Bør A$AP Rocky løslates?

Den verdenskjente rapperen A$AP Rocky skal møte i svensk rett tirsdag, tiltalt for mishandling. På Twitter krever Donald Trump løslatelse.

Publisert   Sist oppdatert

Videoene som har gått som en farsott på internett de siste ukene, viser A$AP Rocky (30), hvis egentlige navn er Rakim Mayers, kaste en 19 år gammel afghansk mann i bakken, for så å dele ut en rekke slag og spark sammen med tre andre i sitt følge. Isolert sett en straffbar handling verdig tid i fengsel. Fredag ble Rocky tiltalt for mishandling, med en strafferamme på to år.

Denne saken er imidlertid mer kompleks, noe som kommer fram av den såkalte FUP-en (Förundersökningsprotokollen), som ligger tilgjengelig på nettet. Dette er et 552 sider langt dokument som inneholder alle foreløpige avhør av siktede, offer og vitner. Rapporter og bilder fra sykehus og åstedsgranskere, overvåkningskameraer med mer – og som amerikanske medier nå har begynt å sitere fra.

Lovbrudd fra begge parter

I videoer – eller snarere fragmenter av en lengre video – som en i følget til A$AP Rocky har filmet, gjentar han gang på gang et ønske om at de to afghanske mennene skal slutte å følge etter han og gjengen hans. De vil ikke ha noe bråk, for de vil ikke i fengsel, sier han rolig og behersket både til kameraet og til forfølgerne. Voldsofferet, ved navn Mustafa Jafari, og vennen hans, nekter å høre og oppfører seg aggressivt og truende. Etter hvert kommer to jenter bort og forteller at de to afghanerne har tafset på dem.

På nettet spekuleres det i at afghanerne var ruset på metamfetamin, og hvis man ser videoen er det ikke vanskelig å være enige i at disse to kunne glidd rett inn i Brugatas russcene. På sosiale medier i Sverige hevdes det at Jafari både har narkotika- og voldsdommer på rullebladet. 

Det er flere usikkerhetsmomenter i denne saken. Jeg tar forbehold om at nye detaljer kan komme fram til uken. Likevel er det mange faktorer som minner om provokasjon, noe som kan gi strafferabatt i det svenske rettsvesenet. Videoopptakene viser Jafari slå Rockys livvakt i hodet med noen hodetelefoner så han begynner å blø, og han langer også ut flere slag med nevene.

Det finnes altså bevis for at afghanerne selv begår vold og stalking, to kriminelle handlinger, i tillegg til mulig bruk av ulovlige rusmidler og seksuell trakassering. Livvakten anmeldte den ene av Jafari for vold, men politiet henla saken umiddelbart, uvisst av hvilken grunn. 

Men så er det denne FUP-en. De som har lest den, skriver at verken A$AP Rockys Instagramvideo eller den andre videoen som et vitne filmet, viser den hele og fulle sannhet, og heller ikke hvordan det hele startet og ikke minst, hvorfor det hele plutselig eskalerte. 

Sveriges kriminalitetsproblem

En som ikke har lest FUP-en, men uttaler seg likevel, er Donald Trump. «Sweden should focus on it’s real crime problem,» skriver han på Twitter. Den amerikanske presidenten har vakt oppsikt med sitt sterke engasjement i saken. Har han et poeng? 

Det er en kjent sak at politiet i Sverige har mye å stri med om dagen. Svenska Dagbladet opplyste i 2017 at svensk politi hver dag henlegger 13 voldtektsanmeldelser. Hittil i år har Sverige opplevd rundt 100 såkalte «allmennfarlige sprengninger», altså rene bombeattentater. Antall anmeldte lovbrudd har økt med 1% i 2019 fra samme tid i fjor. Ikke en dramatisk økning, men bekymringsverdig nok med tanke på at kriminaliteten har vært på vei ned i lang tid i nær alle vestlige land. Altså kan man gi Trump rett i at Sverige har et aldri så lite kriminalitetsproblem.

Likevel prioriterer de denne saken. Årsaken kan være at den raskt fikk mye oppmerksomhet og at det finnes videoer av hendelsen. A$AP Rocky selv sier han er frustrert over at svenske myndigheter aksepterer afghanernes versjon av saken og hevder han handlet i nødverge.

Saken virker absurd når man ser videoene. «Dette er ting som skjer i et land med gratis helsevesen,» spøker Trevor Noah på The Daily Show, mens han viser videoen der den spinkle Jafari gyver løs på den to meter høye, og nesten like brede, livvakten.Det gikk lang tid fra denne interaksjonen til julingen utenfor Max Burger. Hva som har skjedd i mellomtiden er usikkert.

Vold som problemløsing 

Både i New York-bydelen Harlem, der Rocky og vennene hans kommer fra, og i motpartens hjemland, Afghanistan, har voldsmonopolet lav tillit. Politiet oppfattes ikke som pålitelige av innbyggerne og avstanden mellom staten og interne konflikter blir stor. Harvard-psykologen Steven Pinker skriver i The Better Angels of Our Nature at innføringen av et statlig voldsmonopol og den siviliseringsprosessen det har ført til, kanskje er den viktigste årsaken til den store reduksjonen i vold i moderne tid. Noen steder har denne prosessen ennå kommet kort, skriver Pinker, og peker på steder som ghettoer i USA og mange områder i Midtøsten. Hva har det å si for saken at begge parter er oppvokst i slike miljøer?  

Man kan innvende at A$AP-gjengen kunne ringt politiet, siden de var i overtall og aldri egentlig truet. Med tanke på deres oppvekst i Harlem, der politiet ofte oppleves som en fiende snarere enn en ressurs, og hvordan mennesker vanligvis handler i opphetende situasjoner, fulle av adrenalin, blir det en veldig teoretisk tolkning. Det kan være verdt å huske på at A$AP-følget befant seg i et fremmed land, og at en rask telefon til slektninger fra en av afghanerne kunne forrykket maktbalansen. Det er ikke vanskelig å se for seg at de kunne føle seg truet og forstå at de mener de handlet i nødverge.

Kjendispresidenten Trump

Etter Donald Trumps seier i 2016-valgkampen konkurrerte nærmest hele Hollywood om hvem som kunne gå lengst i å fordømme den nyvalgte presidenten. Rapperen Kanye West derimot, handlet annerledes og innledet samtaler i Trump Tower. Han ble møtt med latterliggjøring fra den amerikanske venstresiden, men kameratskapet mellom presidenten og en av de fremste lederskikkelsene blant svarte i USA, bærer nå frukter. For både A$AP og muligens Trump selv, som ikke kan ha fått med seg linjen «my newest president an asshole» fra åpningssporet til forrige A$AP-album, Testing. Likevel behandles Rocky nå som en personlig venn av Trump. 

Denne formen for vennetjenester har ingen plass i utenrikspolitikken, og er et uttrykk for maktmisbruk fra Trump, har demokratenes presidentkandidat Kamela Harris sagt til CNN. 

I sitt krav om løslatelse sier Trump at Sverige har skuffet USAs «african american community», en gruppe velgere presidenten sliter voldsomt med å tiltrekke. Kanye West og hans kone Kim Kardashian, kanskje den største influenseren i hele verden, har trukket i trådene for å få vennen sin løslatt. Å kjempe mot urettferdige fengselsstraffer har blitt en kampsak for Kardashian, som kjenner Trumps svigersønn og rådgiver, Jared Kushner, godt. I fjor overtalte hun Donald Trump til å benåde flere innsatte med livstidsdommer for første gangs narkotikaforbrytelser.

Flere på den amerikanske venstresiden, blant annet Hakeem Jeffries, kongressmedlem fra New York, har anklaget det svenske rettsvesenet for rasisme. Han sier at politiet i USA har lang tradisjon for å trakassere hip hop-artister på bakgrunn av rase, og «tydeligvis gjelder dette verden over». A$AP Rockys svenske advokat avfeier likevel dette. 

G-Eazy er en annen verdenskjent rapper som kaster seg inn i debatten. Han er hvit og hadde konsert i Stockholm i fjor, som forøvrig endte med arrest etter at han skal ha slått en sikkerhetsvakt og brukt kokain. G-Eazy slapp unna med en bot på ti tusen dollar og erstatning til vakten på 900 dollar. Grunnen til den forskjellige behandlingen mellom de to skyldes privilegier for hvite og systematisk rasisme, hevder G-Eazy på Instagram. 

Hva vil avgjøre?

Konservative vil typisk fokusere på «lov og orden»-perspektivet. Dersom man har begått kriminalitet må man regne med straff. «Alle er like for loven», har statsminister Löfven sagt i forbindelse med presset fra Trump. Men G-Eazys tilfelle viser at måten rettsvesenet behandler lovbrytere på kan variere stort. Dessuten avgjøres hvem som får sin sak prøvd i retten i stor grad av politiets prioriteringer. Dersom alle anmeldelser for den type vold som kommer fram av videoen skulle ført til varetekt, ville svenskene måtte bygget mange flere fengsler.  

Liberale prinsipper, som er mer fremtredende i det amerikanske rettsvesenet, der individets rett til selvforsvar står høyt, setter saken i et annet lys. Det er lett å ha forståelse for måten Rocky reagerte på, og han viser tilsynelatende stor tålmodighet i tiden før det koker over. Fra et utilitaristisk perspektiv hadde kanskje det beste vært at han måtte betale en klekkelig bot og erstatning til Jafari, som kunne blitt brukt på nye og bedre hodetelefoner. Dersom A$AP Rocky frigjøres kan han ha krav på erstatning på så mye som 16 millioner i tapte inntekster  for den avlyste Europaturnéen, hevder hans advokat.

Om frihetsberøvelse som straff oppfattes proporsjonalt med udåden Rocky og følget begikk, vil nok for mange avhenge av om de tiltalte kun tydde til nevene, eller om de også brukte flaskene man kan se de bære på forut for eskaleringen av situasjonen.

Skadene på Jafari var heldigvis ikke alvorlige, men først i rettsaken i dagene framover får vi en pekepinn om hvorvidt intensjonen eller konsekvensen av lovbruddet vektlegges, i tillegg til spørsmålet om en eventuell nødverge.