Mediekritikk

Å bli eller ikke bli

Tror du de som vil bli i EU har et klart overtak i Storbritannia? Da baserer du deg trolig på telefonmålinger. Tror du det er helt jevnt? Da har du trolig din informasjon fra nettmålinger.

Tror du de som vil bli i EU har et klart overtak i Storbritannia? Da baserer du deg trolig på telefonmålinger. Tror du det er helt jevnt? Da har du trolig din informasjon fra nettmålinger.

Folkeavstemningen om britisk uttreden av EU den 23. juni vekker stor oppmerksomhet også i norske medier. Det vises ofte til meningsmålinger – noen ganger at de er helt jevne, andre ganger at ja-siden leder ganske klart.

NTB viser den 21. februar til en enkelt måling, som gir bli-siden et forsprang på 48-33 og dette gjentas i en melding 22. februar. Klassekampen bygger på denne enkeltmålingen i sin lederartikkel 23. februar.

NRKs Simon Skjelbostad Yset og Storbritannia-korrespondent Espen Aas konkluderer på sin side 23. februar med at landet er ”delt på midten”, og videre at ”meningsmålingene de siste månedene viser vekslende flertall til begge sider.” Her er det linket til YouGovs internettmålinger, intet annet. Den 18. februar skrev Espen Aas: ”Selv om flere meningsmålinger i det siste har gitt forsprang til nei-siden, er det svært mange usikre velgere.”

I dag viser NTB til en YouGov-måling som gir dødt løp, men der forlat-siden har falt betydelig siden starten av måneden.

Jeg kan ikke huske å ha observert i norske medier at noen har tatt seg tid til å forklare den store og systematiske forskjellen mellom telefon-målinger og nettmålinger. Det har over lenger tid vært en klar forskjell her: Nettmålingene er svært jevne, telefonmålingene klart positiv for bli-siden. Tabellen nedenfor viser alle årets målinger.

brexit 240216

Som vi ser var den forrige YouGov-målingen uvanlig sterk for bli-siden, slik at endringen til den ferskeste like gjerne kan være en normalisering enn gjenspeile reelle endringer.

Daily Telegraph skrev om fenomenet forleden, og figuren nedenfor som illustrerer den systematiske forskjellen er hentet derfra.

brexit polls

Telegraph skriver:

“So far, all of the phone polls on Britain’s membership of the EU suggest more people will vote to remain in the EU – and by a significant margin. What’s more, every poll conducted so far which suggests that the Brexit campaign will win, has been carried out online.”

Og hvordan forklares den systematiske forskjellen?

“So why the big discrepancy? Because online polls tend to attract people who are far more invested in politics than the normal voter, and those people tend to have much stronger opinions on the EU.

ComRes says: «At a referendum, there is a much more low information electorate, making any polling about the issue particularly sensitive to differences in the political engagement of the sample being surveyed.

“This engagement gap makes little difference if you are responding occasionally about your opinions of satellite TV or your favourite chocolate bar, but on controversial subjects like the EU, where a minority hold their opinions strongly and the rest are less committed, it can make a crucial difference.”

Matthew Goodwin ved London School of Economics har også skrevet om fenomenet:

“One possibility is that the polls are being influenced by something called ‘social desirability bias’ – which leads some voters to give pollsters an answer that they think is socially desirable (even if this is not their actual view!) People might not have a problem admitting their desire for Brexit online, but they might be more hesitant when there is another person on the end of the telephone. This might be contributing to the strong lead for Remain in the telephone polls and the fact that these polls report a lower number of undecided voters. Who wants to admit that they don’t have a view? (…)

As one pollster, Adam Drummond, recently reflected: “It is possible that the same thing as happened in the general election with young people is happening again with online polls over-representing the easiest over-65s to reach on panels who happen to be more pro-Brexit than the rest of their age group”.

If this is the case, with online samples over-representing more Brexit-minded older Britons, then alongside the evidence in telephone polls it could suggest that Remain has an edge.”

Under folkeavstemningen om det britiske valgsystemet i 2011 traff telefonmålinger godt, mens nettmålingene bommet kraftig.

Jeg har ikke til hensikt å vurdere hvilke målinger som er “best”. Men gitt den store forskjellen basert på innhentingsmetode, bør pressen gjøre oppmerksom på dette, og være forsiktige med å trekke konklusjoner basert på enkeltmålinger – noe som alltid frarådes, men som er ekstra viktig med denne systematiske forskjellen mellom telefon- og nettmålinger.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden