Politikk

Arbeiderpartiet kan gå inn for at ingen som bruker narkotika, skal straffes for det

– Arbeiderpartiet har alltid gått foran i ruspolitikken, sier Tone Tellevik Dahl.

Bilde: Oslo kommune / Sturlason

Tone Tellevik Dahl (Ap) har levert inn endringsforslag som slår fast at ingen som bruker narkotika, skal straffes, heller ikke med bøter.

Det ser ut som om en rusreform kan feie inn over landet i neste stortingsperiode.

Både Høyre, Venstre, Senterpartiet, MDG, SV og Rødt har gått inn for å overføre reaksjoner på rusbruk fra justissektoren til helsefeltet. Det betyr at rusbrukere og rusavhengige ikke skal møtes med straff som fengsel eller bøter, men med oppfølging fra helsesektoren.

Også Arbeiderpartiet, som avholder landsmøte denne helgen, har slike formuleringer i programutkastet: Det står at partiet vil «endre reaksjonene mot narkotika til eget bruk». Narkotika vil fortsatt være ulovlig, men «rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side». Slike reaksjoner «vil kunne være helsehjelp, oppfølgingssamtaler, pålagte helse- og sosialfaglige oppfølgingsprogrammer».

Imidlertid står det også at reaksjoner vil kunne være «skriftlige advarsler og i ytterste konsekvens bøter overfor personer som kan sies å åpenbart ikke ha et rusproblem». Dette siste skrev Ina Roll Spinnangr i Foreningen Tryggere Ruspolitikk kritisk om på Minerva i går.

Forslaget innebærer, mener Spinnangr, at Arbeiderpartiet, i motsetning til flere andre partier, «vil fortsette å straffe de fleste brukere av illegale rusmidler, ettersom de aller fleste som bruker illegale rusmidler, ikke har et rusmiddelproblem».

Minerva er høyresidens nettavis: Bestill abonnement her, nå bare 1,- ut april!

Arbeiderpartiet går foran

Før landsmøtet har det ikke foreligget noe endringsforslag til dette punktet, men før fristen i går la Tone Tellevik Dahl, som er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, og var komiteleder i Helse- og sosialkomiteen i byen 2011-2015, fram et forslag.

Tellevik Dahl ønsker å stryke punktet om skriftlige advarsler og bøter, slik at den fulle setningen lyder slik: «Alternative reaksjoner vil kunne være helsehjelp, oppfølgingssamtaler og helse- og sosialfaglige oppfølgingsprogrammer».

– Arbeiderpartiet støtter alternative reaksjonsformer mot rusbruk, slik som helsehjelp, sier Tone Tellevik Dahl.

– Det er viktig for meg å synliggjøre bedre at Arbeiderpartiet støtter alternative reaksjonsformer mot rusbruk, slik som helsehjelp, sier Tellevik Dahl til Minerva.

Hun understreker at narkotika fortsatt vil være forbudt, og at verken programforslaget eller endringsforslaget hennes innebærer noen avkriminalisering.

– Tror du forslaget vil kunne få flertall?

– Det er vanskelig å si, men det burde ikke være kontroversielt, svarer hun.

Les også Ina Roll Spinnangr: Fortsatt håp for Arbeiderpartiet.

– Ser du for deg at det kan komme en stor rusreform i neste stortingsperiode?

– Arbeiderpartiet har alltid gått foran i ruspolitikken, fra innføring av LAR, ønsket om heroinassistert behandling og til andre reaksjonsformer enn straff. Med AP i regjering vil vi kunne sette politikken vår i live og videreutvikle den, sier Tellevik Dahl.

Fornøyde med forslaget

Ina Roll Spinnangr er fornøyd med Tellevik Dahls forslag.

– Hvis Arbeiderpartiets landsmøte går for Tellevik Dahls endringsforslag, er de i tråd med internasjonale anbefalinger. Politikken deres vil da samsvare godt med det som har vært en suksess i Portugal, der man ikke gir strafferettslige reaksjoner for bruk eller befatning av mindre mengder til eget bruk, sier Spinnangr til Minerva.

– Vi har en rekke ordninger for ungdom som blir tatt for ulovlig rusbruk for første gang, sier Ruth Grung.

Per Anders Torvik Langerød, som sitter i bystyret i Oslo og er styremedlem i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, er også fornøyd med endringsforslaget fra Tellevik Dahl.

– Arbeiderpartiet tar mange viktige skritt for å flytte ruspolitikken fra justis til helse. Men for å få et flertall på Stortinget til å sette en stopper for en meningsløs og kostbar politijakt på rusavhengige med brukerdoser på seg, må vi ta ett skritt til før vi endelig er i mål, sier han til Minerva.

– Arbeiderpartiet må ta ett skritt til før vi endelig er i mål, sier Per Anders Torvik Langerød.

Oslo kommune

Langerød er imidlertid usikker på om forslaget vil få flertall på landsmøtet.

– Meningene om ruspolitikk endrer seg veldig raskt, også i Ap. Flere støtter endringene, men det er vanskelig å si hvordan det gå før etter redaksjonskomiteens behandling av forslaget, sier Langerød.

Oslo og Hordaland kan stille seg bak

Har Tellevik Dahls forslag en mulighet til å bli vedtatt når det skal opp lørdag?

Khamshajiny Gunaratnam, som er varaordfører i Oslo, støtter forslaget og vil jobbe tett med Tellevik Dahl for å få det vedtatt, forteller hun til Minerva.

Altså kan det se ut som om Oslo Ap vil komme til å stille seg bak forslaget.

Khamshajiny Gunaratnam vil jobbe for Tellevik Dahls forslag.

Oslo kommune / Sturlason

Ruth Grung, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er partiets ruspolitiske talsperson, og som er valgt inn fra Hordaland, er også positiv. Fra landsmøtets talerstol sa hun i dag at hun støtter forslaget, og at rusbruk må møtes med helsetiltak, ikke med straff.

Tunge rusavhengige har lenge vært på bunnen av samfunnet, sier Grung til Minerva.

– Selv om de fikk pasientrettigheter i 2004, er det mye holdningsarbeid som må til for at de aller svakeste og sykeste skal få den behandlingen de har rett på. Nå må vi innrette oss slik at de får helsehjelp, og deretter se om vi må gjøre noe med kriminalpolitikken, sier hun.

– Hvorfor er det riktig at heller ikke de som har rusproblemer, men som bruker narkotika til eget bruk, ikke skal møtes med straff?

– Skal man få forandring, må man først fokusere på hovedproblemet, som er rusavhengige som går inn og ut av fengsler. Når det gjelder andre, har vi en rekke ordninger for ungdom som blir tatt for ulovlig rusbruk for første gang. Det er bra, for det er viktig at ungdom som står i fare for å begynne å bruke narkotika, får relevant oppfølging, svarer Grung.

Ruth Grung forventer at Hordaland Ap stiller seg bak forslaget.

Grung er ikke sikker på om forslaget fra Tellevik Dahl vil få flertall, men mener at Arbeiderpartiets ruspolitikk uansett er fornyet, og at det er viktig å utfordre den videre.

– Forventer du at Hordaland Ap vil stille seg bak forslaget?

– Hordaland og Bergen Ap har i mange år vært i forkant i ruspolitikken, så det regner jeg med, svarer Grung.

Dermed kan muligens se ut som om to av de tyngste Ap-lagene stiller seg bak.

Helsehjelp framfor straff

Det ser også ut til at det i Arbeiderpartiets fraksjon i Helse- og omsorgskomiteen er bred støtte for Tellevik Dahls forslag.

Ingvild Kjerkol, som sitter i komiteen fra Nord-Trøndelag, understreker at hun tror redaksjonskomiteen vil finne en god løsning, og hun vil ikke si klart hvorvidt hun støtter forslaget fra Tellevik Dahl. Men generelt er hun tilhenger av den nye ruspolitiske linjen.

– Jeg er i likhet med både kollega Ruth Grung og Tone Tellevik Dahl opptatt av at Arbeiderpartiet skal gi helsehjelp framfor straff til tunge rusmisbrukere, sier Kjerkol til Minerva.

Minerva har forsøkt å innhente svar fra flere i Helse- og omsorgskomiteen, Justiskomiteen og i redaksjonskomiteen, som leverer sin innstilling i morgen tidlig, men uten hell.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden