Minerva Debatt

Avkriminaliser narkotika

Grunnleggende innsikter i hvordan markeder fungerer tilsier at narkotika bør avkriminaliseres.

Grunnleggende innsikter i hvordan markeder fungerer tilsier at narkotika bør avkriminaliseres.

The International Herald Tribune brakte for noen dager siden en melding om at en toppptung internasjonal kommisjon, The Global Commission on Drug Policy, hadde avgitt en rapport som slo fast at gjeldende narkotikapolitikk, med forbud, forfølgelse og straff hadde lidd skibbrudd og burde legges fundamentalt om. Bruk av narkotiske stoffer burde legaliseres. Formannen i kommisjonen var den tidligere amerikanske utenriksminister, George P. Shultz og Kofi Annan var en annen deltaker. (Også vår egen Thorvald Stoltenberg var medlem. Det var kanskje grunnen til at meldingen også ble gjengitt i Aftenposten.)

I mine øyne fremsto meldingen som en bekreftelse på at sunn fornuft hadde fått utfolde seg. For det første kan det ikke være noen tvil om at gjeldende politikk ikke har virket hensiktsmessig. Det er i dag 250 millioner narkotikabrukere, hevder kommisjonen. Færre enn 10 prosent av disse er vanebrukere. Dette er et resultat av dagens politikk. Kommisjonen mener at legalisering ikke vil føre til antall brukere øker. Dette vet kommisjonen selvsagt ikke, men påstanden høres tilforlatelig ut.

Jeg har ingen kunnskaper om de ulike former for narkotika og deres virkninger, men jeg har en viss kunnskap om markeder og deres funksjonsmåte. Det som er et faktum er at i utgangspunktet må det være en kanskje betydelig etterspørsel etter disse stoffene. Når det blir forbudt å komme i nærheten av dem, vil prisen gå opp. Produksjon, transport og distribusjon blir vanskeligere og farligere og markedet blir overtatt av kyndige monopolister. Profitten kan bli enorm og markedsføringen intensiveres. Kontrollmyndighetene får av og til tak i noen ledd i dette systemet, i første rekke noen mindre kurerer og selgere, sjelden de betydningsfulle bakmennene.

En spesiell ulempe ved det høye prisnivået er at de som er avhengige av stoffet, må skaffe seg penger til å kjøpe for. Det er rimelig å tro at en betydelig del av de daglige brekk og overfall   som skjer i vårt samfunn, til stor sjenanse for gode borgere, er et resultat av et lite klientells behov for å skaffe seg de midler som trengs for å kunne kjøpe det de trenger på narkotikabørsen. Hvis stoffet ble legalisert ville prisen falle drastisk og trolig ville også markedsføringen bli mindre sterk Det blir mindre penger i markedet.

Spørsmålet er om et lavere prisnivå ville øke etterspørselen. Det pleier vanligvs å være slik, men hvorvidt etterspørselen etter narkotika ville gå opp hvis stoffet ble billigere er allikevel et ubesvart spørsmål. Kommisjonen mener nei. Jeg tror den har rett. Mye tyder på at etterspørselen er svært lite prisavhengig.

De første reaksjoner på kommisjonens arbeid fra enkeltpersoner og organisasjoner som lever av å håndheve dagens forbudspolitikk, er klart negativ. ”Making drugs more available, as this report suggests, will make it harder to keep our communities healthy and safe”. sier en talsmann for The Office of National Drug Control Policy, et amerikansk myndighetsorgan. Han må åpenbart være svært fornøyd med dagens tilstand.

Det skal bli spennende å se hva de langsiktige politikkvirkninger av kommisjonens tilrådinger vil bli.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden