Minerva

Borgerpressen er her!

Minerva er blitt Norges første borgerlige nettavis.

Mandag 5. desember ble Minerva en fullskala nyhetsavis på nett.

Egenproduserte nyheter gir oss en helt annen mulighet til å skape debatt og belyse samfunnsproblemer med utgangspunkt i vårt publisistiske ståsted. Vi håper du vil være med: Bli abonnent nå for bare 1,- ut året.

Det finnes mange medier på høyresiden.

Bergens Tidende har de siste årene fått en tydeligere borgerlig profil – men det er først og fremst en regionsavis. For næringslivsstoff er Finansavisen og Dagens Næringsliv trygt plassert på høyresiden. På innvandringsfeltet opererer aktører som Document og HRS. Men ingen av dem dekker den bredere samfunnsdebatten i særlig grad, og begge befinner seg langt fra Minervas liberalkonservatisme. Dag og Tid er av og til konservativ, og av og til først og fremst en nynorskavis.

Blant debattavisene er bildet annerledes.

Blant de såkalt meningsbærende avisene som mottar pressestøtte, har den radikale venstresiden Klassekampen, sosialdemokratene har Dagsavisen, bondeorganisasjonene har Nationen, kristendemokrater har Vårt Land og bedehusbevegelsen har Dagen. Utenfor dette segmentet har salongliberalere fra Venstre til Rødt både Morgenbladet og Dagbladet, og status quo-pragmatikere har Aftenposten og VG.

Mediemarkedet har et hull som bør fylles av konservative innfallsvinkler. Det er viktig, ikke minst i en tid der den liberale konservatismen utfordres av en aggressiv høyrepopulisme, og i samfunn som ikke har funnet gode svar på innvandring, globalisering, økonomisk ulikhet og kulturell uro. Vi skal dekke spørsmålene med innestemme – og sikkert en og annen forsøksvis klikkvinnende overskrift.

Nyheter er nyheter, og ikke ideologiproduksjon. Men utgangspunktet en avis har, påvirker forståelsen av hva som skal dekkes, og hvilke spørsmål som skal stilles: Hvordan er forholdet mellom statens stadig økende utgifter og tanken om en begrenset stat? Hvordan kombineres tanken om en begrenset stat med behovet for trygghet og sammenhengskraft gjennom langvarig økonomisk omstilling? Hvordan ivaretar vi våre politiske og økonomiske institusjoner i en verden med økende migrasjon, rask demografisk endring og nye kulturkonflikter? Hva slags bivirkninger har summen av regler og reguleringer, hver for seg ofte med de beste intensjoner, og hvordan påvirker det verdiskapningen? Vi vil også lese litteratur og se teater gjennom borgerlige briller.

Å bli en full avis innebærer at vi vokser. Vi har ansatt Therese Sollien som journalist og knyttet til oss Helge Øgrim som skribent og rådgiver. Therese kommer fra Dag og Tid, og har fast spalte hos NRK Ytring. Helge trenger ingen introduksjon i mediebransjen – han har i ni år vært redaktør for fagbladet Journalisten, og hadde før det mange år i Dagbladet og hos NTB. Velkommen på laget!

Med en pris på 548 kroner i året er vi, så vidt vites, den billigste avisen i landet. Ønsker man at det skal finnes en borgerlig avis, er man med. Bli abonnent her i dag, det koster bare 1,- ut året, eller gi bort et abonnement på Minerva i julegave.

Vi sees på den andre siden av betalingsmuren!

Bildet er av Minervas redaktør Nils August Andresen. Foto: Therese Thomassen.

Artikkelen er en forkortet versjon av «Borgerpressen kommer» fra 18.11.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden