NYHET

Vinmonopolets åpningstider: Kortere på papiret – lengre i praksis

Tidligere kunne Vinmonopolet holde åpent fra 8:30 til 15:00 på lørdager. Regjeringen endrer nå tidene til 10-16.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen meldte fredag at rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager justeres.

– Handlemønsteret i befolkningen har endret seg. Forslaget om at Vinmonopolet kan holde åpent til klokken 16 gjenspeiler våre handlevaner. Samtidig ligger regjeringens alkoholpolitikk fast, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag kan Vinmonopolet holde åpent mellom kl. 8:30 og 15:00 på lørdager og dager før helligdager. Per september 2019 hadde samtlige av Vinmonopolets 332 utsalg åpent på lørdager. Det store flertallet av disse åpner klokken 10:00 og stenger klokken 15:00.

I Granavolden-plattformen går det frem at regjeringen vil flytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokken 10-16.

– Sterkt uenige

Generalsekretær i DNT Edru Livsstil Marit Barene mener beslutningen er svært uheldig.

– Vi er selvfølgelig sterkt uenige med regjeringen i denne saken. Hovedsaken er at økt tilgang gir økt forbruk. Vinmonopolet har økt omsetning på antall solgte liter og antall kunder. Basert på denne statistikken forstår vi ikke hvorfor dette er nødvendig. I disse tider når fremdeles mange barn er hjemme fra skolen hele uka er det svært uheldig, sier Barene til Minerva.

Hun påpeker dessuten at lørdag er en dag folk flest har bedre tid. Færre er på jobb, og har dermed større mulighet til å handle.

Leder i Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås er også kritisk til endringen.

– Da saken var ute på høring sa vi at vi mente en time utvidet åpningstid tilsvarer økt tilgjengelighet av alkohol. Det trenger vi ikke nå.

Reinås trekker frem de spesielle omstendighetene i forbindelse med koronautbruddet, og de lange køene utenfor Vinmonopolet.

– Det kan tyde på at det går mer alkohol nå fordi flere er hjemmeværende og har større mulighet til å drikke, sier han.

– Mange har kanskje kjøpt inn ekstra i frykt for at Vinmonopolet skulle stenge?

– Vi har sett at enkelte har tatt til orde for at det bør stenges ned. I en del andre land er det kun matbutikker og apoteker som er åpne. Det er kanskje litt rart at Vinmonopolet blir sett på som samfunnsviktig, mens for eksempel bibliotekene er stengt. Vi anser bibliotekene som mer samfunnsnyttige, men mange ser det nok annerledes.

Legitimitet i befolkningen

Vinmonopolet uttalte i sitt høringsinnspill at ordningens legitimitet i befolkningen er knyttet til samsvar mellom kundenes forventning til service fra Vinmonopolet. «I dette ligger også at åpningstidene er tilpasset kundenes handlemønster, innenfor rammen av det alkoholpolitiske oppdraget. Dette tilsier en forskyvning av åpningstidene på lørdager, slik departementet forslår.»

Folkehelseinstituttet vurderer også justeringen kan bidra til å styrke vinmonopolordningens politiske legitimitet og oppslutning blant det norske folk, selv om det trolig vil medføre en mindre økning i alkoholomsetningen.

Helse- og omsorgsdepartementet selv peker også på ordningens legitimitet:

«Monopolordningen er ett av flere alkoholpolitiske virkemidler for å begrense alkoholforbruket i befolkningen. For å sikre fortsatt oppslutning og legitimitet i befolkningen for monopolordningen, må Vinmonopolet utvikle seg i takt med samfunnets forventninger og behov. Departementet vurderer at de foreslåtte justeringene vil bidra til å sikre dette.»

Reinås i Forbundet Mot Rusgift mener imidlertid justeringen er unødvendig for å sikre Vinmonopolets legitimitet.

– Det er klart at nå har både tax-free og svenskehandel blitt stengt ned. Ingen er i tvil om at Vinmonopolet har en høy stjerne. Man trenger ikke en økning i legitimitet. Den er høy nok som den er, avslutter han.