Nyhet

Avviser milits-kritikk av Heimevern-generalen

Heimevernet under øvelse Tyr i Oslo / The Norwegian Home Guard during exercise Tyr in Oslo

Bilde: GEIR BØE/HEIMEVERNET

Den profilerte HV-vennen Sjak R. Haaheim ser med uro på de som vil ta skjeen i egen hånd, men er samtidig bekymret for at staten ikke i tilstrekkelig grad beskytter egne borgere.

Minerva kunne onsdag melde at sjef for Heimevernet, Tor Raabye, i fjor ikke ville svare på spørsmål om hva han mener om at HV-soldater angivelig skal ha oppfordret til å danne militsgrupper. Saken skal ha ført til kraftige reaksjoner høyt opp i Forsvarets ledelse. 

Sjak R. Haaheim var med å starte Facebookgruppen «Styrk Heimevernet» som har vært toneangivende i mobiliseringen mot kutt og nedleggelser i forsvarsgrenen. Han mener det er feil når det skapes et inntrykk av at det er soldater i Heimevernet som ønsker å danne militser, slik tidligere presseoffiserer Lars Magne Hovtun gjorde da han konfronterte Raabye med dette på Facebook.

Sjak R. Haaheim, advokat og moderator av gruppen «Styrk HV» på Facebook.

Privat

– Det er en påstand som ikke er redegjort for. Men på den annen side er dette en debatt vi ser på med voksende uro, det er en debatt som går på dette med milits og som også har sammenheng med tanker om opprettelse av borgervern.

– Dette ser vi på med prinsipiell uro, fordi det viser at det er et tankegods som indikerer at staten misligholder sin samfunnskontakt med borgerne, når man fjerner beskyttelsen fra borgerne er det helt naturlig at noen tenker at man må ta skjeen i egen hånd. Vår prinsipielle tilnærming til dette er at staten skal besitte maktmonopolet, det er ikke overlatt til det private initiativ.

Hvis staten bryter sin samfunnskontrakt er det naturlig at dette diskuteres,

Sletter innlegg

Haaheim understreker at moderatorene sletter og modererer innlegg der det tas til orde for å opprette militser eller liknende.

– Det var en periode i høst hvor vi måtte slette mange slike innlegg om at man burde gå sammen i skytterlag eller liknende. Haaheim understreker at slike meningsytringer ikke kom fra Heimevernsoldater.

– Naturlig at dette diskuteres

Han føyer likevel til følgende:

– Hvis staten bryter sin samfunnskontrakt, er det naturlig at dette diskuteres.

– Mener du at dette skjer nå?

– Ja, det er en klar uthuling, det er en menneskerett at staten skal ivareta sine borgere, sier Haaheim og viser til at Norge i 2013 ble dømt i EMD for manglende beskyttelse av en voldsutsattt kvinne.

– Dette dreier seg rent objektivt om at noen må være til stede og beskytte det enkelte området. Så er det også det subjektive, følelsen av å være beskyttet. Når det er slik at politiet forsvinner fra lokalmiljøene og Heimevernet blir kuttet, gjør det noe med oppfatningen av den subjektive følelsena v å være beskyttet, i tillegg til hvor godt staten rent objektivt faktisk beskytter mennesker der de bor.

– Det er en veldig bekymringsfull utvikling og skaper et grunnlag for en ny type tankegods.

– Mener du HV-sjefen burde ha svart når han fikk spørsmål om hva han mente om militser?

–  Nei, jeg mener det er hans klare rett til å mene noe og ikke mene noe. Særlig gjelder det en situasjon hvor det foregis at det er HV-folk som diskuterer, men det er ikke noe faktum som tilsier det. Jeg er helt sikker på at hvis generalen hadde kommet under vær med at noe sånt var tema på grasroten i Heimevernet, så har han så godt kontakt med dem at han ville satt en stopper for det umiddelbart.

– Hva tenker du om at dette dukker opp som en sak rett før HV-sjefens avgang?

– Jeg stusser litt over at dette kommer opp nå, saken er ferdigdiskutert slik jeg ser det, og jeg vet ikke hva som er bakgrunnen. Men jeg konstaterer at ingen myndigheter har funnet grunn til å reagere mot noen eller med noen mistanke i den retningen.

På spørsmål fra Minerva svarer Generaladvokat Lars Morten Bjørkholt at han er kjent med uttalelsene fra HV-sjefen.

– Generaladvokatembetet behandler militære disiplinær- og straffesaker. Jeg kunne ikke da, eller nå, se at det er rimelig grunn til å undersøke hvorvidt det forelå et refsbart eller straffbart forhold fra sjef HVs side. Hvorvidt det fant sted noe som er «problematisk», ligger utenfor mitt ansvarsområde med mindre det også er grunn til å tro at det har funnet sted noe refs- eller straffbart. Terskelen for straffbar unnlatelse i forbindelse med kommentarer på en side man ikke selv står ansvarlig for, er nok relativt høy.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden