Forsiden

Bedriftsøkonomi i Klassekampen

Statlige selskaper skal drives kommersielt. Det forstår ikke Klassekampen.

Statlige selskaper skal drives kommersielt. Det forstår ikke Klassekampen.

I en leder 19.juli irriterer Klassekampens Mimir Kristjansson seg over at bedrifter opererer etter bedriftsøkonomisk logikk. Nøyaktig hvilken alternativ logikk Kristjansson ønsker, er uklart – ”utover at de må drives på en måte som kommer fellesskapet til gode”.

Innbilte paradokser av type bedriftsøkonomi vs samfunnsøkonomi blir ikke sannere av at de stadige gjentas på lederplass. Faktum er at landets økonomi er avhengig av at bedrifter allokerer ressurser i henhold til bunnlinjen. Statseideselskaper er selvsagt intet unntak.

Kristjansson irriterer seg særlig over prioriteringene til DNB, Telenor og Statoil. Han skriver: ”Vi har vanskelig for å forstå at det skal være videre produktivt at selskaper som staten selv eier aktivt motarbeider rådende politikk.”

Det er mulig det er vanskelig å forstå i Klassekampen, men for de fleste andre er det ikke særlig vanskelig. De nevnte selskaper er kommersielle og har som sitt primære formål å styrke selskapets verdier i tråd med målsetninger definert av generalforsamlingen.

Verken Telenor eller DNB har fått i oppgave å oppfylle de rødgrønnes politiske mål i sin alminnelighet.

Snarere tvert imot har den offisielle politikken til nåværende regjering, til tross for mye jamring fra enkelte representanter, vært at statlige selskaper skal drives etter kommersielle prinsipper.

Den naturlige konsekvensen bør selvsagt være å skille statens rolle som lovgiver fra statens rolle som aktør, altså full privatisering av alle statlige bedrifter.

Kristjansson skriver videre: ”Vi vil minne om at staten i sin tid ikke bygget opp Statoil eller kjøpte seg opp i DNB for at Helge Lund eller Rune Bjerke skulle få bruke dem som personlig lekegrind. Lederne i statens egne selskaper har å være folkets ydmyke tjenere.”

Det er nok større grunn til å minne Klassekampen på at Rune Bjerke og Helge Lund er ansatt av sine respektive styrer med det formål å ivareta selskapenes kommersielle interesser – ikke de interesser Klassekampen til enhver tid forfekter.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden