Flere land kutter støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger etter anklager om maktmisbruk og nepotisme.

Foreløpig opprettholder Norge likevel støtten til organisasjonen som nå er under etterforskning.

Publisert   Sist oppdatert

En lekket intern rapport kaster mørke skygger over FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). I rapporten som først er omtalt hos Al-Jazeera fremkommer det anklager om maktmisbruk og nepotisme blant en indre sirkel i organisasjonens sentrale ledelse bestående av Generalkommissær Pierre Krahenbuhl og hans rådgiver Maria Muhammedi, i tillegg til visegeneralkommisær Sandra Mitchell og stabssjef Hakam Shawan. De sistnevnte fratrådte begge sin stilling i juli.

Ifølge Al-Jazeera konkluderer den lekkede rapporten med at disse individene utgjør “en enorm omdømmerisiko for FN og at “deres umiddelbare fratreden fra organisasjonen må vurderes”. Dokumentet skal ha blitt lekket til det arabiske mediet fordi interne varslere skal ha mistet tålmodigheten med prosessen, ettersom rapporten og dens konklusjoner har vært kjent for FNs generalsekretær siden desember i fjor.

De konkrete anklagene mot de fire skal omhandle manglende respekt for blant annet FN-systemets reiseregler, der unntak har blitt den nye normen. Disse problemene skal ha eskalert etter at generalkomissær Krahenbuhl utviklet en “særlig interesse” for Maria Muhammedi, som han siden har oppnevnt til å bli hans personlige rådgiver. 

Ifølge rapporten skal disse ha utviklet en relasjon utover det rent profesjonelle og brukt sin stilling til å fremskaffe reisepapirer for at hun skal kunne fly business class med ham. En tidligere stabssjef skal ha uttalt at Krahenbuhl var på reise og borte fra sin arbeidsstasjon i Jerusalem mellom 28-29 dager i måneden. 

Vestlige land kutter støtten 

Etter at rapporten er blitt kjent gjennom media har flere vestlige land stanset utbetalingene til UNRWA. Blant disse er Nederland, Belgia og Sveits. Til den belgiske avisen Knack har Belgias bistandsminister uttalt at “dersom anklagene i rapporten stemmer, så er det totalt uakseptabelt”. 

For øyeblikket pågår det fremdeles granskningen av arbeidsmiljøet av ledelsen i UNRWA og funnene i rapporten. Organisasjonen selv har bedt giverland om å opprettholde donasjonene så lenge granskningen pågår.

På spørsmål om hvorvidt det vil være aktuelt for Norge å stanse støtten til UNRWA svarer statssekretær i UD Audun Halvorsen (H) at de er kjent med presseoppslagene om UNRWA og henvisningene til en rapport som skal rette alvorlige anklager mot UNRWAs ledelse.

- Det er viktig med undersøkelse og avklaring av spørsmålene som fremkommer. Det er FNs interne kontrollorgan, OIOS, som er ansvarlig for dette arbeidet. Dette etterforskningsarbeidet pågår. 

- Vi forventer at UNRWA samarbeider fullt ut i prosessen, slik ledelsen har forsikret oss og andre givere om. Sammen med en gruppe av de største giverne er Norge blitt orientert om det pågående arbeidet av kontoret til FNs Generalsekretær, uttaler Halvorsen til Minerva. 

Han legger til at Norge vil forholde seg til konklusjonene fra den endelige etterforskningen når disse foreligger.