 13 prosent av Obama-velgerne og 8 prosent av Romney-velgerne at myndighetene lot terrorangrepene skje. I YouGov-målingen fra desember 2016 er det 26 prosent av demokratiske velgere som tror at den amerikanske regjeringen sannsynligvis eller helt sikkert hjalp til med å planlegge angrepene, og 21 prosent av republikanerne.

Men republikanernes utbredte mistro til Obama spilte nok inn da 21 prosent av republikanerne (og 9 prosent av demokratene) i oktober 2013 svarte bekreftende i en PPP-måling på at amerikanske myndigheter fra tid til annen arrangerer såkalte ”falsk flagg”-operasjoner, der de står bak terror og skylder på andre. Dette kan ses som et speilbilde av demokratenes mistro til Bush.

Kenyaneren Obama

Republikanere er på sin side kraftig overrepresentert blant dem som mener at Barack Obama ikke er født i USA, og dermed ikke kunne velges som president. Fødselsattesten og beretningene om hans tidlige år er følgelig forfalsket. Som kjent er dette en påstand som den sittende presidenten mange ganger har stilt seg bak, før han i september 2016 avkreftet det. Målingene har spriket en del over tid, men et stort mindretall eller et flertall av republikanske velgere har ment at Obama ikke er født i USA.

Blant Trumps velgere svarte 14 prosent at de mente Clinton var knyttet til en sexring.

Denne oppfatningen ser ut til å ha blitt forsterket frem mot valget i 2016, da Trump-kampanjen mobiliserte rundt hvit identitet. En PPP-måling fra mai 2016 viste at bare 23 prosent av dem som var positive til Trump, trodde at Obama var født i USA, og at 65 prosent mente at han var muslim. I en SurveyMonkey-måling i juni og juli 2016 var det bare 28 prosent av republikanerne som var sikre på at Obama var født i USA. I desember samme år viste en YouGov-måling at 52 prosent av republikanerne mente at Obama sikkert eller sannsynligvis var født i Kenya, men også 20 prosent av demokratene mente dette.

Pedo-Clinton

Det kan altså se ut som om konspirasjonsteorier blir mindre partipolitisk tilknyttet over tid, men midt i opprivende politiske strider kan troen på gamle teorier øke, og nye og potente teorier oppstå. En av de styggeste historiene i 2016-valgkampen var ryktene, særlig på nettet, om at Clinton-kampanjen skulle være involvert i en kriminell gruppe som drev med formidling av barn til pedofile fra et pizzeria, også kjent som pizzagate. Dette skulle være omtalt i kodet form i hackede e-poster fra Clintons valgkampleder John Podesta. Blant dem som spredde ryktene, var Trumps senere avgåtte sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og hans sønn.

I en YouGov-måling fra desember 2016, altså etter valget, var det hele 46 prosent av Trump-velgerne (og 17 prosent av Clinton-velgerne) som mente at det sannsynligvis eller helt sikkert var sant at e-postene omtalte dette. Det betyr ikke nødvendigvis at Clinton faktisk var involvert i en pedofil ring. Men PPP stilte et mer direkte spørsmål samme måned. Blant Trumps velgere svarte 14 prosent at de mente Clinton var knyttet til en slik sexring, mens 32 prosent var usikre. Nesten halvparten ville altså ikke avvise denne åpenbare og hårreisende påstanden. Så kan man også lure på hvorfor fem prosent av Clintons velgere trodde på påstanden – og stemte på henne likevel.

Valg manipuleres

Både i den amerikanske presidentvalgkampen og etterpå har det vært mye fokus på russiske myndigheters forsøk på å påvirke valget. Hittil har ingen kunnet påvise at russerne faktisk har bidratt til juks med selve avstemningen og opptellingen, primært gjennom å hacke avstemningsutstyret. Likevel trodde i desember 2016 halvparten av Clintons velgere i en YouGov-måling at de hadde gjort nettopp det.

Foran EU-avstemningen i Storbritannia i 2016 trodde et stort mindretall at resultatet ville bli forfalsket eller utilbørlig påvirket. I en YouGov-måling en uke før avstemningen svarte 21 prosent, og 28 prosent av de som ville stemme for å forlate EU, at etterretningstjenesten MI5 arbeidet sammen med regjeringen for å stoppe en utmelding. Hele 46 prosent av leave-velgerne trodde at avstemningen ville bli ”fikset”.

Chemtrails

En gjenganger på norske konspirasjonssider og online over hele verden er såkalte chemtrails: at fly slipper ut gasser som et ledd i et hemmelig statlig program for å påvirke klimaet eller av andre mystiske årsaker. Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund er en av dem som mener dette skjer. Ifølge Kantar TNSs undersøkelse for Norges forskningsråd fra juni 2017 er bare 1 prosent av hans landsmenn helt sikre på dette, mens 2 prosent mener det er ganske sannsynlig og 5 prosent noe sannsynlig. Senterpartiets og FrPs velgere er minst villige til å avvise det helt.

En YouGov-måling fra oktober 2016 viser at 10 prosent av amerikanerne tror fast på chemtrails-konspirasjonen, mens ytterligere 20–30 prosent mener det kan være riktig. I 2013 sa en av tre grekere at de trodde på chemtrails. Flyvåpenet ble tvunget til å utstede en erklæring om at de ikke drev med noe slikt.

I Frankrike var det 17 prosent i Ifops måling i desember 2017 som trodde at USA har utviklet et hemmelig våpen for å utløse naturkatastrofer som orkaner, jordskjelv og tsunamier. Hele 31 prosent av National Fronts velgere, som generelt er sterkt antiamerikanske, trodde på dette.

AIDS våpen mot svarte

Konspirasjonsteoriene rundt AIDS har vært mange og vanskelige å utrydde. Den mest ytterliggående har vært at AIDS er skapt av amerikanske eller andre vestlige myndigheter for å utrydde svarte. Teorien er spredd både av KGB, nobelprisvinner Wangari Maathai og en sør-afrikansk helseminister, Manto Tshabalala-Msimang. (I en periode benektet hennes president Thabo Mbeki at HIV fantes.)

En rekke målinger refereres i en forskningsartikkel av Nicoli Nattrass fra 2013. Blant svarte i USA har oppfatningen om at AIDS er skapt for å ramme svarte, vært utbredt. Mellom en fjerdedel og en tredjedel svarer bekreftende i de fleste av disse målingene, men det finnes også lavere og høyere andeler. Blant hvite er andelen noe lavere. En YouGov-undersøkelse fra 2013 ga som resultat at 12 prosent av de spurte trodde at AIDS var utviklet av CIA, mens ytterligere 37 prosent var usikre. I Chapman Universitys undersøkelse fra i fjor er det 30 prosent som mener den amerikanske regjeringen skjuler noe om opphavet til AIDS.

Blant unge svarte i Cape Town svarte 16 prosent i 2009 at AIDS var oppfunnet for å drepe svarte. Men i en undersøkelse blant unge i Soweto i 2015 var andelen som trodde på ulike konspiratoriske opphav, under 9 prosent.

I Frankrike svarte 32 prosent i desember 2017 (Ifop) at AIDS ble skapt i et laboratorium og testet ut på afrikanere. Over 40 prosent av velgerne til ytre venstre, De Grønne og Nasjonal Front trodde dette.

Tvillingtårnene inside job

Vi har sett at betydelige andeler av amerikanerne mistror sine egne myndigheter. Det gjelder også store deler av den internasjonale opinionen. I grøderik jord faller særlig teorier om at amerikanerne orkestrerer hendelser for å skape påskudd for militær intervensjon i andre land.

I 2003 viste en Forsa-måling at en av fem tyskere mente at amerikanske myndigheter selv kunne ha stått bak terroraksjonen i 2001. Blant dem under 30 år var andelen 31 prosent. I 2011 viste en måling tatt opp for BBC at 14 prosent av britene mente at amerikanske myndigheter var involvert i en konspirasjon rundt 9/11.

I Hellas, som skårer høyt på de fleste konspirasjonsteorier, viste en måling for University of Macedonia i 2014 at 59 prosent mente angrepet var organisert av amerikanske myndigheter. I samme måling svarte forøvrig 69 prosent at en kur for kreft var funnet, men ble holdt skjult. (Blant amerikanere var det 37 prosent som svarte noe lignende i en YouGov-undersøkelse i 2013.)

I Frankrike er det 31 prosent som mener at al-Qaeda og ISIS er manipulert av vestlig etterretning, ifølge Ifop-målingen i desember 2017. Det er flest på ytterfløyene – Melenchons og Le Pens partier, henholdsvis 38 og 39 prosent, som tror dette. Bare 6 prosent trodde at amerikanske myndigheter sto bak angrepene i 2001, men ytterligere 29 prosent mente at noen hos myndighetene var informert, men lot angrepene skje for å rettferdiggjøre krig i Afghanistan og Irak. I dette spørsmålet var ikke ytre venstre overrepresentert, med det var Nasjonal Front, der henholdsvis 12 og 33 prosent svarte bekreftende.

I Norge viser Kantar TNSs undersøkelse for Forskningsrådet i juni 2017 at 7 prosent er helt enig i at vi aldri får vite hva som egentlig skjedde da tvillingtårnene falt, mens 20 prosent er ganske enig. Skepsisen er ganske likt fordelt mellom de ulike partiers velgere, men er minst hos Venstres og MDGs.

Muslimer benekter al-Qaidas ansvar

Men det er først og fremst i muslimske land at det benektes at al-Qaida sto bak angrepene. World Public Opinion utførte en måling i 17 land i 2008 som blant annet viste at i Jordan og Egypt var det henholdsvis 11 og 16 prosent som mente al-Qaida sto bak terrorangrepet, mens tilsvarende andeler (17 og 12 prosent) pekte på amerikanske myndigheter og 31 og 43 prosent på Israel. I Tyrkia pekte 36 prosent på amerikanerne, og i Tyskland 23 prosent.

I en Pew-undersøkelse fra 2011 tatt opp blant muslimer i åtte land varierer andelen som tror al-Qaida sto bak, fra 9 prosent i Tyrkia til 28 prosent i Libanon. Sammenlignet med en undersøkelse fra 2006 var det en klar nedgang i andelen som trodde arabere sto bak, i fire av fem land, spesielt i Jordan og Egypt.

Og dette er ikke begrenset til muslimske land. Policy Exchange offentliggjorde i desember 2016 en måling blant britiske muslimer. Her er det hele 52 prosent som sier at de ikke vet hvem som sto bak 9/11, en så høy andel at man kan mistenke at mange svarer taktisk. Bare 4 prosent sier at det var al-Qaida, 7 prosent jødene og 31 prosent amerikanske myndigheter. Blant andre briter er svarene mer ”normale”, det vil si at 71 prosent svarer al-Qaida og 10 prosent amerikanske myndigheter. Dette er enda verre tall enn i Pew-undersøkelsen fra 2006, der 17 prosent av britiske muslimer svarte at arabere sto bak angrepet. Blant spanske, franske og tyske muslimer var andelen høyere, mellom 33 og 48 prosent, men altså i ingen tilfeller mer enn halvparten.

Holocaust misbrukes

Vi ser at Israel pekes på av mange i muslimske land som gjerningsmennene bak terroren i USA. Og en artikkel om konspirasjonstenkning uten jødene er nesten utenkelig. Først er det verdt å minne om at Israel og jødene ikke er det samme, selv om det for mange respondenter i undersøkelsene ikke er et markant skille.

Og for det andre kan ikke alle negative holdninger, selv om de måtte være fordomsfulle, plasseres i gruppen konspirasjoner. Holocaustsenterets undersøkelse fra 2017 om holdninger til jøder (og muslimer) kartlegger antisemittisme, men spør også konkret om holocaust. La meg nøye meg med dette, samt hvorvidt jødene står bak verdens kriger og er involvert i en global konspirasjon.

I Holocaustsenterets undersøkelse svarer 22 prosent av nordmennene at jøder utnytter Holocaust til sin fordel − de mener at dette stemmer nokså godt eller helt. Blant muslimer er andelen 30 prosent, altså ikke dramatisk høyere. Det er riktignok to og en halv ganger så mange muslimer som sier at dette stemmer helt. Holocaustsenteret viser også til en europeisk undersøkelse fra åtte europeiske land der i gjennomsnitt 37 prosent svarer bekreftende på dette spørsmålet.

Holocaust overdrives

Den jødiske organisasjonen Anti-Defamation League gjorde i 2014 en undersøkelse av anti-semittisme i 100 land, inkludert kunnskap om og holdninger til holocaust. I Vest-Europa var det 94 prosent som svarte at de hadde kjennskap til holocaust, og 77 prosent som både hadde kjennskap til og mente at fenomenet er riktig beskrevet ”by history”.

I Midt-Østen og Nord-Afrika, altså islams kjerneområder, var det bare 8 prosent som både hadde kjennskap til holocaust og mente de var riktig beskrevet. Det er altså en forsvinnende liten del som tror på den beretningen om holocaust som vi lærer i norske skoler.

Når undersøkelsen deles inn etter religion, svarer 10 prosent av muslimene under 65 år, og 11 prosent av hinduene, at holocaust er en myte (blant dem som sier de kjenner til holocaust). Dette er altså ikke noe særlig utbredt syn. Men ytterligere 51 og 48 prosent svarer at antallet jøder som døde, er blitt grovt overdrevet. Blant kristne benekter 2 prosent holocaust, og 22 prosent sier antall døde er grovt overdrevet. I Norge er andelen 1 og 5 prosent i ADL-undersøkelsen.

Blant tyske muslimer tror 56 prosent at jødenes står bak de fleste kriger.

I en Ifop-måling fra september 2014 svarer svært få franskmenn at holocaust er en myte eller at dødstallene er sterkt overdrevet, til sammen 3 prosent. Blant Nasjonal Fronts velgere var det 9 prosent, og blant franske muslimer 5 prosent.

Jødene starter krigene

På spørsmål om jødene står bak mesteparten av verdens kriger, en sentral del av den påståtte jødiske verdenskonspirasjonen, svarer et flertall i ADL-undersøkelsen ja i de fleste muslimske land – fra 52 prosent i Tyrkia via 66 prosent i Egypt til 79 prosent i Algerie. I Vest-Europa er andelene mye lavere på dette spørsmålet. I en oppfølgingsundersøkelse i 19 land i 2015 er svarene i noen land delt på religion. 14 prosent av tyske kristne gir jødene skylden for krigene, noe som er temmelig høyt gitt landets egen historie. Blant tyske muslimer tror 56 prosent av jødenes står bak de fleste kriger. I Frankrike er tallene for befolkningen i sin helhet og landets muslimer henholdsvis 6 og 24 prosent, i Italia 12 og 32 prosent, og i Storbritannia 6 og 36 prosent.

Russland har en lang historie med anti-semittisme, uten at det har vært noe vesentlig offentlig oppgjør med dette. Da skulle man tro at anti-jødiske konspirasjonsteorier er mer utbredt der enn i for eksempel Tyskland. Men slik ser det ikke ut i de få målingene som dekker dette. Hos ADL mener 12 prosent av russerne at jødene står bak de fleste kriger i 2015-undersøkelsen. En måling utført i 2015 av Lavada-senteret for Den Russiske Jødiske Kongressen (JRC) ga ikke spesielt høye utslag for anti-semittisme. Det var 14 prosent som svarte bekreftende på at jødene har mesteparten av skylden for lidelsene og undertrykkelsen under det kommunistiske styret.

Global jødisk konspirasjon

Andelen som tror på ”en global sionistisk konspirasjon” i Russland har imidlertid økt gradvis fra 7 prosent i 1990 til 16 prosent i 2015. I Frankrike var det samme andel, 16 prosent, som trodde på en global jødisk konspirasjon, ifølge en Ifop-måling i september 2014. Blant Nasjonal Fronts velgere var andelen hele 37 prosent, og blant franske muslimer 44 prosent.

Holocaust-senterets måling fra 2017 har et lignende spørsmål – om ”verdens jøder jobber i det skjulte for å fremme jødiske interesser”, Da svarte 13 prosent av nordmennene at dette stemte helt eller nokså godt, en nedgang fra 19 prosent i 2011. Blant norske muslimer svarte 28 prosent bekreftende.

I den franske undersøkelsen ga ”bare” 6 prosent jødene skylden for den økonomiske krisen – 13 prosent blant franske muslimer.

Muslimene tar over Europa

Mens mange i århundrer har vært opptatt av jødenes makt og plan om verdensherredømme, har det i de senere år også kommet lignende teorier om muslimene blant en del i Vesten. I Holocaust-senterets undersøkelse fra 2017 er det 14 prosent som sier at påstanden om at muslimene ønsker å ta over Europa stemmer helt, mens ytterligere 17 prosent mener at den stemmer nokså god.

Et tilstøtende fenomen er at mange tror at myndighetene i Vesten bevisst driver en snikislamisering av samfunnet. En YouGov-undersøkelse fra mai 2016 viser at 41 prosent av britene tror at myndighetene bevisst skjuler hvor mange innvandrere som bor i landet. Ifop-målingen fra desember 2017 viser at 48 prosent av franskmennene tror at politikerne, mediene og de intellektuelle elitene bruker innvandring til å erstatte en sivilisasjon med en annen. Blant Nasjonal Fronts velgere er andelen ikke overraskende hele 78 prosent.

Muslimenes andel av befolkningen øker riktignok i mange land, men når befolkningen blir spurt om hvor stor andel i deres eget land som er muslimer, overdriver de voldsomt. Ipsos-Mori undersøkte dette i 40 land i 2016. Verst var det i Frankrike, der befolkningens anslag var 31 prosent, mens det faktisk er bare 7,5 prosent. Tyskland er ikke mye bedre, med henholdsvis 21 og 5 prosent. I Norge var anslaget 12 prosent, mot faktisk snaue 4. De to eneste landene som undervurderte andelen muslimer er Tyrkia og Indonesia, så der er det innslaget av andre minoriteter som overdrives.

Illuminati mistet kraften

Konspirasjonsteorier knyttet til egne og andre lands myndigheter, og til jødene, synes vanskelige å utrydde. Men noen forsvinner, eller dyttes i hvert fall ut til ytterkantene. På nettet kan vi fremdeles finne teorier om den store makten til frimurerne og Illuminati, men i en undersøkelse Joseph Uscinski gjorde i 2012 fant han ikke en eneste amerikaner som fremdeles trodde at de kontrollerte politikken.

Kanskje vil troen på at Obama er en muslim fra Kenya, eller at russerne hacket det amerikanske valget også forsvinne etter hvert. Men i mellomtiden har nok andre konspirasjonsteorier tatt deres plass.

Artikkelen er hentet fra Minerva nr. 1/2018.

Powered by Labrador CMS