KOMMENTAR

En økende andel av jobbene i Vest-Europa krever høyere utdannelse og betaler høy lønn.
En økende andel av jobbene i Vest-Europa krever høyere utdannelse og betaler høy lønn.

Det blir stadig færre lavtlønnsjobber

Forskning sluppet før koronapandemien viser at det ikke er riktig at arbeidsmarkedet i Vest-Europa tynnes ut i midten, og at det blir flere lavtlønnsjobber.

Publisert

PDet har vært bred enighet blant økonomer om at arbeidsmarkedet i Vesten er blitt mer polarisert. Det vil si at vi har sett en økning i høyinntektsjobber for høyt utdannede, og i dårlig lønnede jobber for dem med lav utdannelse, mens de i midten er blitt skviset.

Daniel Oesch og Giorgio Piccitto kommer til andre resultater. De har delt inn alle yrkesaktive i fire vesteuropeiske land etter yrke i fem like store grupper, basert på henholdsvis inntekt og utdannelse, og sett på endringen av styrkeforholdet mellom disse gruppene i tidsrommet 1992 til 2015.

Målt etter inntekt bekreftes hypotesen om ekspansjon i høylønnsyrkene i alle de fire landene. Disse går fra 20 prosent i starten av perioden og opp til omkring 30 prosent ved slutten. For den nest høyeste av de fem gruppene spriker resultatene. Denne gruppen vokser i Tyskland og Sverige, men krymper omtrent tilsvarende i Spania og Storbritannia.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her