Nyhet

– Har seg selv å takke for 8.mars-nederlaget

– Det er ingen hemmelighet at flertallet av landets feminister ligger til venstre, sier Rødt-medlem Kari Kristensen.

Bilde: Rødt nytt/ Wikimedia Commons / CC BY 2,0

Kritikere mener Unge Venstres og borgerlige partier har gjort lite for å organisere seg og samle nok stemmer til paroler i 8.mars-toget.

– Vi skal ikke måtte kjempe om feminismen, men heller kjempe sammen for den inkluderende feminismen, sier Ane Breivik i Unge Venstres internasjonale utvalg.

Årets paroler for 8.mars-toget er klare i en rekke norske byer. Men i år, som tidligere, føler ikke Unge Venstre seg velkommen i kvinnebevegelsen, verken i prosessen eller på parolemøtene.

I en kronikk hos Minerva skriver Ane Breivik og Oda Scheel i Unge Venstre at 8.mars er en «kampdag for de få». De mener kvinnedagen slik den markeres i Norge i dag kun et forbeholdt en liten gruppe som har redefinert begrepet feminisme, som ekskluderer kvinner som utøver sin feminisme ulikt. De refererer særlig til organiseringen i forkant og det at det alltid kommer flere paroler de ikke kan stille seg bak.

– Parolemøtene er lite samlende på sentrum- og høyresiden, og det mener jeg er problematisk fordi man skulle trodd de som deltar på parolemøtene i forkant av 8. mars ville vært mer interessert i å vedta paroler som evner å være bredt politisk samlende for større deler av befolkningen, utdyper Breivik til Minerva.

Lite samlende

Breivik reagerer på flere av parolene som ble stemt frem på Oslo-møtet forrige helg.

#metoo-parolen viser at feministene kan stå samlet, sier Ane Breivik fra Unge Venstre.

– Jeg har vanskeligheter med å se relevansen av paroler som «stans av all våpeneksport» eller «sekstimersdagen» eller «ja til offentlig AFP». Selvfølgelig er 8. mars en politisk dag, men det finnes mye feministisk politikk som er mer samlende enn som så, sier hun, og trekker frem #metoo-parolen som det fremste eksemplet på en sak som viser at alle feminister kan stå samlet.

– I #metoo ytret tusenvis av kvinner og menn seg om egne opplevelser av seksuell trakassering, og satte lys på systematikken i det hele, hvilket er både dagsaktuelt og lett for mange å gjenkjenne seg i, sier hun.

Stormfulle møter

Dette er ikke første gang Unge Venstres medlemmer har ytret at de føler seg lite velkomne. For to år siden forlot unge representanter parolemøtet i Oslo fordi de følte seg sjikanert etter å ha forsvart legalisering av sexkjøp, hvor Kari Jaquesson kom med det kjente utspillet av å spørre en 17-åring om hun hadde «forsøkt å suge pikk ti ganger.»

–  Måten vi ble referert til opplevde jeg som ekstremt ubehagelig. Jeg var 15 år gammel, og en taler refererte til oss som «horer».

I år, som for to år siden, er det sexkjøpsloven det strides mest om, men under årets parolemøte i Oslo forsøkte også FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og PION, Sexarbeidernes interesseorganisasjon, å få gjennomslag for paroleforslaget «Sexworkers and trans rights = feminism».

Forslaget ble nedstemt av flertallet på parolemøtet, og Unge Venstre synes det er rart at ikke flere støtter opp om forslaget.

– Dette handler om grunnleggende rettigheter. Jeg mener vi trenger en feministisk bevegelser som favner de mest sårbare blant oss til fordel for parolen om at prostitusjon er slaveri – en parole som umyndiggjør sexarbeidere på bakgrunn på hvilke begreper de har, det er verken solidarisk og feministisk.

Breivik viser selv til da hun deltok på sitt første parolemøte i 2014, hvor Unge Venstre møtte opp med paroleforslaget «My body, my business».

–  Måten vi ble referert til opplevde jeg som ekstremt ubehagelig. Jeg var 15 år gammel, og en taler refererte til oss som «horer». Jeg opplevde det ikke som veldig åpent eller at de var interessert i å ha oss med, sier hun.

– Fremstår sytete

8.mars-komiteen er en sammenslutning av en rekke kvinneorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier og kvinneutvalg. Arbeidsutvalget i komiteen organiserer toget, og i forkant av møtene kan folk sende inn forslag til paroler i toget, som arbeidsutvalget vurderer, velger ut og innstiller til parolemøtene.

– Når de blir stemt ned av flertallet, kan de ikke komme og klage på at dette er urettferdig, da må de heller få folk i eget parti til å møte opp.

Samfunnsdebattant Benedicte Alnæs har tidligere jobbet i arbeidsutvalget til 8.mars-komiteen i Oslo. Hun sier Unge Venstres kritikk fremstår som sytete.

– Når de blir stemt ned av flertallet, kan de ikke komme og klage på at dette er urettferdig, da må de heller få folk i eget parti til å møte opp og stemme frem parolene til 8.mars-toget.

Unge Venstre hevder det er en veldig polariserende debattkultur om parolene hvor ikke alle er velkomne?

– Selvfølgelig er det betent med store saker og uenigheter på alle sider. Men jeg undrer meg over hvilke holdninger de har om de ikke kan finne en parole å gå under, som for eksempel #metoo-parolen og solidaritet med verdens kvinner, sier Alnæs.

Hun mener problemet er at Unge Venstre og de borgerlige partiene har en manglende vilje til å engasjere seg i 8.mars-komiteen.

Dette er et gjentagende problem, de gjør ingenting og hjelper ikke noe til. Det er deres rett om de ønsker å være sånn resten av livet sitt, men tror ikke man får så mye større medgang av å uttale seg på den måten de gjør, sier hun.

Årsmøte og parolemøte samme dag

Daisy Elizabeth Sjursø i Kvinnefronten kritiserer Unge Venstres oppførsel i forbindelse med 8.mars-parolene.

Privat

Unge Venstre møter også liten forståelse hos Kvinnefronten og pressekontakt, Daisy Elizabeth Sjursø.

– Unge Venstre vet utmerket godt hvordan 8. mars-komiteen fungerer. Om de ikke evner å mobilisere i forkant, men velger å bruke energi og krefter på å lage dårlig stemning i avisen i etterkant av parolemøtene hvert år, må de bare gjøre det for min del. Men jeg fatter ikke hvordan de tenker at denne oppførselen gavner kvinnesaken, sier Sjursø.

Ane Breivik i Unge Venstre sier det ikke burde være om å gjøre å kuppe parolemøtene.

– For at parolemøtet skal oppleves som mindre ubehagelig for kvinner på borgerlig side må vi bruke et mer inkluderende språk, ikke la det bli en arena for partipolitikk.

– Vi stiller paroleforslag og deltar på parolemøtene hvert år. I år hadde Oslo Venstre årsmøte samtidig som parolemøte, hvilket vanskeliggjorde et stort oppmøte fra Venstre og Unge Venstre. Samtidig burde det ikke være en nødvendighet å måtte massemobilisere til parolemøtet for å kunne vedta paroler som favner bredt politisk, sier Breivik.

Men har dere ikke et eget ansvar for å mobilisere flere folk som kan gi mer gjennomslag for deres saker?

– Jeg er enig i at parolemøtene er demokratisk forankret, men det vi kritiserer er hvilke paroler som vedtas og organisasjonene sitt tankesett når de møter opp på parolemøtene. For at parolemøtet skal oppleves som mindre ubehagelig for kvinner på borgerlig side må vi bruke et mer inkluderende språk, ikke la det bli en arena for partipolitikk. Jeg opplever det heller ikke konstruktivt å mobilisere folk fra eget parti for å ha noe representativt, sier hun.

Vil ha brede paroler

Sjursø i Kvinnefronten sier arbeidsutvalget i 8.mars-komiteen ser på hvilke paroler som kan romme flest mulig og la flest stemmer komme til.

Rødt-medlem Kari Kristensen mener Unge Venstre og kvinner på borgerlig må akseptere at de er i mindretall i en rekke kvinnepolitiske saker. Foto: Privat.

– Dette er en inkluderende, demokratisk og solidarisk måte å arbeide på. Det er ønskelig å fremme brede paroler mange kan stille seg bak, slik det er nedfelt i vedtektene at er en intensjon. Selv om den parolen til FRI falt, så hadde de klart å mobilisere mange mennesker som støttet opp under den. Men de som stemte mot den hadde klart å mobilisere enda flere, sier hun.

Rødt-medlem Kari Kristensen mener Unge Venstre og kvinner på borgerlig må akseptere at de er i mindretall i en rekke kvinnepolitiske saker.

– Det er ingen hemmelighet at flertallet av landets feminister ligger til venstre, og det handler verken om kupp eller ekskludering.

– Det er ingen hemmelighet at flertallet av landets feminister ligger til venstre, og det handler verken om kupp eller ekskludering. Nå kunne aldri jeg gått under en parole som brukte ordet«sexarbeidere», men hadde det blitt flertall for en slik parole, hadde jeg måtte godta det, for det finnes en haug av andre paroler jeg kan gå bak. Det handler om mobilisering og demokrati, sier hun.

Sjursøen i Kvinnefronten sier hun begynner å bli lei av de årlige diskusjonene der borgerlige partier kritiserer dem for å gå i tog med paroler de ikke stiller seg bak.

– 8.mars er en så viktig kvinnepolitisk dag og det er dumt om sakene vi ønsker å løfte frem denne dagen, drukner i denne type utspill.

Breivik i Unge Venstre er enig i at det er synd hvordan denne debatten kommer opp hvert år.

– Jeg håper neste år i hvert fall at vi kan jobbe sammen for å vedta paroleforslag så vi slipper denne debatten. Selvfølgelig håper jeg flere fra de borgerlige ungdomspartiene kan møte opp på 8.mars-møtene, men har forståelse for at de opplever det som ubehagelig og ikke vil komme, sier hun.

Fra forsiden