Debatt

Abortrett med sensur

Bilde: Creative Commons CC0

Familier som står overfor et vanskelig valg bør gis et best mulig beslutningsgrunnlag tidligst mulig i svangerskapet.

I dag har norske kvinner rett til selvbestemt abort inntil uke tolv, men nektes tilgang til en enkel blodprøve som kan gi informasjon om alvorlig sykdom før fristen overskrides og man tvinges inn i en nemd. I Danmark og Sverige gis gravide kvinner mulighet til å tidlig få informasjon om alvorlig sykdom hos fosteret gjennom NIPT-testen (non-invasive prenatal testing). Leger som tilbyr gravide pasienter NIPT i Norge kan straffes med bøter eller fengsel.

I motsetning til en fostervanns- eller morkaketest, har NIPT null risiko for spontanabort. Samtidig gjør testen det mulig å avklare en rekke alvorlige tilstander hos fosteret fra uke ni i svangerskapet. Tilgang på tidligere fosterdiagnostikk innebærer at en eventuell abort kan utføres på et tidspunkt hvor den ikke bare vil være mindre fysisk og psykisk belastende for kvinnen, men også innenfor et tidsrom hvor kvinnen selv bestemmer hvorvidt hun ønsker en abort eller ikke. Testen vil også kunne bidra til at aborter som uansett hadde blitt utført innen uke 22, blir utført innen uke tolv.

Universitetssykehuset i Nord-Norge søkte Helsedirektoratet om å få bruke NIPT til fosterdiagnostikk allerede i 2012. Selv om NIPT ble godkjent for kvinner som faller innunder kriteriene for fosterdiagnostikk i mars 2017, er testen fortsatt ikke tilgjengelig i Norge. Dette til tross for at både Bioteknologirådet og Helsedirektoratet støtter NIPT som alternativ til dagens invasive metoder.

I dag er det kun kvinner over 38 år eller med genetisk disposisjon for alvorlige sykdommer, som har tilgang til fosterdiagnostikk.  Utover et par helsekontroller, med tilhørende urin- og blodprøver, får gravide først informasjon om fosterets helsetilstand under den offentlig finansierte ultralyden rundt uke 18. Da er retten til selvbestemt abort langt på overtid og vi nærmer oss også den endelige grensen for abort innvilget etter søknad til nemd, som er senest i uke 22. Det vil si med mindre de blar opp fra egen lomme og betaler for privat ultralyd eller reiser til Sverige eller Danmark for å ta en NIPT-test.

Det er på høy tid å gi alle gravide kvinner lik tilgang til informasjon. Familier som står overfor et vanskelig valg bør gis et best mulig beslutningsgrunnlag tidligst mulig i svangerskapet. Det er på tide å tillate NIPT-testen. Diskusjonen om hvorvidt det offentlige skal dekke kostnaden for alle, er en annen.

Solberg-regjeringens kurtisering av KrF har blåst nytt liv i den norske abortdebatten. Loven som kom på plass etter abortkampen på 70-tallet er nå oppe til diskusjon og får KrF og Ropstad som de vil, revisjon.  Dagens debatt går på fjerning av henholdsvis paragraf 2c og retten til tvillingabort. Paragrafendringen vil uten tvil svekke norske kvinners rett til å bestemme over egen kropp og overføre denne retten til abortnemdene. Justering av forskriften som instruerer nemdene endrer ikke dette.

Kvinners rett til selvbestemt abort undergraves allerede av at man nektes tilgang til tester som gir informasjon om alvorlige sykdom hos fosteret så tidlig som mulig i svangerskapet. Det bidrar til å tvinge gravide kvinner inn i en situasjon hvor nemden bestemmer og ikke kvinnen. Fjerner politikerne paragraf 2c i abortloven vil dette ramme veldig skjevt. De med midler til det vil fortsatt kunne reise til utlandet og ta NIPT-testen der. De minst ressurssterke blir taperne.

Det er en avsporing å late som om dette handler om å være for eller imot et sorteringssamfunn. Ingen vil ha et sorteringssamfunn, men norske politikere kan ikke pålegge enkeltindivider ansvaret for å forbygge sorteringssamfunnet. Det er ikke statens oppgave å pålegge en kvinne å føde et barn med alvorlig sykdom eller handikap. Det er den enkelte kvinne som må ta dette valget. Vi må stole på norske kvinners evne til å velge. Gi norske kvinner rett til informasjon om fosterets helse så tidlig som mulig i svangerskapet og jobb parallelt for å styrke støtten til familier med alvorlig syke barn. Kun da kan vi snakke om reell selvbestemt abort og en kamp mot sorteringssamfunnet som er mer enn et politisk spill.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden