Norge trosser FN-anbefalinger i asylsaker

– I Norge er det tross alt norske myndigheter som styrer, sier statssekretær Torkil Åmland i Justisdepartementet.

Publisert   Sist oppdatert

Det er i Utlendingsnemdas (UNE) årsapport det fremkommer at Norge er strengere enn det FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) anbefaler.

– I Norge er det tross alt norske myndigheter som styrer norsk asylpolitikk, sier statsråd for justisminister Sylvi Listhaug, Torkil Åmland.

Her er landene hvor Norge trosser FN-anbefalinger:

Venezuela: 

UNHCR fraråder tvangsreturer til Venezuela. Utlendingsnemnda har behandlet et lite antall saker fra Venezuela i 2017. Den generelle sikkerhetssituasjonen ble ikke vurdert å være til hinder for retur i noen av sakene.

Libya:

UNHCR anbefaler ikke å tvangsreturnere personer til noen deler av landet slik situasjonen er der. Utlendingsnemnda mener det er trygt å reise tilbake til hovedstaden Tripoli og omkringliggende områder. Det er returstopp til resten av landet.

Irak:

Norge og FN er enige om at man ikke skal returnere til områder kontrollert av Islamsk Stat, men det er uklart hva UNHCR mener om internflukt, altså om irakere fra disse områdene kan returneres til andre deler av Irak. Norske myndigheter foretar en individuell vurdering av om internflukt er trygt og tilgjengelig.

Afghanistan:

FN anbefaler at enslig mindreårige bare henvises til internflukt dersom de har et støttende nettverk på stedet de henvises til, og det er til barnets beste.

Norske myndigheter har i 2017 avgjort i overkant av 30 saker der dette har vært tema, og UNE har i flertallet av sakene, etter en konkret vurdering, henvist den enslige mindreårige til internflukt selv om vedkommende ikke har hatt nettverk på returstedet.

Artikkelen fortsetter under lenken.

 

Lite problematisk

Frp-statssekretær Torkil Åmland har full tillit til at asylbyråkratene gjør jobben sin.

– Dette anser vi som lite problematisk, og departementet har full tillit til de vurderinger som gjøres i UDI og UNE.

– Dette anser vi som lite problematisk.

– Ved vurderingen av norsk asylpraksis ser UDI og UNE hen til en rekke kilder. UNHCR er én slik kilde, og anbefalinger fra UNHCR tillegges betydelig vekt. Norge er imidlertid ikke bundet av UNHCRs anbefalinger, og i flere tilfeller vurderer vi og UNHCR de faktiske forhold ulikt.

– For øvrig jobber både departementet og politiet kontinuerlig for å sikre rask retur av utlendinger som ikke fyller vilkårene for opphold i Norge, sier Åmland.

Misfornøyd

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er lite fornøyd med at Norge ikke føyer seg etter UNHCR.

– NOAS oppfordrer  utlendingsforvaltningen til å lytte til UNHCR og følge anbefalingene i størst mulig utstrekning, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen.

– Mange risikerer å ende opp på ny flukt etter retur til hjemlandet eller fra Norge.

Han mener det er utlendingsforvaltningen viktigste oppgave at ingen som har et reelt behov for beskyttelse blir returnert.

– Mange som får avslag i Norge, i strid med UNHCRs anbefalinger, risikerer å ende opp på ny flukt etter retur til hjemlandet eller fra Norge.

– Vi har sett flere eksempler på at søkere har reist fra Norge til andre land i Europa og fått beskyttelse der, og vi har sett at personer som har blitt returnert og så har flyktet på ny, har fått status som flyktninger enten av UNHCR i naboland eller andre land i Europa.