Fakta og forutsigelser

Trump har mye rett i sine begrunnelser for å trekke USA fra Paris-avtalen, og ”faktasjekkerne” og Anders Romarheim tar feil.

Publisert

I mitt svar til Anders Romarheims artikkel hos Minerva - Vi plikter å ta kampen mot Trump, publisert hos Klimarealistene, viser jeg at Romarheim tar feil når han påstår at Trumps rosehavetale om enigheten i Paris ikke er i tråd med doktrinen America First. Når en sammenholder doktrinen slik den er formulert i America First Energy Plan og America First Foreign Policy med rosehavetalen, er det lett å se at innholdet er sammenfallende. Det er derfor vanskelig å begripe at politiske kommentatorer ikke fatter dette, og hevder det motsatte.

Minerva har satt som betingelse for publisering av mitt svar at jeg underbygger at Trump har rett og at faktasjekkere tar feil. Selv om jeg ikke deler alle Trumps synspunkter, skal jeg i det følgende derfor vise at han kan ha rett i rosehavetalens påstander som jeg gjenga.

Fornybare og grønne jobber

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Digitalt månedsabonnement til 89 kr i måneden

Bestill her

Digitalt årsabonnement til 699 kr i året

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her