Aldring kompenseres med robotisering

Ny forskning: De fleste land eldes, men dette har ikke ført til fallende vekstrater. Det kan skyldes at robotiseringen er sterkest der aldringen er høyest.

Publisert Sist oppdatert

De senere årene har mange økonomer, blant andre Larry Summers og Robert Gordon, vært bekymret for såkalt sekulær stagnasjon – at utviklede økonomier går inn i en periode med varig lav økonomisk vekst. En av de mulige drivkreftene bak dette er aldringen som nå foregår i alle utviklede land, men også mange mellominntektsland, inkludert Kina.

Denne aldringseffekten gir seg to utslag: I arbeidsmarkedet reduseres tilgangen på arbeidskraft, og gjennomsnittsalderen øker. Det er antatt at vi er mest produktive omtrent midt i livet. For det andre øker sparingen med aldringen, som en forberedelse til en lang pensjonstilværelse. Det blir rett og sett for mye sparing sammenlignet med investeringsmulighetene, og avkastningen reduseres.

Nå har to USA-baserte økonomer undersøkt om vi kan observere noe av denne effekten allerede. Svaret er klart nei. De har sammenlignet alderdoms-utviklingen, målt som andel av befolkningen over 50 i forhold til aldersgruppen 20-49, og vekstratene i nesten alle verdens land mellom 1990 og 2015. De finner snarere at aldring går sammen med høyere vekstrater.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her