NYHET

.
.

Norske forskere har oppdaget nye egenskaper ved koronaviruset

Birger Sørensen er fra før av kjent for sitt arbeid med å utvikle en vaksine for HIV. Nå mener han å ha oppdaget ny egenskaper ved koronaviruset, som kan bli avgjørende for å utvikle en vaksine mot sykdommen.

Publisert Sist oppdatert

I en ny forskningsartikkel som har blitt akseptert og publisert på nett av det prestisjetunge Cambridge Quarterly Review of Biophysics, hevder norske forskere å ha oppdaget nye egenskaper ved viruset som forårsaker Covid-19.

Artikkelens hovedforfatter er Birger Sørensen, som fra tidligere av er kjent for sitt arbeid med å utvikle vaksiner og behandlingsformer for HIV. Sørensen og hans kolleger A. Susrud og A.G. Dalgleish, som alle er tilknyttet det norske selskapet Immunor, har gjort flere funn de mener vil være avgjørende for å kunne utvikle en sikker og effektiv vaksine mot sykdommen.

Birger Sørensen er styreleder i Immunor
Birger Sørensen er styreleder i Immunor

– For å oppsummere så har vi oppdaget nye egenskaper ved viruset som kan forklare hvorfor pasienter som blir smittet av sykdommen får et annet sykdomsforløp enn SARS, forklarer Sørensen, når Minerva intervjuer ham på telefon fra hans laboratorium i Skien.

Tidligere analyser av viruset Sars-CoV-2 som forårsaker sykdommen Covid-19 har vist at virusets spike protein er 76 prosent identisk med viruset som forårsaket SARS-epidemien i Sørøst-Asia i 2002-2003. De to virusene er med andre ord beslektet.

– Det er fra før av kjent av viruset Sars-CoV-2 i likhet med det første SARS-viruset fester seg til ACE-2 reseptorene som blant annet finnes i de nedre luftveier, og dermed kan forårsake dyp lungebetennelse, men dette kan ikke forklare det sykdomsforløpet man kan observere hos Covid-19 pasientene, forklarer Sørensen videre.

– Kan du utdype?

– Covid-19 pasienter har også andre symptomer, som for eksempel tap av luktesans, smak og sår hals. Disse symptomene kan ikke forklares ved bruk av ACE-2 reseptoren, fordi det er få eller ingen av denne reseptoren i de øvre luftveiene.

– Det vi har oppdaget i våre analyser av viruset er de egenskapene ved Sars-CoV-2 som kan forklare dette, uttaler Sørensen.

– Hva slags egenskaper er det vi da snakker om?

– Det våre analyser viser er at det også finnes en co-reseptor som Sars-CoV-2 kan bruke, og som gjør at viruset også kan feste seg til andre celler i kroppen. Og dermed også kan forklare den store variasjoner i symptomer og sykdomsforløp hos pasientene.

– Det er denne nye festemekanismen som i kombinasjon med den tidligere kjente ACE-2 reseptoren som gjøre viruset spesielt, og medfører at det både kan være være meget smittsomt og sykdomsfremkallende.

– Men hvorfor er dette viktig, vi har da fra før av visst at Covid-19 har disse egenskapene kun ved å analysere de smittede?

– Det er viktig, fordi vi må forstå virusets kvalitative egenskaper, og nøyaktig hvordan det kommer inn i kroppen før vi kan utvikle en vaksine som fungerer. Dersom vi ikke er kjent med alle måtene viruset kommer inn i kroppen på, så klarer vi heller ikke utvikle en vaksine som beskytter.

– Bindingene som co-reseptorene benytter er svært sterke, og utviklingen av en vaksine må derfor også ta utgangspunkt i dette, fortsetter Sørensen.

– Hvorfor har man ikke lykkes med å oppdage dette før?

– Denne type data biofysiske data er faglig vanskelig tilgjengelig, og er i tillegg lite brukt innenfor vaksineforskning. Dessuten kom de første relevante data og publikasjoner først i mars og april. Vår måte å lage vaksiner på krever at vi faktisk kjenner oppbyggingen av viruset helt ned på aminosyre-nivå - det har nok bidratt til at vi er første til å se og rapportere dette.