Politikk

Borgerlig uenighet om sexkjøpsloven

Denne uken kommer evalueringen av sexkjøpsloven. På borgerlig side er det uenighet om hva som skal skje videre.

Denne uken kommer evalueringen av sexkjøpsloven. På borgerlig side er det uenighet om hva som skal skje videre.

Justisdepartementet har varslet at det uavhengige analyseselskapet Vista Analyse vil legge frem en evaluering av loven som forbyr kjøp, men ikke salg av sex. Et stortingsflertall bestående av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har varslet at de ønsker å fjerne loven. Men ingenting er avgjort og internt i Høyre er det uenighet om loven. Minerva spurte tre profilerte politikere om hva som bør skje nå.

Venstre og stortingspolitiker Sveinung Rotevatn har tidligere varslet at partiet vil avvikle sexkjøpsloven. Nå er han litt mindre krystallklar. 

– Hvilke forventninger har du til evalueringen?

– Jeg håper den ser på alle sider av spørsmålet, og at den gir et godt beslutningsgrunnlag for oss som politikere. Vi har jo mye informasjon om konsekvensene av sexkjøpsloven fra før, men mer kunnskap er selvsagt alltid bra. Jeg skal lese evalueringen med interesse.

MINDRE KRYSTALLKLAR: Sveinung Rotevatn (Venstre) ønsker i utgangspunktet å fjerne sexkjøpsloven, men vil lese evalueringen nøye.
MINDRE KRYSTALLKLAR: Sveinung Rotevatn (Venstre) ønsker i utgangspunktet å fjerne sexkjøpsloven, men vil lese evalueringen nøye.

– Hva bør regjeringen gjøre nå?

– Nå skal vi først lese evalueringen og lytte til de som kjenner miljøet og konsekvensene best. Men Venstres utgangspunkt er at innføringen av loven var et feilgrep og at regjeringen bør avskaffe den. Samtidig bør man satse tungt på sosiale tiltak for å få folk ut av frivillig prostitusjon, styrke språkopplæring og arbeidstrening og ikke minst bruke politiinnsatsen der den bør brukes: Mot bakmenn og menneskehandel.

– Hvorfor kjøper menn sex?

– Det er det vel like mange grunner til som det er menn (og kvinner) som kjøper sex. Det kan være dårlig selvtillit. Et ønske om noe uforpliktende. Et ønske om å dominere andre. Eller rett og slett at man ikke ser noe moralsk problem med det.

Kritisk
Stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde er derimot kritisk til selve evalueringen av loven som ble bestilt av de rødgrønne. 

– Hvilke forventninger har du til evalueringen av sexkjøpsloven?

– Evalueringen ble bestilt av den rødgrønne regjeringen, og har blitt kritisert både for begrenset mandat og begrensede midler. Den skal visstnok være skreddersydd til en anbefaling av videreføring av sexkjøpsloven. Men uavhengig av hva anbefalingen blir, så håper jeg den også inneholder flere læringspunkter og kunnskap om sexmarkedet i Norge. Evalueringen er for meg bare startskuddet på det som bør bli en omfattende debatt om en ny prostitusjonspolitikk.

– Hva bør regjeringen gjøre?

NEGATIV: Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) har lave forventninger til evalueringen av sexkjøpsloven.
NEGATIV: Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) har lave forventninger til evalueringen av sexkjøpsloven.

– Vi bør se på helheten i den norske lovgivningen, og sørge for å sette sexarbeidernes vern og rettigheter først. Det kan være verdt å merke seg den internasjonale debatten om prostitusjon og prostituertes rettigheter, der blant annet flere underorganisasjoner av FN og rapporter fra Verdens Helseorganisasjon anbefaler avkriminalisering. Interessant nok fra både et rettighetsperspektiv for de som selger sex, men også fra et folkehelseperspektiv i forbindelse med reduksjon i spredning av hiv. Norge kan ikke bare melde seg ut av den debatten. Dersom politiet mener de mangler hjemmel i lovverket for å ta bakmenn for menneskehandel, må vi se på straffeloven om menneskehandel, ikke bruke regulering og forbud mot sexkjøp som et middel i den sammenheng. Det er faktisk sjelden vi diskuterer egentlig salg av seksuelle tjenester i debatten om sexkjøp. Sexkjøpsloven skal demme opp for alt, fra fattigdomsbekjempelse til ulovlig innvandring og faktisk menneskehandel.

– Jeg minner gjerne om at noen av menneskehandelsakene i Norge handler om overgrep og salg av egne barn eller slektninger, som den berømte romkvinne-saken i NRK. Jeg tror jeg ligger langt til høyre for den norske gjennomsnittdommeren eller juryen i forhold til ønsket straffeutmåling på overgrep og voldtekter, som jeg mener at all tvangsprostitusjon er. Menneskehandel og kjøp av seksuelle tjenester fra frivillige, myndige mennesker burde diskuteres separat.

– Hvorfor kjøper menn sex?

– Jeg har dessverre ikke snakket så mye med kundesiden, men de som selger eller har solgt seksuelle tjenester forteller at det er alt fra ikke så hyggelige kunder som vil tømme seg, til kunder som ønsker nærhet og kos. Det kan være kunder som enten ikke ønsker forpliktelser utenom en seksuell relasjon, eller som ikke lykkes på sjekkemarkedet. Noen kjøper fordi deres seksuelle preferanser er knyttet til skam, som kan være for eksempel skjulte homofile som kjøper av andre menn. Sexmarkedet er ganske mangfoldig, derfor bør også debatten ta hensyn til det.

 

FRYKTER FRISLIPP: Byrådsleder Stian Berger Røsland (H).
FRYKTER FRISLIPP: Byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Vil beholde loven

Byrådsleder Stian Berger Røsland (Høyre) er positiv til evalueringen og vil beholde sexkjøpsloven.

– Hvilke forventninger har du til evalueringen av sexkjøpsloven?

– Jeg forventer en grundig og god gjennomgang av loven og konsekvensene den har hatt, både for de som kjøper og selger sex, og alle de som ikke gjør det.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– Det er ingen hemmelighet at jeg ønsker å beholde sexkjøpsloven. Grunnen til det er at jeg er bekymret for at en opphevelse av sexkjøpsloven vil føre til et frislipp av prostitusjon i Oslos gater og andre større byer i Norge.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden