KOMMENTAR

Hamas ligger an til valgnederlag

Mediekritikk: Aftenposten skriver at meningsmålingene tyder på at Hamas vil vinne det palestinske parlamentsvalget i mai. Nei, de peker på Fatah – samlet eller i deler.

Publisert Sist oppdatert

Aftenpostens John Hultgren skriver i dag om de kommende valgene i det palestinske området. Parlamentsvalget skal etter planen avholdes 22. mai, men som han peker på, er det stor usikkerhet om det faktisk blir avholdt. Det forrige valget var i 2006, og siden den gang har valgene stadig blitt utsatt.

Men Aftenposten har ikke dekning for påstanden i overskrift og ingress om at Hamas ligger an til å vinne.

«Vinne valg» kan bety mange ting. Noen ganger brukes det om et parti som går frem fra forrige valg. Det kan også bety å bli største parti. Eller det kan bety å vinne regjeringsmakt. Det siste er det viktigste. La oss si at Erna Solbergs Høyre får 26 prosent og blir største parti ved høstens valg, men at regjeringspartiene mister flertallet og Jonas Gahr Støre blir statsminister. Da har Høyre «vunnet» valget etter de to første kriteriene, men intet medium ville brukt det som overskrift dagen etter valget.

NTB sendte i starten av april ut meldinger der kjernen er at utbrytere fra Fatah igjen kan gi Hamas valgseieren. Her er det ikke nærmere presisert hva valgseier betyr.

I Hultgrens tekst brukes «vinne» to ganger om Hamas, blant annet i overskriften, og i ingressen at de «leder på målingene». Dette kan altså tolkes på ulikt vis. Men Hultgren skriver også at «meningsmålingene viser at den militante gruppen ligger an til å få flertall». Det er en mye mer presis og etterprøvbar påstand. Og nei, det gjør de ikke. Hamas er langt unna flertall i nasjonalforsamlingen og dermed regjeringsmakt.

Fatah-fraksjoner får flere stemmer hvis splittet

Jeg kjenner til tre relevante meningsmålinger – en fra desember, en fra mars og en helt fersk. De to første er tatt opp av velrennomerte Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) i Ramallah, i samarbeid med den tyske tankesmien Konrad-Adenauer-Stiftung. Den siste er tatt opp av Jerusalem Media and Communication Center (JMCC) i samarbeid med en annen tysk tankesmie, Friedrich Ebert Stiftung. Hultgren oppgir til meg at det er den siste fra PSR han baserer seg på.

PSR-målingene viser at dersom Fatah stiller felles liste, så har partiet klart større oppslutning enn Hamas – 38 mot 34 prosent i desember, 43 mot 30 prosent i mars.

Hultgrens poeng er at Fatah nå er delt i tre lister – en for Abbas-fraksjonen, en liste for Mohammad Dahlan, og en for Marwan Barghouti. Også foran 2006-valget sto Barghouti, som allerede da befant seg i israelsk fengsel med fem livstidsdommer for terror, utenfor med en egen liste. Fraksjonene ble den gang enig, og det ble en felles liste til slutt. Siden listene allerede er levert inn, og det begynner å bli kort tid til valget, er det vanskeligere å få til en slik samling denne gangen.

I den siste PSR-målingen vil et splittet Fatah gi 27 prosent til Hamas, 24 prosent til Fatah, 20 prosent til Barghouti og 7 prosent til Dahlan. (Dette er resultatet når respondentene får valget mellom ulike lister. Svarene avviker noe når spørsmålet er åpent, altså at alternativene ikke listes opp. Da nevner færre Hamas og flere oppgir ikke noe valg). JMCC har langt lavere tall for Hamas, bare 8 prosent, mot 25 prosent for Fatah, 13 prosent for Barghouti og 9 prosent for Dahlan.

Dersom det faktisk blir tre lister, og vi stoler mest på PCPSR-målingene, er det sannsynlig at Hamas blir det største partiet, men dette betyr ikke det Hultgren impliserer, at de får flertall i nasjonalforsamlingen.

Valgordningen er endret

Hultgren skriver at Hamas vant valget på Gaza-stripen i 2006. Det er merkelig formulert. Poenget er jo at Hamas vant valget i 2006. Punktum. De fikk 44,5 prosent av stemmene, mot 41,4 prosent til Fatah.

Den gang ble de 132 mandatene fordelt etter to ulike systemer. Halvparten til den som fikk flest stemmer i det enkelte valgdistrikt, og halvparten proporsjonalt etter oppslutning på landsbasis (Gaza og Vestbredden). Et slikt system favoriserer det største partiet. Hamas fikk derfor 74 representanter, mot 45 for Fatah, selv om de bare fikk litt flere stemmer.

Men årets valg foregår under full proporsjonalitet, med en sperregrense på 1,5 prosent. Når målingene i tillegg viser at Hamas har mistet mye av sin oppslutning, må de derfor gjøre det langt bedre enn disse målingene for å kunne drømme om flertall i nasjonalforsamlingen. Faktisk er det slik at de tre Fatah-fraksjonene får vesentlig høyere samlet oppslutning dersom de stiller hver for seg, og altså flere representanter i parlamentet. Noe av denne ekstra oppslutningen kommer fra mindre partier, litt kommer fra Hamas.

Jokeren Dahlan

Men her kommer Muhammad Dahlan inn som et usikkert kort. Det kan tenkes at han faktisk vil samarbeide med Hamas etter valget. Gjør han det, kommer Hamas nærmere et flertall, men ligger fremdeles bak en Fatah-Barghouti-blokk.

Dahlan har vært en viktig spiller i palestinsk politikk lenge, og var blant annet involvert i Oslo-prosessen. Noen ser på ham som en pragmatiker som palestinerne trenger, andre som en ren opportunist som bare er opptatt av seg selv. I 2006 måtte han og hans menn flykte i hui og hast da Hamas tok over Gazastripen. Hamas anklaget ham da for mordforsøk på Ismail Haniyeh, som er deres presidentkandidat i år, og var statsminister en kort periode etter 2006-valget, før bruddet mellom Hamas og Fatah. Men like fullt melder flere kilder om at Dahlan, som de tidligere har ansett som både israelsk og CIA-agent, nå har et godt forhold til Hamas. Et konkret tegn på dette er at flere av hans nærmeste menn har fått komme tilbake til Gaza, og det kan hende Dahlan selv følger etter.

Barghouti favoritt som president

I juli avholdes det, kanskje, presidentvalg. Hultgren fremhever at Barghouti, dersom han stiller, ifølge meningsmålingene har gode sjanser til å slå sittende president Mahmoud Abbas. Jeg ville ikke ha brukt uttrykket «vil slå Abbas lett», men i hos PSR leder han med 22 prosent, mot 14 prosent for Haniyeh, 9 for Abbas og 7 for Dahlan. Legg merke til at omkring halvparten ikke oppgir noen kandidat. Når respondentene må velge mellom tre kandidater, får Barghouti 48 prosent, Abbas 19 prosent og Haniyeh 29 prosent. JMCC-målingen gir 33 for Barghouti, 24 for Abbas og bare 10 prosent for Haniyeh.

Dersom Barghouti ikke stiller, peker PSR-målingen mot et svært jevnt valg mellom den ineffektive og upopulære Abbas, og Hamas’ Haniyeh.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.