Kommentar

Bare Biden leder klart

Tidligere visepresident Joe Biden er nå den eneste demokraten med en solid ledelse på Donald Trump.

Bilde: Wikimedia Public domain

Ferske målinger: Bare den tidligere visepresidenten har en klar ledelse på Trump, som har et solid grunnfjell uansett motkandidat. Men grunnfjellet er ikke nok til å vinne.

Med gårsdagens Fox-måling har vi nå i mars fem nasjonale målinger som setter Donald Trump opp mot noen av sine fremste rivaler blant demokratene. Nrk.no skriver i dag at bare Biden og Sanders slår Trump på denne siste målingen. Det er riktig, men ser vi alle de fem i sammenheng, er det mulig å se et visst mønster.

I fire av målingene er det mulig å svare vet ikke, i noen også på en annen kandidat, så andelen som ikke velger en fra de to store partiene varierer kraftig. Den femte, fra Emerson, tvinger deg til å velge. Jeg gjengir resultatene for de fire parene som finnes i alle målingene ovenfor, med den ferskeste først.

Som vi ser er Trumps oppslutning omtrent den samme uansett hvem han møter. Jeg tolker dette som at han har et solid grunnfjell, som vil stemme på ham uansett hvem som er motkandidaten. Unntaket er Biden, som presser hans oppslutning ned med et prosentpoeng eller to.

De kjente skårer bedre

Biden og Sanders er velkjente kandidater, som de fleste har gjort seg opp en mening om. Vet ikke-prosenten er derfor noe lavere når disse settes opp mot Trump.

De to andre, Harris og Warren er vesentlig mindre kjent. Det er derfor naturlig at andelen som ikke tar et valg mellom dem og Trump er høyere, men det påvirker som nevnt ikke Trumps oppslutning noe særlig. De to målingene der Trump leder på de to kvinnene er også de to målingene med størst andel som ikke svarer.

Jeg tolker dette som at de mindre kjente demokratene har en viss reserve blant disse usikre. Blir valget en «folkeavstemning» over Trump kan de vinne et flertall av de usikre, mens Trump holder sine base. Unntaket er dersom de selv er upopulære, og altså trekker sitt parti ned.

Emerson-målingen er konsistent med dette. I denne automatiske telefonmålingen tvinges respondenten til å svare. Som vi ser gjør Sanders her, i motsetning til de andre, det dårligere enn Harris og likt med Warren.

Sanders faller

Vi vet fra andre målinger at andelen som har et positivt inntrykk av Sanders har falt i år. I CNNs måling fra forrige uke har han 46-43 positivt/negativt. (Siden Biden ikke er offisiell kandidat enda, var han ikke med i CNNs måling, men har hele tiden hatt klart positiv favorability). Hos Gallup i siste halvdel av februar er tallene riktignok bedre – 53-38 for Sanders, mot 56-32 for Biden.

Faren for demokratene er at de ved å nominere Sanders kan havne i samme situasjon som i 2016 – at selv om Trump var upopulær, var deres egen kandidat nesten like upopulær. Da slår en god økonomi og fordelen ved å være sittende president inn. Som jeg har skrevet om tidligere, har et stort flertall av amerikanerne store betenkeligheter med å ha en sosialist som president.

Det er også verdt å merke seg at Sanders’ forsprang i de målingene som setter han opp mot Trump har krympet. I disse fem ferske er det 2-5 prosent. I fjor var forspranget hans nesten like stort som Bidens, i størrelsesorden 10 prosentpoeng.

Målingene er tatt opp før offentliggjøringen av sammendrag av Mueller-rapporten, men som jeg skrev tidligere i dag tror jeg ikke utslagene på velgeroppslutningen blir store. Men så jevnt som det er, unntatt Biden, teller hvert prosentpoeng.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden