Snoen Blogger

Bomb om nødvendig

En internasjonal måling viser bred støtte for militære aksjoner mot Iran.

En internasjonal måling viser bred støtte for militære aksjoner mot Iran.

Obama-administrasjonen er svært lite lysten på bruk av militære virkemidler for å hindre Irans utvikling av atomvåpen, og har slik jeg bedømmer det, allerede forsonet seg med at dette kommer til å skje. Selv ledende israelske militære og etterretningsfolk er tilbakeholdne. Men  verdensopinionen er langt mer åpen for maktbruk. (Min egen argumentasjon for nødvendigheten av å vurdere militære angrep ble publisert allerede 9. juni 2009).  

Pew offentliggjorde fredag en meningsmåling tatt opp i 21 land.

I USA er det 94 prosen som motsetter seg at Iran skaffer seg atomvåpen og av disse er 63 prosent villige til å gå til militært angrep. I Storbritannia er andelene henholdsvis 91 og 51 prosent  og i Frankrike 96 og 51 prosent . Ser vi bort fra dem som ikke har noen mening, men også tar hensyn til dem som ikke har noe imot iranske atomvåpen, finner vi et (til dels knapt) flertall for militært angrep i USA og alle de europeiske landene som er spurt , inkludert Spania, Italia og Tyskland, men unntatt Hellas. Frankrike og Storbritannia er delt på midten. Det er også et flertall i Egypt og Jordan, men bare dersom man ser bort fra en høy vet-ikke-andel. Mexico og Brasil har også et flertall for, mens det er en knapt flertall i mot i pasifistiske Japan, og et klart flertall mot i Russland og Kina.

Det eneste landet med et flertall som ikke er motstandere av at Iran skaffer seg atomvåpen er Pakistan, mens befolkningen i Tunisia er splittet på midten.

I de fleste av disse landene ble samme spørsmål stilt våren 2010. Resultatene har ikke endret seg nevneverdig, men det er en noe lavere oppslutning om militære angrep nå enn den gang i flere land, blant annet USA.          

Min vurderinger er at Obama ikke vil sette makt bak kravene, og at Iran regner med det og derfor heller ikke gir noe vesentlig i forhandlingene, men bare drar ut tiden, slik de har gjort i mange år.

Derimot kan en president Romney komme til å føre en tøffere linje, selv om det langt fra er sikkert at han faktisk vil bombe. Iranerne vil oppfatte trusselen som mer reell, noe som øker sjansene for at de vil gi innrømmelser.

Utenrikspolitikk vil spille en underordnet rolle i den amerikanske valgkampen, og generelt er dette et område der Obama skårer bra. Men det er et klart flertall av velgerne, også demokrater og uavhengige, som åpner for militære virkemidler. Dersom spørsmålet aktualiseres, vil derfor Obama kunne se seg nødsaget til å øke presset, eller i hvert fall late som han gjør det.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden