NYHET

Politikk begravde labhypotesen

De amerikanske helsetoppene Anthony Fauci og Francis Collins forsøkte å påvirke debatten om koronavirusets opphav. Det viser e-poster som nå er frigitt.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag i forrige uke publiserte det republikanske mindretallet i den amerikanske kongressen innhold som er egnet til å fortelle mer om hva amerikanske myndighetspersoner og forskere tenkte om opphavet til SARS-CoV-2 i ukene etter at viruset ble kjent.

Det nye innholdet består av notater tatt av medarbeidere i den amerikanske kongressen fra e-poster fra blant annet Anthony Fauci, som tidligere er publisert av blant annet BuzzFeed News og Washington Post i sladdet utgave.

– Kan ikke se for seg hvordan dette har skjedd i naturen

I de nå transkriberte notatene fremkommer det at flere av de verdensledende virusforskere som deltok i diskusjonen om virusopphavet med Fauci og Collins, anså det som lite sannsynlig at viruset kan ha oppstått naturlig.

«Jeg kan virkelig ikke se for meg hvordan dette kan ha oppstått i naturen», er blant annet virusforskeren Robert Garry gjengitt på i et referat fra et møte 1. februar 2020.

Han henviser blant annet til at mutasjonsmønsteret i SARS-CoV-2 viruset bryter med evolusjonsforventningene.

En annen virusforsker, Mike Farzan, fremhever at virusets furinspaltingsted antagelig ikke har evolvert frem naturlig.

Furin er et enzym som blant annet skilles ut av mennesker. Et virus som har et furinspaltingsted vil kunne interagere med dette stoffet for å spalte virusets piggprotein, og med få potensielt dramatisk forbedrede bindingsegenskaper hos mennesker.

Slike furinspaltingsteder forekommer i andre koronavirus, som for eksempel MERS. Men SARS-CoV-2 er foreløpig det eneste oppdagede i sin subgruppe av koronavirus som har et slikt furinspaltingsted.

– Konspirasjonen vil gjøre stor skade på vitenskapen.

Av notatene fremkommer det samtidig at Ron Fouchier og Christian Drosten fra henholdsvis Nederland og Tyskland har argumentert mot forestillingen om et laboratoriefremstilt virus, uten at deres argumenter er gjengitt.

Basert på sistnevntes argumenter skriver daværende helsedirektør Francis Collins på e-post at han ønsker å legge debatten om opphavet til viruset død, og at WHO bør kunne spille en rolle i dette arbeidet:

«Jeg har kommet til den oppfatning at en naturlig opprinnelse er mer sannsynlig. Ditt forslag om rask ansamling av eksperter i et tillitsvekkende rammeverk (WHO virker som det egentlig eneste alternativet) er nødvendig, ellers så vil konspiratoriske stemmer raskt dominere, og gjøre stort potensiale skade på vitenskapen og internasjonal harmoni», skriver Collins.

En forskningsartikkel blir påvirket

I korrespondansen de påfølgende dagene diskuterer flere av forskerne innholdet i en kommende forskningsartikkel med både Fauci og Collins. Denne artikkelen ble publisert i Nature Medicine 17. mars med tittelen «The proximal origin of SARS-CoV-2» av Andersen et al., der det anføres «at SARS-CoV-2 ikke er en laboratoriekonstruksjon eller et målrettet manipulert virus».

Blant artikkelforfatterne er flere av de forskerne som kort tid tidligere i private e-poster til Fauci og Collins eksplisitt ga uttrykk for det motsatte synet. Tre av artikkelforfatterne – Kristian Andersen, Edward Holmes og Robert Garry uttrykker i løpet av disse dagene at de heller mot labhypotesen. Andrew Rambaut gir på sin side uttrykk for å være «agnostisk», mens det ikke finnes dokumentasjon på hva den siste medforfatteren av artikkelen, Ian Lipkin, først mente om dette. (Lipkin har til gjengjeld senere uttrykt åpenhet for laboratoriehypotsen.)

I korrespondansen med Fauci og Collins fremgår at flere av forfatterne drøfter og får tilbakemelding på innholdet i artikkelen fra de amerikanske helsetoppene.

«Å argumentere mot direkte manipulasjon, men for serial passaging er fremdeles en mulighet», fremheves som et forslag fra artikkelforfatter Edward Holmes.

Serial passaging er en manipulasjonsteknikk anvendt i laboratorium der virus dyrkes i iterasjoner, med sikte på å observere virusets evolusjon eller å fremavle nye egenskaper.

I en respons til et tidlig utkast til artikkelen skal imidlertid Anthony Fauci ha reagert på benevningen av en slik mulighet.

«???Serial passaging i ACE2-transgene mus», skriver Fauci med flere spørsmålstegn foran formuleringen.

Slike ACE2-transgene mus er forsøksdyr som er genmodifisert til å uttrykke reseptoren ACE2. Denne reseptoren uttrykkes av rekke celler i menneskekroppen, og er den viktigste reseptoren SARS-CoV-2-viruset benytter for å trenge inn i menneskeceller. Bruk av slike mus i forskningsøyemed gjøres for eksempel for å studere infeksjonspotensialet i virus hos mennesker.

Ytterligere kontekst rundt diskusjonen om ACE2-transgene mus fremkommer ikke av den gjengitte korrespondansen om forskningsartikkelen. Men i den publiserte artikkelen i Nature har forfatterne anført slik serial passaging som en lite plausibel forklaring for furinspaltingstedet til SARS-CoV-2-viruset.

I artikkelen skriver de i stedet at dette ville «ha krevd serial passaging i cellekultur eller dyr med ACE2-reseptorer som ligner på mennesker, men slikt arbeid har heller ikke tidligere blitt beskrevet».

ACE2-transgene mus ble utviklet i USA og siden importert til Kina

Denne konklusjonen kan synes å være på kant med diskusjonen på e-post, der serial passaging i ACE2-transgene mus nevnes som nettopp en slik type arbeid. Og flere av deltagerne i diskusjonen burde i hvert fall være kjent med slikt arbeid: I fjor ble det nemlig klart at den ideelle organisasjonen EcoHealth Alliance, med finansiering fra amerikanske helsemyndigheter, eksperimenterte med koronavirus i nettopp slike ACE2-transgene mus i Wuhan.

Av Ecohealth Alliances årsrapportering fremgår det samtidig at kinesiske forskere opprinnelig ikke hadde tilgang til slike ACE2-transgene mus, og at dette forsinket progresjonen i arbeidet i prosjektets andre år. Der kan man også lese at tillatelse til å importere slike mus ble gitt, slik at arbeidet med slike eksperimenter kunne begynne fra og med 2016.

Arbeider i Kina med ACE2-trangene mus ble forsinket, men slike mus ble til slutt importert til Kina.
Arbeider i Kina med ACE2-trangene mus ble forsinket, men slike mus ble til slutt importert til Kina.

I underlagsdokumentene til søknaden til Ecohealth Alliance fremgår det også at slike mus opprinnelig er utviklet til forskning på koronavirus i USA, ved UNC Chapel Hill i North Carolina.

ACE2-transgene mus til forsøk med koronavirus ble først utviklet i USA.
ACE2-transgene mus til forsøk med koronavirus ble først utviklet i USA.

I den gjengitte korrespondansen om The proximal origin of SARS-CoV-2 opplyser imidlertid hverken Fauci eller Collins om amerikanske myndigheters finansiering av slike eksperimenter i Wuhan gjennom EcoHealth Alliance.

Ecohealth Alliance har også i en annen søknad også foreslått å sette inn furinspaltingsteder i koronavirus, som er et annet av nevnte forholdet med viruset som ble fremhevet som potensielt unaturlig. Denne søknaden om finansiering ble imidlertid avslått, med blant annet henvisning til manglende risikovurderinger. Det er foreløpig ukjent om disse arbeidende likevel ble utført i Kina.

Vitenskapen er blitt gjort en bjørnetjeneste

I ettertid har hovedforfatter av Nature-artikkelen, Kristian Andersen, uttrykt misnøye med at kjente planer for hvilke typer eksperimenter som ble planlagt for i Wuhan i regi av EcoHealth Alliance, ikke ble delt på et tidligere tidspunkt:

«Jeg ble forferdet over å se denne informasjonen utgitt nå. Jeg tror de USA-baserte forskerne som holdt på med denne bevilgningen, har gjort vitenskapen en stor bjørnetjeneste ved ikke å frigi denne informasjonen tidligere», uttalte Andersen til The New Yorker i fjor høst.

Han fastholder likevel fremdeles synet fra The proximal origin of SARS-CoV-2 om at naturlig overføring er den mest sannsynlige årsaken til pandemien, og viser til at vitenskapen er en prosess der forbedret kunnskap kan lede en til nye konklusjoner.

Ville begrave debatten

Men av de nå transkriberte e-postene kan det se ut som at helsedirektør Collins også tok andre hensyn enn å fremme en slik kunnskapsdrevet prosess i søken på virusopphavet. Som nevnt over var en viktig bekymring for Collins at diskusjonen om laboratorieopphav kunne «gjøre stort potensiale skade på vitenskapen og internasjonal harmoni». Det synes som om han anså artikkelen artikkelen fra Andersen et al. som et middel for å sikre denne harmonien.

For da debatten likevel ikke stilnet helt etter Nature-artikkelen, følger Collins opp temaet: «Jeg lurer på om det er noe National Institute of Health kan gjøre for å begrave denne svært destruktive konspirasjonen, den ser nå ut til å få momentum. Jeg hadde håpet Nature Medicine-artikkelen om den genomiske sekvensen til SARS-CoV-2 ville avslutte dette. Er det noe mer vi nå kan gjøre? », skriver han i en e-post.

Nature Medicine vil følge utviklingen videre

Med bakgrunn i hva som fremkommer i de nå transkriberte e-postene, har Minerva henvendt seg til Nature Medicine med spørsmål om hvorvidt tidsskriftet har forsøkt å avklare hvorvidt The Proximal Origin of SARS-2 var gjenstand for påvirkning fra av amerikanske myndigheter, og om tidsskriftet vurderer å publisere et addendum til artikkelen der omstendighetene rundt den vil bli forklart.

– Vi ikke på dette tidspunktet til hensikt å komme med et addendum til artikkelen til Andersen et al., svarer redaktør João Monteiro.

Han opplyser likevel at tidsskriftet vil fortsette å følge den vitenskapelige utviklingen med tanke på til opprinnelsen til COVID-19-pandemien.

– Tidsskriftet er fortsatt åpent for å vurdere et mangfold av synspunkter på enhver sak. Dette inkluderer publisering av ny solid forskning som, etter ekspertvurdering, kan hjelpe oss med å forstå opprinnelsen til viruset, sier han.

Norge: – Det internasjonale helsereglementet fra 2005 regulerer ikke disse forholdene godt nok

Det norske utenriksdepartementet er tilsvarende ordknappe om innholdet i epostene mellom amerikanske helsetopper og forskere. Minerva henvendelse til utenriksminister Anniken Huitfeldt besvares av ambassadør for global helse John Arne Røttingen.

– For all pandemibekjempelse og respons er det viktig med åpenhet omkring virusenes opprinnelse og videre utbrudd. Norge er opptatt av at videre undersøkelser er ekspertledet, uavhengige og basert på vitenskapelige kriterier, sier Røttingen.

Han mener formålet med videre undersøkelser er læring slik at vi kan være bedre forberedt ved nye pandemier.

– Det internasjonale helsereglementet fra 2005 regulerer ikke disse forholdene godt nok, og det forhandles for tiden om styrking av det internasjonale regelverket for pandemiberedskap og respons, en prosess Norge deltar aktiv i. Vi anser Verdens helseorganisasjon som den ledende normative autoriteten på internasjonale helsespørsmål, inkludert pandemiforebygging og respons, utdyper han.

Powered by Labrador CMS