Innvandring øker ulikheten

Det er en viss økning i ulikheten i Norge. Mer enn halvparten av den skyldes flere innvandrere. SV svarer med å fjerne inntektskravet ved familiegjenforening.

Publisert Sist oppdatert

For en drøy uke siden la Statistisk Sentralbyrå frem sin Økonomisk Utsyn 2016, som blant annet inneholder data om ulikhet. Og den viser en viss økning i ulikheten, som SV på sitt pågående landsmøte mobiliserer mot.

Fra år til år varierer ulikhetsanslagene en del. Det kan handle om svingninger i finansmarkedene, eller endringer i skattereglene som utløser kortsiktige tilpasninger. Slik er det også for 2015, som er det siste året Byrået har data for. De skriver:

”SSBs inntektsstatistikk for husholdninger viser at inntektsulikheten økte betydelig i 2015. Målt ved den så­ kalte Gini-koeffisienten, økte ulikheten i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fra 0,247 i 2014 til 0,263 i 2015. Dette er den sterkeste økningen i ulikhet på ti år. Det er hovedsakelig en betydelig økning i mottatt aksjeutbytte som forklarer økningen i den observerte inntektsulikheten.”

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her