Abonnementsvilkår

Alle abonnement selges av Tidsskriftet Minerva AS, Akersgata 20, 0158 Oslo. Org.nr. 918136533.

Abonnementet forskuddsbetales og løper til det sies opp av abonnenten. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Ved prisendringer i betalingsperioden vil dato for abonnementsfornyelse bli justert tilsvarende.

Du mottar første tidsskrift i opplag etter dato for tegnet abonnement. Tilgang til nettutgaven fås umiddelbart.

Etter endt periode vil mottaker av gaveabonnement få tilbud om å fortsette abonnementet.

Faktura må betales innen forfallsdato for å unngå stans i leveringen. Har du AvtaleGiro eller månedlig kredittkorttrekk gjennomføres innbetalingen automatisk.

For levering til utlandet kommer et tillegg for porto.

Du har angrerett på kjøp av abonnement i henhold til angrerettlovens bestemmelser. Du har rett til å gå fra avtalen ved å sende inn en melding til Minerva innen 14 dager etter at abonnementsbestillingen er mottatt. Dette må gjøres skriftlig. Dersom abonnementet iverksettes og Minerva / Minervanett er tilgjengelig for deg i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, skal du betale for den perioden du har mottatt eller har hatt tilgang til Minerva / Minervanett.

Personopplysninger behandles konfidensielt og oppbevares ifølge norsk lov. Opplysninger er lagret på en sikker måte og vil ikke overgis eller selges til andre parter.

Minerva er ansvarlig for transaksjoner som gjennomføres på nettsiden i samarbeid med vår partner MediaConnect. All informasjon er kryptert og utføres med den sikreste teknologien (SSL). Kortnummer og personlig informasjon er beskyttet og formidles ikke til tredjepart.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med Kundeservice på tlf. 22 99 80 53.