Kommentar

Barbari med koranen i hånden

Sultanen av Brunei har trolig folkelig støtte når han nå gjør alvor av hudud-straffer.

Bilde: Kreml, CC 4.0 International

Neste uke innfører Brunei, som første land i Øst-Asia, hudud-straffene i sharia. Det betyr dødsstraff for homofile og amputasjon for tyveri.

I 2014 bestemte det muslimske sultanatet Brunei seg for å innføre sharialover for den brorparten av landets befolkning som er muslimer, som det første landet i Øst-Asia. OPPDATERT 5. april. Noen av bestemmelsene gjelder alle, andre bare for muslimer.

Lovene skulle innføres i tre stadier, først gjennom bøter og fengsel for «forbrytelser» som graviditet utenfor ekteskapet og å unnlate å delta i fredagsbønnen. De (enda) mer drakoniske straffene ble utsatt til en senere fase, og etter press fra utlandet var håpet at dette ikke skulle skje.

Men nå melder menneskrettighetsorganisasjoner at den andre og tredje fasen innføres fra 3. april. Det innebærer blant annet pisking og dødstraff for homofili og utroskap, og amputasjon for tyveri. Homofili kan allerede straffes med opptil ti års fengsel.

En talsmann for myndighetene sier at det i første omgang er snakk om å håndheve bare amputasjonsstraffen. Nå skal høyre hånd kappes av ved første gangs tyveri, venstre fot dersom det gjentar seg.

Sharia er et mangfoldig begrep, som blant annet omfatter privatrettslige spørsmål. Ikke alle som er for sharia støtter innføring av de strenge straffene, kjent som hudud.

Det bør også nevnes at land med hudud-lover i varierende grad bruker dem. De fleste steder er bruken sjelden. Det gjelder for eksempel for frafall fra troen, noe jeg har skrevet om flere ganger. Mange som støtter hudud vil derfor begrunne dette med at straffene skal avskrekke, og sjelden brukes.

Det er sannsynlig at Brunei ikke kommer til å praktisere dødsstraff for homofili. Men selv om meningen er avskrekking, gir slike lover selvsagt grenseløse muligheter for trakassering, maktmisbruk og utpressing.

Folkelig støtte

Både Brunei og Saudi-Arabia (se min sammenligning av regimet og IS) er kleptokratiske diktaturer der det ikke er mulig å ta opp troverdige meningsmålinger. Men i nabolandet Malaysia er det gjort noe, og Brunei regnes generelt som mer konservativt.

En måling fra Merdaka fra 2014 viser at 71 prosent av malay-folkegruppen, der praktisk talt alle er muslimer, støttet innføring av hudud-lover. Blant ungdommen var andelen deprimerende høye 83 prosent. På den positive siden svarte 58 prosent av malayene at landet ikke var klar for hudud-straffer.

Johor er en delstat i Malaysia som har vært ansett som mindre konservativ enn andre deler av landet, og grenser til Singapore. Men i en undersøkelse for ISEAS fra 2017 svarer hele 75 prosent av malayene at de er for hudud-straffer, og 57 prosent av malayene mente at straffene også skulle gjelde ikke-muslimer:

“Interestingly, the survey shows that even Johor Malays, considered more urbanised and developed, are calling for the punitive Islamic laws to be implemented by the local government.”

Kaster vi et videre geografisk nett, gjorde Pew en stor undersøkelse i 2012 om muslimers støtte til sharia i en rekke land, noe jeg skrev om den gangen. Her spurte de også konkret om enkelte «forbrytelser». I Indonesia støttet «bare» 15 prosent av muslimene dødsstraff for frafall fra islam, mens andelen var omkring 60 prosent i Pakistan, Egypt og Jordan. I Malaysia var andelen omkring 50 prosent. Lignende andeler støttet steining ved utroskap.

Det er ikke tilfeldig at alle ti land som i dag har dødsstraff for homofili er muslimske. (Se også min omtale av Steven Fishs bok om hva muslimer tror på, der han argumenterer godt for at behandlingen av homofili er ganske lik i Bibelen og Koranen/hadithene. Men muslimer er likevel langt mer fordømmende enn kristne i dag).

Den barbariske tolkningen av islam og sharia som hudud innebærer, har altså bred folkelig oppslutning blant muslimer i mange land der de er i flertall.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden