Asiatiske land sender eksportert plastavfall tilbake USA og Europa

Stadig færre land samtykker til å ta imot eksportert plastavfall.

Publisert   Sist oppdatert

Minerva har tidligere belyst hvordan kildesortert plastavfall i Europa og Nord-Amerika eksporteres til Asia i store kvantum, og hvordan plast som fra forbrukernes ståsted var tiltenkt resirkulering, kan komme på avveie.

 

Ifølge Plastic Recyclers Europe som er bransjeforeningen for europeiske resirkuleringsbedrifter samles det i Europa årlig inn omlag 27 millioner tonn plastikk, hvorpå 8,43 millioner tonn sorteres ut for resirkulering. Men den industrielle kapasiteten til å håndtere denne mengden plast finnes foreløpig ikke. Plastic Recyclers Europe opplyser på sin nettside at deres 500 medlemsbedrifter i 2016 ikke har kapasitet til å håndtere mer enn 6,6 millioner tonn resirkulerbart plastavfall.

Følgelig har Europa i en årrekke eksportert store mengder plastavfall. Ifølge Harvard-databasen Atlas of Economic Complexity stod Europa for 37,5 prosent av all eksport av plastavfall globalt. Importørene på sin side har i hovedsak vært asiatiske land, der Kina har tatt imot over 40 prosent av all global plasteksport.

Kinesisk importforbud

Men praksisen har kinesiske myndigheter sett seg lei på. I fjor besluttet Kina derfor å totalforby import av de fleste former for plastavfall fra og med den 1. januar i år. Men flere  har dokumentert hvordan dette bare har ført til at til store mengder plastavfall har endt opp i andre asiatiske land i stedet, blant annet Tyrkia, Malaysia, Vietnam og Indonesia.

Samtidig er det etter initiativ fra Norge besluttet  å innføre langt strengere globale regler for eksport av plastavfall. Beslutningen innebærer at plastavfall blir en del av Baselkonvensjonen, noe som gir mulighet til vesentlig bedre kontroll med avfallet som eksporteres, gjennom lisenser som kun kan utstedes av myndighetene.

- Ikke en søppeldynge

Likevel sier nå også langt flere asiatisk land tydelig nei til å ta mot mer vestlig plastavfall. I den britiske avisen The Guardian er en talsperson fra Kambodsjas regjering sitert på at deres land ikke er en søppeldynge og at deres regjering motsetter seg all import av plastavfall.

Det samme utrykker også regjeringene på Indonesia, Malaysia og Filippinene som enten truer med eller allerede har begynt å sende plastavfall, som de mener er ulovlig eksportert tilbake Nord-Amerika, Europa og Australia.