NYHET

Bane NOR ønsker reisende på Oslo sentralstasjon godt nyttår like etter driftstart i januar 2017.
Bane NOR ønsker reisende på Oslo sentralstasjon godt nyttår like etter driftstart i januar 2017.

Bane NOR sysselsetter flere kommunikasjonsarbeidere enn First House

Det er ansatt 50 personer til å jobbe med kommunikasjon i Bane NOR. – Vi har et stort fotavtrykk i samfunnet, har mange målgrupper vi når ut til og får i tillegg mange henvendelser fra kunder, naboer og journalister, forklarer pressesjef Thor Erik Skarpen.

Publisert Sist oppdatert

Minerva har tidligere avdekket hvordan norsk jernbanesektor er organisert med 19 kommunikasjonsdirektører eller sjefer.

I saken fremkommer det at det i Vy arbeider åtte personer som med en slik tittel. I Bane NOR, som oppgir 18 pressekontakter på sin nettside, oppgir ti ansatte seg med tittel som kommunikasjonssjef, kommunikasjonsdirektør eller pressesjef på sosiale medier som LinkedIn og Twitter.

Hva er Bane NOR?

  • Bane NOR er et 100 prosent statlig eid foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
  • Det ble bestemt opprettet i februar 2016 og kom i drift fra 1. januar 2017.
  • Etableringen av foretaket var en del av Solberg-regjeringens jernbanereform
  • Bane NOR SF er underlagt Samferdselsdepartementet.

Kilde: Bane NOR og Wikipedia

Men da Minerva henvendte seg til Bane NOR den 27. november var det ingen som hadde mulighet til verken å bekrefte eller avkrefte Minervas opplysninger om at Bane NOR sysselsetter ti kommunikasjonssjefer, før i desember.

På e-post 3. desember svarer pressesjef i Bane NOR, Thor Erik Skarpen, at selskapet har en konsernsjef som leder avdelingen for Kommunikasjon og samfunnskontakt, og at hver av Bane NORs fire divisjoner har en kommunikasjonssjef.

Han svarer imidlertid ikke på spørsmålet om hvor mange de er i antall, men presiserer at de som bruker tittelen kommunikasjonsleder er de som har personalansvar eller ansvar for et større område.

– De som ut over disse har personalansvar og/eller et ansvar for et større område, bruker tittel kommunikasjonsleder. Resten er kommunikasjonsrådgivere. I tillegg har Bane NOR Eiendom en kommunikasjonsdirektør, skriver Skarpen til Minerva.

Større enn First House

Skarpen opplyser videre at Bane NOR har ansatt 50 kommunikasjonsmedarbeidere. Et slikt antall gjør Bane NORs kommunikasjonsvirksomhet til et av landets største kommunikasjonshus.

Blant kommunikasjonshusene i Norge er Geelmuyden Kiese størst. De opplyser at de har 84 ansatte som jobber med kommunikasjon. Nest størst er Gambit Hill Knowlton med ca. 50 ansatte innenfor kommunikasjon. Så kommer First House. De opplyser 35 ansatte på sin nettside.

Med sine 50 kommunikasjonsmedarbeidere er Bane NOR dermed jevnstore med Norges nest største kommunikasjonshus, målt i antall ansatte.

12 kommunikasjonsledere

Den 10. desember opplyser også pressesjef Skarpen til Minerva at det totalt er tolv personer som benytter en ledertittel blant kommunikasjonsarbeiderne.

– Totalt er det tolv. Vi har én konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt, som har det overordnede ansvaret. Det er fem kommunikasjonssjefer, en for hver divisjon. I tillegg har seks andre kommunikasjonsmedarbeidere personalansvar og har «leder for…» eller «kommunikasjonsleder» som tittel.

– Hva er den totale pengebruken på kommunikasjon i Bane NOR?

– Budsjetter for det som kan defineres som kommunikasjonsaktiviteter er intern informasjon i foretaket vårt og spredt på ulike deler av organisasjonen. Dermed er ikke dette noe vi kan gi deg et spesifikt tall på, svarer Skarpen.

– Rent generelt så kan jeg si at når det gjelder kommunikasjon, bruker Bane NOR mest penger på publikumsinformasjon på stasjonene, skilting, sanntidsdata og IKT-systemer som drifter dette.

Skarpen utdyper at kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med utbyggingsprosjektene er et krav i plan- og bygningsloven og et satsningsområdet for Bane NOR.

– Dernest bruker vi mye på nabokontakt og kommunikasjonsaktiviteter i våre utbyggingsprosjekter. Svært mange av våre kommunikasjonsmedarbeidere jobber med utbyggingsprosjektene, slik som Follobanen, Arna-Bergen, Ringeriksbanen og InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen. Nabokontakt og kommunikasjon med lokale målgrupper er et krav i plan- og bygningsloven, men også et satsingsområde fra Bane NOR.

Får mange henvendelser

I tillegg viser Skarpen til at Bane NOR må være tilstrekkelig bemannet for å kunne svare på henvendelser fra kunder naboer og journalister.

– Vi bruker også penger på å markedsføre oss som arbeidsgiver for å rekruttere dyktige fagfolk. Vi har et stort fotavtrykk i samfunnet, har mange målgrupper vi når ut til og får i tillegg mange henvendelser fra kunder, naboer og journalister. Det krever at vi er godt organiserte og tilstrekkelig bemannet til å håndtere kommunikasjonen.

Skarpen beklager at det har tatt tid å svare på Minervas henvendelse om hvor mange som arbeider i selskapet med tittel som kommunikasjonsleder, og viser til at den pågående omorganiseringen har medført at de må kartlegge dette på nytt.

– Vi har måttet se over dette og avklare fordi noen av våre medarbeidere historisk har hatt andre titler, fra tiden før Bane NOR ble etablert. De fleste medarbeiderne i Bane NOR ble overført fra Jernbaneverket i 2017, meg selv inkludert, svarer Skarpen.

– For øvrig er vi en stor virksomhet med et merkbart fotavtrykk i mange lokalsamfunn. Ikke minst der vi planlegger og bygger ny jernbane. Der det er viktig for målgruppene våre at vi har kommunikasjonsmedarbeidere. Vi har 3 600 ansatte og i tillegg svært mange underleverandører blant entreprenører som vedlikeholder og bygger for oss. Dette krever omfattende kommunikasjonsvirksomhet og de har hendene fulle, avslutter han.

Powered by Labrador CMS