Minerva Debatt

Alternativet som virker

E-sigaretter er bedre for folkehelsa enn legemiddelindustriens alternativer.

E-sigaretter er bedre for folkehelsa enn legemiddelindustriens alternativer.

Jørn Ossum Gronert argumenterer under overskriften «Røykeslutt må bli billigere» hos NRK Ytring den 31. mai for at nikotinerstatningsprodukter, bupropion (Zyban) og vareniklin (Champix) bør komme inn under blåreseptordningen. Han presenterer seg som medlem av Nasjonalt råd for tobakksforebygging. Egne bindinger til legemiddelindustrien unnlater han å nevne. Etter vår mening burde han gjøre det, i og med at han ber om statlige subsidier til legemidler.

Det er lett å være enig i Gronerts overskrift, men det finnes en løsning som vil fungere for mange, og som ikke vil kreve noen statlige tilskudd. E-sigaretter tilfredsstiller nikotinsuget, og mange opplever en forholdsvis enkel røykeslutt ved bruk av e-sigaretter. Til nå er det ikke påvist farlige bivirkninger ved bruk av e-sigaretter. Det samme kan ikke sies om bupropion eller vareniklin.

Folkehelseinstituttet kom med sin rapport om e-sigaretter i mai. Rapporten var i hovedsak positiv, men bar preg av at man hadde lett med lys og lykte etter negative effekter. I mangel av noe bedre, falt man ned på at passiv damping utsatte folk i samme rom for nesten de samme nivåene av nikotin som passiv røyking. Man glemte imidlertid å si at nikotin i seg selv ikke er problemet ved passiv røyking. Problemet er tjære, karbonmonoksid, formaldehyd og ca 4000 andre stoffer som finnes i tobakksrøyk. Disse stoffene finnes ikke i damp fra e-sigaretter.

Om det svært lave nikotinopptaket som kan forekomme ved passiv damping, virkelig er det farligste ved e-sigaretter, virker det helt urimelig ikke å anbefale damp framfor medisiner som bupropion eller vareniklin. Når åpent salg av røykesluttpreparater med nikotin er tillatt, brukes argumentet at risikoen for avhengighet er relativt lav. Hvorfor er da nikotin i damp så kontroversielt? Damp er et utmerket røykesluttmiddel, minst 95% mindre skadelig enn røyk.

Norsk Dampselskap er enig med Gronert i at det bør være et økonomisk incitament for nikotinavhengige til å slutte med tobakk. I en slik sammenheng er det naturlig å unnta nikotinholdig dampevæske for særavgifter. Gjør man det, vil det lønne seg økonomisk å gå over fra tobakk til damp.

Å tillate salg av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske til voksne, via lisensierte forhandlere og nettbutikker er den eneste veien å gå. Dersom man i tillegg gjør en oppmyking av reklameforbudet, slik at det blir lov å avbilde produktene, vil damp kunne utkonkurrere tobakk. Dette vil gi enorme folkehelsegevinster.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden