Politikk

Applaus tre dager til ende

FORNØYD: Siv Jensen kunne smile hele helgen.

Bilde: Arbeiderpartiet / Flickr

Man kritiserer sosialisme og kommunisme, men det foregikk knapt en eneste debatt på Fremskrittspartiets landsmøte.

– Dette er det viktigste landsmøtet i partiets historie, sier statsminister Erna Solberg når hun gjester landsmøtet til Frp.

Hun fortsetter med å formane Siv Jensen om å sørge for at partiet ikke vedtok for dyre forpliktelser på statsbudsjettet. Å være opptatt av statens økonomiske livline er muligens enklere for henne når hun gjester andre partier, enn når hun taler til sine egne.

Men Erna trenger neppe uroe seg. For på Clarion Gardermoen, der partiet årlig samles til landsmøte, er det stram regi fra A til Å.

Lørdagen på landsmøtet til Fremskrittspartiet begynner med at nestleder Per Sandberg snakker fra en skjerm og ser innstendig på salen.

«Ka e kvardag for deg», spør han på kav trøndersk. I bakgrunnen spilles det musikk. Så kommer nestlederen opp på podiet. Han snakker om at Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre mangler kontakt med folk flest. Applaus.

Han fortsetter å snakke om statlig innblanding og samfunn som gir valgmuligheter eller store begrensinger. Det fortsetter med en samtale med en Frp-representant fra Audnedal, som forteller om kampen mot mobbing i kommunen.

«Jeg skal kose meg», sier en politiker rett ut.

Utenfor salen sitter en gruppe menn over en kopp kaffe. Det summes og prates om at forsvarspolitikken ikke er på agendaen. Partiet har mistet troverdighet på forsvar, samstemmes det i.

Inne i salen er det ingen som snakker om forsvarspolitikk. Men dette er et av spørsmålene som ulmer i partiet, uten at det kommer til overflaten.

«Kjedelig»

«Det blir et kjedelig landsmøte», sier en Frp-er.

«Det er mellomvalgår og da skjer det ingenting», sier en annen.

«Jeg skal kose meg», sier en politiker rett ut.

Artikkelen fortsetter under lenken. 

Et flertall Frp-kommuner krever inn eiendomsskatt

Lave skuldre

På Fremskrittspartiets mellomvalgårlandsmøte er skuldrene lave. Meget lave.

Det fortsetter med en samtale om valgfrihet mellom private og offentlige barnehager. En representant fra Bodø kommer opp og skjeller ut Arbeiderpartiet som ikke vil åpne for såkalte «velferdsprofitører».

Det snakkes om kommunister og sosialister.

Når salen skal debattere skole, kommunepolitikk og arbeidsliv, dreier det seg om hva Frp mener og hva de andre partiene mener. Ingen av de 35 delegatene som tar ordet i debatten, refererer til hverandre. Det er ingen replikker. Ingen fremmer forslag. Det snakkes om kommunisme og sosialisme og det sparkes mot Jonas Gahr Støre.

Trangt nåløye

Det å få en sak til behandling på partiets landsmøte handler om å komme gjennom et trangt nåløye. I mellomvalgår er det kun resolusjoner som behandles, ikke program. Dermed må man fremme aktuell politikk gjennom forslag til uttalelser.

Men for å i det hele tatt å få forslaget opp, må man gjennom landsstyret. For å få fremmet et forslag, må man ha støtte fra delegasjonen fra fylket man kommer fra. Så behandles det i landsstyret, som holdes omtrent en måned før møtet. Før årets møte kom det over hundre forslag.

– Alle går på NAV i Rogaland.

Av disse var det kun 12 som overlevde prosessen. De fleste er innstilt vedtatt, bare en uttalelse om muslimske bønnerop er innstilt avvist.

Talerlisten er forresten klar på forhånd. Man kan ikke selv be om ordet, fylkesdelegasjonene har egne kvoter. Det er ikke mulig å tegne seg til hovedinnlegg, kun replikk.

– Alle går på NAV i Rogaland, sier Leif Arne Moi Nilsen, som er kritisk til den sene takten i utbyggingen av den nye Goliat-platformen og uttaler seg for å gi norsk leverandørindustri et fortrinn.

Det kan kanskje forstås som en form for kritikk. Terje Søviknæs løper opp med en replikk.

– Jeg har tatt et initiativ for å stramme inn, sier Søviknæs og forteller at man tar grep for å hindre forsinkelser. Om han vil gi norsk leverandørindustri fortrinn, sier han ikke noe om.

Artikkelen fortsetter under lenken. 

Frp vedtar toprosentmål og kritiserer regjeringen

Salen klapper og jubler

Ikke en gang Frps mer miljøvennlige profil hisser opp noen på landsmøtet på Clarion hotel ved Gardermoen, ifølge partiet «vårens vakreste eventyr».

Som en partikilde sier det: «Så lenge vi holder oss til å snakke om plast, er det ingen som blir sinte.»

Moské-debatt

Først søndag formiddag blir det antydning til uenighet om bønnerop fra minareter i Norge. Knut Røe* fra FpU tar ordet.

– Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, sier han.

En rekke delegater tegner seg med et likelydende budskap.

Men det ender, som ventet, med at forslaget blir vedtatt. Et stort mindretall stemmer mot. Her har partiledelsen i hvert fall tilsynelatende gått på et nederlag.

Dårlige alternativer

En landsmøteveteran påpeker at selv om en årlig konferanse kunne erstattet landsmøtet utenom valgår, vil det gi lavere uttelling i pressen. Mediene kommer i større grad når det skal tas valg og holdes avstemninger, uasnett hvor toppstyrt og stram regien måtte være.

Frp er heller ikke et typisk fraksjonsparti hvor fløykampene er sterke. En ung landsmøtedeltaker Minerva snakker med, påpeker at det er inspirerende å få delta og lære om politikk, selv om det er færre harde diskusjoner enn på Fremskrittspartiets Ungdoms møter.

Det kan gi energi nok til å orke å fortsette i lokalpolitikken i år etter år.

Og for mange av delegatene, kanskje særlig de som kommer fra små plasser eller kommuner med få Frp-velgere, kan bare det å få snakke med og til partiledelsen, regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter gi energi nok til å orke å fortsette i lokalpolitikken i år etter år.

Så kanskje er dette årets vakreste eventyr likevel, i hvert fall for det store flertallet av delegatene på Gardermoen.

 

*I den første utgaven av denne saken oppgav jeg feil navn på delegaten fra FpU. Jeg beklager feilen. 

P.S. Den friskeste debatten gikk faktisk på Twitter.

 

 

Fra forsiden