Sykkelbruken går ikke ned

Aftenposten melder at syklingen går kraftig ned, særlig blant ungdom. Men dette skjedde på 1990-tallet. Siden da har andelen sykkelturer vært stabil, mens turene er blitt betydelig lengre.

Publisert   Sist oppdatert

”Flere og flere ungdommer erstatter sykkelen med å bli kjørt. Utviklingen både overrasker og bekymrer forskere.”

Det er ingressen i Aftenpostens artikkel i dag, basert på en rapport om omfanget av sykling fra Urbanet Analyse.

Den som ikke leser artikkelen veldig nøye, og dermed får med seg setningen på slutten som forteller at syklingen lå høyere på 1990-tallet, men har vaket litt opp og ned etter årtusenskiftet, vil sitte igjen med inntrykket av at dette er en pågående prosess  ─ ”flere og flere”. Men det er det ikke. Aftenposten formidler 15 år gamle nyheter.

Som figuren viser, var det en nedgang i sykkelens andel av samlet antall reiser fra 1992 til 2001. Det gjelder alle aldersgrupper, men utslagene er særlig store for de yngste, der sykkelandelen var og er høyest. Men siden den gang er tallene ganske stabile, med noen variasjoner som kan være tilfeldige. For de yngste var det for eksempel en betydelig økning fra 2009 til 2013/14, mens andelen fortsatte å falle for aldersgruppen 18 til 24 år.
Som figuren viser, var det en nedgang i sykkelens andel av samlet antall reiser fra 1992 til 2001. Det gjelder alle aldersgrupper, men utslagene er særlig store for de yngste, der sykkelandelen var og er høyest. Men siden den gang er tallene ganske stabile, med noen variasjoner som kan være tilfeldige. For de yngste var det for eksempel en betydelig økning fra 2009 til 2013/14, mens andelen fortsatte å falle for aldersgruppen 18 til 24 år.

Som figuren viser, var det en nedgang i sykkelens andel av samlet antall reiser fra 1992 til 2001. Det gjelder alle aldersgrupper, men utslagene er særlig store for de yngste, der sykkelandelen var og er høyest. Men siden den gang er tallene ganske stabile, med noen variasjoner som kan være tilfeldige. For de yngste var det for eksempel en betydelig økning fra 2009 til 2013/14, mens andelen fortsatte å falle for aldersgruppen 18 til 24 år.

At noe som skjedde for 15 år siden, og har vært godt dokumentert, skulle overraske forskerne, overrasker meg litt. Reisevaneundersøkelsen ble offentliggjort i 2014, og viser tydelig at nedgangen i syklingen skjedde fra 1992 til 2001 (se tabell 5.1 og 5.3).
At noe som skjedde for 15 år siden, og har vært godt dokumentert, skulle overraske forskerne, overrasker meg litt. Reisevaneundersøkelsen ble offentliggjort i 2014, og viser tydelig at nedgangen i syklingen skjedde fra 1992 til 2001 (se tabell 5.1 og 5.3).

At noe som skjedde for 15 år siden, og har vært godt dokumentert, skulle overraske forskerne, overrasker meg litt. Reisevaneundersøkelsen ble offentliggjort i 2014, og viser tydelig at nedgangen i syklingen skjedde fra 1992 til 2001 (se tabell 5.1 og 5.3).

Et annet funn i rapporten, som Aftenposten ikke nevner, er at lengden på den gjennomsnittelige sykkelturen, som var ganske stabil fra 1992 til 2001, har økt jevnt og trutt senere. I 2001 var den 2,9 kilometer, i 2013/14 4,1 kilometer.

Det er etter hvert blitt stor oppmerksomhet omkring sykling og tilrettelegging for dette. Her skapes det et inntrykk av at det går den veien høna sparker. Men nedgangen har altså stoppet, samtidig som sykkelturene blir stadig lengre.

Dataene det her bygger på er fra 2013/14. Det gjenstår å se om pilene etter hvert vil peke oppover.

**

Aftenposten har for øvrig misforstått når de skriver at ” i 1992 syklet 21 prosent av disse ungdommene hver dag. I 2014 hadde andelen sunket til 12 prosent.” Men det er altså andelen av ulike former for reiser hver dag som måles, ikke hvor mange som bruker ulike transportmidler. Denne misforståelsen går igjen i hele artikkelen. (Det er forskjell fordi antallet turer i gjennomsnitt er mer enn 3 per person per dag). Dette er imidlertid en detalj i den store sammenhengen.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.