Dette er spørsmålene VG fremdeles ikke vil svare på

Til tross for at den interne evaluering om VGs dekning av dansevideoen fra Bar Vulkan er på over 50 sider, forblir sentrale spørsmål rundt bekymringsmeldingen avisen baserte sin sak på ubesvart.

Publisert   Sist oppdatert

Det har stormet rundt VG siden «Sofie», kvinnen i dansevideoen med Trond Giske, stod frem på TV2 og anklaget VG for å ha feilsitert henne i avisens omtale av hendelsen.

Siden mediesaken i TV2 har avisen jobbet med å utarbeide en intern granskningsrapport som ble lagt frem av nyhetsleder Tora Håndlykken 27. mars.

Hun er de granskede journalistens overordnede, men samtidig underordnet Gard Steiro, som både er avisens ansvarlige redaktør og deltaker i hendelsesforløpet som granskes.

Hele rapporten kan leses her.

Konserndirektør: - Viktig at alt kommer frem

Forut for fremleggelsen av rapporten understreket avisens eier, ved konserndirektør i Schibsted Kristin Skogen Lund, alvoret. Til Dagbladet uttalte hun:

– Dette er veldig alvorlig. Det beste vi kan gjøre nå er at alle krefter settes inn på å gjøre denne gjennomgangen så transparent og ordentlig som mulig. (...) Alle elementer i hendelsesforløpet legges på bordet. All relevant informasjon skal fram. Jeg lover at vi skal legge fram alt, at vi skal være helt transparente i rapporten og gi fullt innsyn i hva som har skjedd.

Dette er hva VG ikke vil klargjøre

Men i den fremlagte evalueringsrapporten fra VGs nyhetsleder er det fremdeles flere aspekter rundt hendelsesforløpet som forblir ubesvart.

Minerva har derfor rettet åtte spørsmål til nyhetsleder Tora Håndlykken om rapporten hun har utarbeidet. På hennes vegne svarer digital redaktør Ola Stenberg.

Spørsmål 1

Ifølge VGs granskingsrapport redigerer journalisten som intervjuet Sofie ut all kontakt mellom VG og Sofie av manus fem timer før saken publiseres.

– Hvorfor tar Skarvøy dette ut av manus, og hvem i VGs redaksjon er det som tar initiativ til å få dette inn i saken igjen og likevel innhente et sitat fra kvinnen?

Svar:

– Vi henviser til rapporten der vi har detaljert ut det som skjedde med både artikkelen og håndteringen for øvrig. Vi ønsker ikke å kommentere detaljer ytterligere.

Spørsmål 2

Til NRK uttalte sjefredaktør Gard Steiro den 21. februar at: «Kjernen i saken er en bekymringsmelding. Den er gjengitt fordi den har offentlig interesse mens det pågår en strid knyttet til Giskes posisjon i partiet.»

I granskningsrapporten beskrivelse av hendelsesforløpet frem til publisering nevnes likevel knapt denne bekymringsmeldingen. Det eneste som fremgår, er at VG har mottatt den og konfrontert Sofie med innholdet i denne.

– Hva er grunnen til at det som er omtalt som «kjernen i saken» knapt har fått plass i VGs beskrivelse av hendelsesforløpet i denne granskningen?

Svar:

– Bekymringsmeldingen er behørig omtalt i rapporten, og når det kommer til detaljer utover det som står der, kommer vi ikke til å gi noen ytterligere kommentar.

Spørsmål 3

Omtrent 10 timer før publisering av VGs sak skrives det i granskningsrapportens at Lars Joakim Skarvøy leser høyt fra en tekstmelding han har fått fra Sofie. Dette skjer på et morgenmøte der Nyhetssjef Eva-Therese Loo Grøttum og Redaktør Gard Steiro er til stede.

Denne meldingen har følgende innhold:

«Hei Lars Joakim. Jeg og «anonymisert» har snakket sammen og mener dette er blitt blåst ut av proporsjoner og blir laget til noe større enn det var. Jeg velger å ikke gi noen kommentar. Beklager! Mvh Sofie»

– Hvilke konsekvenser fikk det for Gard Steiros vurdering av bekymringsmeldingen at Sofie mente saken var “blåst ut av proporsjoner”? Og hva foretok han seg for å forsikre seg om at bekymringsmeldingen var reell?

Svar

– Dette er omtalt i rapporten. Utover det har Gard Steiro gjentatte ganger beklaget det faktum at det skjedde flere feil i arbeidet med denne saken. Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Spørsmål 4

Ifølge granskningsrapporten beskrivelse av hendelsesforløpet «er ikke VG kjent med at det finnes en bekymringsmelding» onsdag 20. februar klokken 14:00.

I mediene ble det tidlig kjent at Anders Giæver er svoger med varsleren Knut Sandli, og det ble spekulert i hvorvidt denne relasjonen hadde noen betydning, eller hvorvidt Giæver var kjent med varselet på et tidlig tidspunkt.

– Innebærer formuleringen om at «VG ikke var kjent med varselet», at heller ikke avisens kommentator Giæver kjente til varselet på dette tidspunktet?

Svar:

– Vi viser til det som er omtalt i rapporten. Utover det har vi ingen ytterligere kommentarer.

Spørsmål 5

– Hvorfor er ikke VGs granskningsrapport i stand til å nøyaktig tidfeste når VG ble kjent med bekymringsmeldingen når all annen skriftlig korrespondanse er tidfestet ned på minuttet i rapporten?

Svar:

– Dette er omtalt i rapporten. Utover det har vi ingen ytterligere kommentarer.

Spørsmål 6

Anders Giævers navn fremgår ikke på listen over interne kilder som en intervjuet i forbindelse med utarbeidelse av rapporten.

– Hva er vurderingen som ligger til grunn for at han ikke er intervjuet?

Svar:

– Vi har kun intervjuet de som har jobbet med saken i VG.

Spørsmål 7

Før publisering påpekte vaktsjef Andreas Nilsen til Gard Steiro at det ikke fantes noen relasjon mellom varsleren Knut Sandli og Sofie.

– Hvorfor mente Steiro og Nilsen at dette var en relevant lenke å etablere når Sofie tidligere hadde uttrykt overfor VG at hun ikke kjente til varslet eller hadde snakket med Sandli om det?

Svar:

Dette spørsmålet fra Minerva er ikke besvart av VG

Spørsmål 8

Ifølge Sofies beskrivelse av hendelsesforløpet i rapporten sier Gard Steiro til henne på telefon «at det er viktig at hun ikke snakker med andre medier».

– Er dette en gjengivelse Steiro kjenner seg igjen i, og hvorfor var det i så fall viktig?

Svar:

Dette spørsmålet fra Minerva er ikke besvart av VG

– Har full tillit til prosessen

I lys av VGs manglende vilje til å svare på spørsmål om hvorfor avisens egen evaluering ikke går inn i en rekke forhold knyttet til hendelsesforløpet har Minerva også rettet et spørsmål til konserndirektør i Schibsted, Kristin Skogen Lund.

Minerva har stilt VG åtte spørsmål om rapporten, om forhold vi mener ikke er besvart der. Disse er særlig knyttet til bekymringsmeldingen, som Gard Steiro 21. februar karakteriserte som kjernen i saken, og forholdet mellom intervjuet med Sofie og vurderingen av bekymringsmeldingen. Av de åtte spørsmålene besvares fem med varianter av at VG ikke har noen ytterligere kommentarer. Spørsmålet om hvorfor Anders Giæver – hvis navn ikke er nevnt i rapporten – er intervjuet, besvares med at han ikke jobbet med rapporten, mens spørsmålet om hvorvidt han på et tidlig tidspunkt hadde kjennskap til bekymringsmeldingen, ikke besvares. To spørsmål besvares overhodet ikke.

Mener du denne evalueringen og VGs svar på spørsmål om innholdet ivaretar din intensjon om at «alle elementer i hendelsesforløpet legges på bordet» og at «vi skal være helt transparente i rapporten og gi fullt innsyn i hva som har skjedd.» er ivaretatt på en god måte?

– Jeg har full tillit til den evalueringsprosessen VG har hatt, også at kildevernet er vurdert inngående – og tatt hensyn til – i forkant av publisering av rapporten. Jeg har også full tillit til VG-styrets vurderinger i denne saken. Utover det er det ikke naturlig at jeg uttaler meg om dette, i lys av den rollen jeg har i Schibsted, svarer Skogen Lund.


Minerva gjør oppmerksom på at journalist Aksel Fridstrøm inngår i samme omgangskrets som VGs journalist Lars Joakim Skarvøy, som gjennomførte intervjuet med «Sofie».