Snoen Blogger

Blir alt som før?

Nei, det blir det ikke. Men hvem som står bak og deres motiv er helt avgjørende for hvor mye Norge vil endres.

Nei, det blir det ikke. Men hvem som står bak og deres motiv er helt avgjørende for hvor mye Norge vil endres.

Kommentarene etter terroraksjonene er mange, og et par går igjen. Den ene er at Norge ikke vil bli som før. Den andre er at vi lar terroristene vinne dersom vi endrer samfunnet grunnleggende som følge av slike aksjoner.

Begge deler har mye for seg. Et vanlig mål for terrorister er å provosere frem en eskalering av den konflikten som motiverer dem. Det er en av mange grunner til man må vise tilbakeholdenhet i reaksjonene.

Men like sikkert som at 9/11 endret USA, vil dette endre Norge. Dette er ikke et normativt standpunkt, men en vurdering  av hvordan jeg  tror  verden fungerer. Når statsminister Stolenberg sier at vi skal møte dette med mer demokrati, høres det nok fint ut, men det vil skje mer enn det.

Sikkerheten rundt våre institusjoner og ledende politikere vil bli skjerpet i mange år fremover. Det gjør landet litt mindre uskyldig og trivelig, men innebærer ikke noen grunnleggende endring i hverdagen for folk flest.

Det er også temmelig åpenbart for meg at avveiningene mellom personvern og sikkerhetshensyn vil bli vektet tyngre til fordel for sikkerheten. DLD-motstanderne går vanskelige tider i møte. Politiet vil få utvidede fullmakter. Men jeg ser ikke for meg voldsomme endringer.   Det er en dyp og bred vilje i Norge til å bevare det åpne samfunnets kvaliteter. (De praktiske følgene av USAs Patriot Act er for øvrig også overdrevne, uten at jeg vil gå nærmere inn på dette nå.)

Resten er helt avhengig av hvem som står bak. Spekulasjonene er mange, men foreløpig er de nettopp det.

Det foreligger rykter om angrep på muslimer. Det er selvsagt helt forkastelig, uavhengig av hvem som står bak dagens hendelser. Men jeg minner også om at slike rykter har vært   overdrevne ved tidligere islamistiske terrorangrep, både i USA og i Europa. Heller ikke dette bålet bør det bæres unødig ved til.

Jeg nøyer meg med å si at dersom  den/de som står  bak  er en enslig mann uten en ideologi som deles av mange — en ensom ulv – vil følgene være begrensede. Mer enn en skoleelev som går amok på sin skole, fordi regjeringskontorene er bombet, men ikke noe som peker mot en systematisk trussel med alvorlige politiske implikasjoner.

Islamistiske terrorister er åpenbart noe helt annet.

Jeg er for tiden i Frankfurt, med den begrensede informasjonstilgangen som det innebærer.

Twitter: @jasnoen

Publisert kl. 23.19.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden