– At man skal likestille urfolks epistemologi med vestlig vitenskap er bare vrøvl

Professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo er forbauset over aktivister som vil avkolonisere akademia.